SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab taaskord Hansa kooli õpilaste õppekäikusid loodusesse 2020-21 õppeaastal, projekti eelarve 8107 eurot.

Õpilased omandavad koolitunnis õppekava alusel teoreetilised teadmised keskkonnast, meid ümbritsevast loodusest, selle iseärasustest. Õppekäikudel saavad lapsed ka praktiliselt näha-kogeda-käed külge lüüa ning seeläbi kinnistada tundides omandatud teoreetilised teadmised.
Oluline on noortes  kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal.
Projekti eesmärk on toetada tegevusi, mille kaudu õpilased teadvustavad säästva keskkonnakasutuse põhimõtteid, looduse ja inimühiskonna seoseid, looduses toimuvaid protsesse ja elurikkust ning selle hoidmise põhimõtteid.

 Klasside kaupa läbivad õpilased järgmised õppekäigud:

1.klassid Peipsi Koostöö Keskuse programm "Kaldapääsuke ja tema sugulased"

2. klassid Wile Farm programm "Alpakast tooteni"

3.klassid Emajõe lodjaseltsi programm "Väikeste viikingite järveretk"

4. klassid OÜ SelgeSiht programm "Tutvumine talumetsaga Viljandimaal"

5. klassid TÜ Muuseum, Tähetornis programm "Atmosfäär meil ja mujal"

6. klassid Peipsi Koostöö Keskuse programm "Vooluveekogud"

7. klassid Endla Looduskeskuse programm "Räätsamatk talvises rabas"

8. klassid Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA programm "Kus on elu säästlikum ja mõistlikum"

9. klassid Vaivara Sinimägede Muuseumi programm "Eesti ainulaadse maastiku - Sinimägede tekkest, iseärasustest ja mõjust ajaloosündmustele"