Noorte varane koolitee poolelijätmine on tugevalt seotud hilisema töötusega, sotsiaalse kõrvalejäämise, vaesusega. Samas on palju põhjuseid, miks noored jätavad haridustee pooleli - isiklikud või perekondlikud põhjused, õpiraskused, rasked majanduslikud põhjused jne. 

Tartu Hansa Kool on "Erasmus+ KA2 koolidevaheline strateegiline koostöö" programmi raames saanud toetust 31 910 eurot.  Projekti on kaasatud kuus riiki - Holland , Türgi, Hispaania, Eesti, Küpros, Slovakkia. Kõigi projektipartnerite puhul on vajalik hariduse ja sotsiaalpoliitika, noorsootöö ja tervisega seotud näitajate ühine käsitlemine, et muuta olemasolevat süsteemi. Strateegilise koostöö projektid on unikaalne võimalus arendada ja jagada uuenduslikke praktikaid ning tõsta noortevaldkonnas tehtava töö kvaliteeti.

Projekti kestvus 01.09.2019 - 31.08.2022

         

Projekti eesmärgiks on võidelda noorte ebatervislike eluviisidega koolis ja ka igapäevaselt ning tutvustada noortele tervisliku eluviisi erinevaid aspekte ja tegevusi.
Kõik osalevad õpilased õpivad:
- tervise edendamise ja haiguste vältimise kontseptsioone, tervisekäitumise aspekte
- isiklikud, inimestevahelised, eluks vajalike oskuste õpe
- psühholoogilised, mentaalsed, emotsionaalsed ja sotsiaalsed tagajärjed alkoholi, narkootikumide ja teiste psühhotroopsete ja sõltuvust tekitavate ainete tarvitamisel.
Projekti väljundid:
· narkootikumide, sigarettide kasutamise küsimustik, kuidas nendega võidelda
· rahvuslik ja rahvusvaheline infovoldik erinevatest strateegiatest
· tervislike toitude retseptiraamat
· essee kirjutamise võistlus „A road to success“, parimatest töödest tehakse „booklet“ koos esitlustega, mis on CDl
· CD lugude, esitluste, tervislike eluviiside töötubade salvestused
· Transdistsiplinaarsed (ideaalne tulevikutöötaja on T-kujulise kompetentsiga- süvateadmisega vähemalt ühel alal ning oskusega mõista ja omavahel siduda erinevaid distsipliine (komplektne mõtlemine). • Disain-mõtlemine – see tähendab oma oskust visualiseerida ja mudeldada oma töös tarvilikke protsesse ning neid ka arusaadavalt esitleda.) õppetunnid, tundide salvestamine
· õpilased nädalaks ajaks õpetajaks (erinevad õppeained)
· kohtumised spetsialistidega
· flash mob ja näitused
· koolide partnerluse veebileht