sygis.png

SA Innove on toetanud Tartu Hansa Kooli õpetajatele suunatud projekti "Coachiv juhtimine Tartu Hansa Koolis". Coachiva juhtimise koolitus Tartu Hansa koolis toetab õpetajate professionaalset arengut kaasava hariduse ning nüüdisaegse õpikäsitluse kontekstis. Meeskonda juhtiv õpetaja on liider ja muutuste suunataja LP-rühma või aineühenduse juhina. Ta oskab kaasata kolleege ning läbi võimsate küsimuste käivitada neis oleva potentsiaali, väärtuslikud kogemused ja uued ideed, mille kaudu leitakse endi keskelt teadmine ja sobivad lahendused muutusterohkes koolielus.