sygis.png

Projektid

Õpilased omandavad õppekava järgi koolitunnis väga palju teoreetilisi teadmisi. Tänapäeval võib juhtuda, et linnalapsed ei satu väga tihti loodusesse, et näha ja seostada kogu koolitunnis omandatud materjali ka reaalse eluga. Seetõttu on väga oluline kinnistada klassitunnis õpitut korraldades õpilastele õppekäike, et osaleda ka aktiivõppeprogrammides ja seostada teooria ning praktika. Oluline on, et lapsed omandaksid teadmised ning harjumused, et kujundada keskkonnateadlikke tarbimisharjumusi ning tundma õppida ökoloogilist tasakaalu ja mõtestada looduskaitselist tegevust.

Tartu Hansa Kooli 1.klasside õpilased on saanud osa esmasest pilliõppest (kuni 6 õpilasega grupiõpe) perioodil okt 2017 – aprill 2018.

Iga laps on saanud tutvuda vähemalt kolme pilliga järgmisest valikust: viiul, kitarr, klaver, akordion. Iga pilli õppeks on õpilaste grupile kavandatud kuus tundi.

Kõik õpilased on tutvunud lähemalt vähemalt kolme pilliga; on omandanud oskuse panna tähele tuttavaid pille nt orkestris; mõistavad hinnata pillimängu ja on kogenud mängurõõmu ning saanud teada, et pillimängimine vajab mängijalt pühendumist.

Projekt on suunatud kooli oma näo ja ühtehoidmise kasvatamisele. Hansanädal on alguse saanud 2015. a olles algselt kahepäevane üritus, mida 2016. aastal tähistati juba nädalase programmiga. Käesoleva projektiga on plaanis nädalase programmiga ka jätkata. Hansanädala seekordne alapealkiri on „Terves kehas terve vaim“. Nädala vältel toimuvad üritused on väljundiks õppeaasta jooksul  õpitule ja tehtule. 

Hansanädala projekt  hõlmab tervet kooliperet sidudes erinevaid õppeaineid. Erinevatel päevadel toimuvatel üritustel saavad õpilased osa erinevatest tegevustest, mille läbi nad omandavad uusi teadmiseid ja oskuseid.