sygis.png

Projektid

SA Innove otsustas toetada Tartu Hansa Kooli projekti "Meeskonna coaching Tartu Hansa Koolis", mis toetab kooli meeskonnapõhist juhtimist. Tartu Hansa Koolis on hinnatud turvalise motiveeriva keskkonna loomine, meeskonnatöö ja kõikide meeskonna liikmete võrdne kaasamine. 

Meeskonna coachingu koolituse eesmärk on saada teoreetiliste teadmiste pagas ning õppida praktilisi meeskonna coachingu tööriistu juhtimaks koolisiseseid meeskondi.

SA Innove on toetanud Tartu Hansa Kooli õpetajatele suunatud projekti "Coachiv juhtimine Tartu Hansa Koolis". Coachiva juhtimise koolitus Tartu Hansa koolis toetab õpetajate professionaalset arengut kaasava hariduse ning nüüdisaegse õpikäsitluse kontekstis. Meeskonda juhtiv õpetaja on liider ja muutuste suunataja LP-rühma või aineühenduse juhina. Ta oskab kaasata kolleege ning läbi võimsate küsimuste käivitada neis oleva potentsiaali, väärtuslikud kogemused ja uued ideed, mille kaudu leitakse endi keskelt teadmine ja sobivad lahendused muutusterohkes koolielus.

Käesoleval õppeaastal on Tartu Hansa Kooli tegevuskavas prioriteediks digivahendite kasutamine õpilaste ühistegevustes avatud alal ja õues õppe tundides. Eesti Vabariik 100 ürituste raames on eesmärgiks liikumisüritused, mille osas on tähelepanu suunatud just kestvusliikumisele ja igapäevaste  liikumisharjumuste kujundamisele. Kahe eelpool nimetatud kooli õppekava prioriteedi arvestamine eeldab suhtlemispädevuste õpetamist, milleta koostegemine ei ole võimalik.

Projekti raames viiakse 1. klassi õpilastele sisse igapäevane õuetund, mida sisustatakse liikumis- ja mängulisi ülesandeid täites. Liikumistundide tegevusteks ülesannete kaardid, millest on võimalik koostada erinevaid liikumisradu, mis koostatakse 8.klassi õpilaste poolt loovtööna ja loovtöö teise osana viiakse läbi ka liikumisüritus raja avamiseks.