Projektid

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet toetas koolikava kaasneva haridusmeetme raames Tartu Hansa Kooli projekti talukülastused 1.-5. klassidele, mille raames õpilased näevad, mis koht on "talu", saavad teadmised, mis juhtuks kui talusid enam ei oleks ja on teadlikumad põllumajandus- ja toidusektorist.

SA Innove otsustas toetada Tartu Hansa Kooli projekti "Meeskonna coaching Tartu Hansa Koolis", mis toetab kooli meeskonnapõhist juhtimist. Tartu Hansa Koolis on hinnatud turvalise motiveeriva keskkonna loomine, meeskonnatöö ja kõikide meeskonna liikmete võrdne kaasamine. 

Meeskonna coachingu koolituse eesmärk on saada teoreetiliste teadmiste pagas ning õppida praktilisi meeskonna coachingu tööriistu juhtimaks koolisiseseid meeskondi.

SA Innove on toetanud Tartu Hansa Kooli õpetajatele suunatud projekti "Coachiv juhtimine Tartu Hansa Koolis". Coachiva juhtimise koolitus Tartu Hansa koolis toetab õpetajate professionaalset arengut kaasava hariduse ning nüüdisaegse õpikäsitluse kontekstis. Meeskonda juhtiv õpetaja on liider ja muutuste suunataja LP-rühma või aineühenduse juhina. Ta oskab kaasata kolleege ning läbi võimsate küsimuste käivitada neis oleva potentsiaali, väärtuslikud kogemused ja uued ideed, mille kaudu leitakse endi keskelt teadmine ja sobivad lahendused muutusterohkes koolielus.