sygis.png

Projektid

Noorte varane koolitee poolelijätmine on tugevalt seotud hilisema töötusega, sotsiaalse kõrvalejäämise, vaesusega. Samas on palju põhjuseid, miks noored jätavad haridustee pooleli - isiklikud või perekondlikud põhjused, õpiraskused, rasked majanduslikud põhjused jne. 

Tartu Hansa Kool on "Erasmus+ KA2 koolidevaheline strateegiline koostöö" programmi raames saanud toetust 31 910 eurot.  Projekti on kaasatud kuus riiki - Holland , Türgi, Hispaania, Eesti, Küpros, Slovakkia. Kõigi projektipartnerite puhul on vajalik hariduse ja sotsiaalpoliitika, noorsootöö ja tervisega seotud näitajate ühine käsitlemine, et muuta olemasolevat süsteemi. Strateegilise koostöö projektid on unikaalne võimalus arendada ja jagada uuenduslikke praktikaid ning tõsta noortevaldkonnas tehtava töö kvaliteeti.

Projekti kestvus 01.09.2019 - 31.08.2022

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab 2019-2020 õppeaastal Hansa kooli õpilaste õppekäikusid loodusesse, projekti eelarve 8575 eurot.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet toetas koolikava kaasneva haridusmeetme raames Tartu Hansa Kooli projekti talukülastused 1.-5. klassidele, mille raames õpilased näevad, mis koht on "talu", saavad teadmised, mis juhtuks kui talusid enam ei oleks ja on teadlikumad põllumajandus- ja toidusektorist.