Projektid

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab taaskord Hansa kooli õpilaste õppekäikusid loodusesse 2020-21 õppeaastal, projekti eelarve 8107 eurot.

Õpilased omandavad koolitunnis õppekava alusel teoreetilised teadmised keskkonnast, meid ümbritsevast loodusest, selle iseärasustest. Õppekäikudel saavad lapsed ka praktiliselt näha-kogeda-käed külge lüüa ning seeläbi kinnistada tundides omandatud teoreetilised teadmised.
Oluline on noortes  kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal.
Projekti eesmärk on toetada tegevusi, mille kaudu õpilased teadvustavad säästva keskkonnakasutuse põhimõtteid, looduse ja inimühiskonna seoseid, looduses toimuvaid protsesse ja elurikkust ning selle hoidmise põhimõtteid.

 
 

Noorte varane koolitee poolelijätmine on tugevalt seotud hilisema töötusega, sotsiaalse kõrvalejäämise, vaesusega. Samas on palju põhjuseid, miks noored jätavad haridustee pooleli - isiklikud või perekondlikud põhjused, õpiraskused, rasked majanduslikud põhjused jne. 

Tartu Hansa Kool on "Erasmus+ KA2 koolidevaheline strateegiline koostöö" programmi raames saanud toetust 31 910 eurot.  Projekti on kaasatud kuus riiki - Holland , Türgi, Hispaania, Eesti, Küpros, Slovakkia. Kõigi projektipartnerite puhul on vajalik hariduse ja sotsiaalpoliitika, noorsootöö ja tervisega seotud näitajate ühine käsitlemine, et muuta olemasolevat süsteemi. Strateegilise koostöö projektid on unikaalne võimalus arendada ja jagada uuenduslikke praktikaid ning tõsta noortevaldkonnas tehtava töö kvaliteeti.

Projekti kestvus 01.09.2019 - 31.08.2022

         

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab 2019-2020 õppeaastal Hansa kooli õpilaste õppekäikusid loodusesse, projekti eelarve 8575 eurot.