Projektid

Kevadel, maikuus toimus keskkonnalaager meie kooli 10. klassideõpilastele.

Pilte sellest laagrist näeb järgnevalt lingilt:

http://www.snap.ee/user/helenastam/album/sagadi_laager_mai_2014

Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

10. klasside looduspraktika Sagadi Looduskoolis 2013

Fotosüntees

Metsloomad

Minu film

Sagadi tiikide vee-elustik

Tegemist on 8.-12. mai Sagadi Looduskoolis toimunud laagriga, kust
võtsid osa kooli 10. klassid.

 

Laagrit toetas  alt src=http://kmg.tartu.ee/images/stories/kik-logo.gif

 

Tänu projektirahadele sõitsid taas 10.-nendad klassid taas traditsiooniliselt keskkonnalaagrisse. See kolm päeva oli just kui klassiekskursiooni eest, kuid
palju suurema väärtusega. Lisaks sellele, et viibiti looduskaunis kohas, oli iga
päev põimitud keskkonna ja looduse õppimisega.

Esimesel päeval tutvuti läbi seiklusmängu Sagadi ajalooga, mis nõudis nii vaimseid
kui ka füüsilisi oskusi.

Teisel päeval viisidi läbi uurimus ning  saadi kogemus, kuidas uurimistöid ette
kanda ning kaitsta.

Viimasel päeval treeniti ka pisut lihaseid, seda matkates Sagadist mere äärde.

Üheks huvitavaks ülesandeks lastele oli oma „kunstiteose“ valmistamine, mis
pidi koosnema võimalikult paljudest erinevatest taimeliikidest. Võidutöös
leidus 19 erinevat liiki. 

Osalenud õpilaste arvates muudavad sellised paaripäevalised
õppeprogrammiga seotud väljasõidud koolielu palju põnevamaks
ja mitmekesisemaks.

 

Pildid keskkonnalaagrist 2011

alt

alt

altalt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

altalt

alt

alt

alt