sygis.png

Projektid

Projekt on suunatud kooli oma näo ja ühtehoidmise kasvatamisele, kahepäevasest üritusest on saanud terve nädal vältav ürituste jada, mis on väljundiks õppeaasta jooksul  õpitule ja tehtule. Üritusega tähistatakse ühtlasi ka kooli sünnipäeva. Esmaspäeval alustatakse rahvamängude päevaga, teisipäeval avatakse õpilastööde näitus, kolmapäeval esinevad kontsertidel oma kooli muusikud, neljapäeval  esitatakse mitmel laval õppeaasta jooksul selgeks õpitud näidendeid, reedel toimub töötubade päev (üle 100 erineva tegevuse) ja laupäeval võetakse nädal kokku ühise perepäevaga (laat, kohvikud, kontserdid, töötoad, spordivõistlused). Tegu on jätkuva projektiga, mida esimest korda tehti 2015. a kevadel ja teist korda 2016. a maikuus.  Mõlemal korral on hansapäevad väga hästi õnnestunud ja on selge, et sellest on saamas koolipere ühendav traditsioon.

 

Tartu Hansa Kool sai 2016-2017 õa toetuse Keskkonnainvesteeringute Keskuselt summas 16 338 eurot, et suurendada õpilaste keskkonnateadlikkust. Käesoleval õppeaastal on koolis 32 klassi, igale klassile on korraldatud kaks õppekäiku vastavalt klassi õppekavale. Õppekäigud toetavad klassiruumis õpitut ning annavad lastele läbi aktiivõppe selgema pildi keskkonnasäästlikust käitumisest looduses ning seeläbi seovad teooriat ning praktikat.

1.klassid:

Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala (Võrumaa)

RMK Elistvere Looduskeskus (programm „Loomalapsed“)

2.klassid:

Carl Robert Jakobsoni talumuuseumi külastus

RMK Elistvere Looduskeskus (programm „Loomalapsed“)

Kevadel, maikuus toimus keskkonnalaager meie kooli 10. klassideõpilastele.

Pilte sellest laagrist näeb järgnevalt lingilt:

http://www.snap.ee/user/helenastam/album/sagadi_laager_mai_2014

Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.