Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2022/2023. õppeaastal

 • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023

 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023

 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 26. mai, 29.–30. mai 2023

 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023

 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023

 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023

 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023

2022/2023. õppeaastal teeme B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keele teise keelena tulemused koolidele teatavaks 16. juunil 2023. a. 

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2022/2023. õppeaastal

4. klassi õpilastele

 • matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022
 • eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022
 • A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022
 • A1- keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) – 28.–30. september; 3.–4. oktoober 2022
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022

7. klassi õpilastele

 • matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022
 • eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022
 • A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022
 • A2- keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) – 28.–30. september; 3–4. oktoober 2022
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022

III kooliastme tasemetööd

 • A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17.–18. oktoober 2022
 • A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17.–21. oktoober 2022
 • A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 11.–12. jaanuar 2023
 • A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11.–12. jaanuar 2023

III kooliastme katseline tasemetöö 10. klassi ja kutsekoolide 1. kursuse õpilastele

 • loodusained (kirjalik) – 3.–6. oktoober 2022

 

3. klassi õpilastele katseline tasemetöö

 • sotsiaalained (kirjalik) – 4.–5. mai 2023

6. klassi õpilastele katseline tasemetöö

 • sotsiaalained (kirjalik) – 8.–9. mai 2023

 

NB! Inglise keele tasemetöö on mõeldud 7. klassi õpilastele, kes õpivad keelt A-võõrkeelena. Saksa ja vene keele tasemetöö sobib nii A- võõrkeelena (7. klass) kui ka B-võõrkeelena (9. klass) õpilastele.