Tundide ajad

1.-3. klass  
0.tund 8:00-8:40
1.tund 8:45-9:45
2.tund 9:55-10:55
Pikk vahetund  
3.tund 11.35-12.35
4.tund 12:40-13:40
   
4.-6.klass  
0.tund 8:00-8:40
1.tund 8:45-9:45
2.tund 9:55-10:55
3.tund 11:05-12:05
Pikk vahetund  
4.tund 12:40-13:40
5.tund 13:45-14:45

Tunnijaotusplaan 2023/24 õppeaastal

 

Trimestrite ajad põhikoolile 2023/2024. õppeaastal

1) I trimester   01. september 2023. a - 03. detsember 2023. a;
2) II trimester  04. detsember 2023. a - 10. märts 2024. a;
3) III trimester 11. märts 2024. a - 12. juuni 2024. a.

 

Koolivaheajad 2023/2024. õppeaastal

1) I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;
2) II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
3) III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

Koolitädi lukustab rõivistud kl 9.00, avab vahetundideks ukse vaid neile, kellel on algamas kehalise kasvatuse tund.

NB! Kui õpilane peab koolist tundide ajal lahkuma, siis ta peab esitama kirjaliku tõendi kas kooliarstilt, direktsiooni esindajalt või klassijuhatajalt, aineõpetajal ei ole sellist õigust.

Kõik laekunud tõendid (load koolitundidest lahkumiseks) toob koolitädi nädala lõpuks õppealajuhatajale. Rõivistu peauksed avatakse pärast 6. tundi.