triibud.png

Õppesuunad

Gümnaasiumi jooksul pead õppima vähemalt 96 kursust:

1) kohustuslikud ained - 55 kursust

2) matemaatika - 8 või 14 kursust

3) valitud suunda kujundavad ained - 20 kursust

4) vaikaineid vähemalt 13 või 7 kursust (sõltuvalt matemaatikas valitud kursuste arvust)


Valikkursused:

C-võõrkeel (3 kursust) ( hispaania, itaalia, prantsuse, saksa või vene keel);

Ärikeel (3 kursust)

Koorilaul (kuni 3 kursust)

Loovus läbi käelise tegevuse (kuni 3 kursust)

Psühholoogia

Inimene ja religioon

Eesti usuline maastik

Eetika

Kõne ja väitlus

Draama ja teater

Kirjandus ja film

Õigekeelsus

Riigikaitse (2 kursust)

Kehalised võimed

Liikumine välistingimustes

Jooga

Sportmängud (pallimängud, sulgpall, saalihoki)

Joonestamine

Õpilasfirmad (Eestis ja rahvusvahelisel tasandil)

Karjääriõpetus

Raamatupidamine (2 kursust)

Ürituste korraldamine

Kinnisvaramaakleri kursus

Personalitöö kursus

Müügiesindajate kursus


Gümnaasiumi jooksul pead õppima vähemalt 96 kursust:

1) kohustuslikud ained - 55 kursust

2) matemaatika - 8 või 14 kursust

3) valitud suunda kujundavad ained - 20 kursust

4) vaikaineid vähemalt 13 või 7 kursust (sõltuvalt matemaatikas valitud kursuste arvust)


Need kursuste mahud on kohustuslikud kõigis koolides

1) eesti keel - 6 kursust (eksam)     

2) kirjandus – 5 kursust 

3) A võõrkeel (B2 tasemel) - 5 kursust (eksam) 

4) B võõrkeel  (B1 tasemel) – 5 kursust           

5) bioloogia – 4 kursust         

6) geograafia – 3 kursust       

7) keemia – 3 kursust           

8) füüsika – 5 kursust                       

9) ajalugu – 6 kursust            

10) ühiskonnaõpetus – 2 kursust         

11) inimeseõpetus – 1 kursus           

12) muusika – 3 kursust

13) kunst – 2 kursust             

14) kehaline kasvatus – 5 kursust             

15) matemaatika – 8 kursust (kitsas matemaatika) või 14 kursust (lai matemaatika)


Iga gümnasist peab tegema matemaatika eksami. Gümnaasiumis on võimalik õpinguteks valida  kitsas matemaatika (8 kursust) või lai matemaatika (14 kursust). Kui soovid gümnaasiumiõpingute järel jätkata õpinguid, kus vajad matemaatikat, siis pead valima laia matemaatika kursused.