triibud.png

Tartu Hansa Kooli arengukavast lähtudes on kooli missioon aidata kaasa põhikooli õpilaste arenemisele loovateks, mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides ning valmistada õpilased ette toimimiseks erinevates eluvaldkondades ning tekitada õpihuvi kogu eluks.

Tartu Hansa Kooli põhiväärtus on isamaalisus – väärtustame oma riiki ja rahvust, hoiame au sees ajalugu, traditsiooni ja kultuuri. Austame kõigi õigust väärtustada oma rahvuslikku kuuluvust.  

Projekti raames külastavad kõik 8. klasside õpilased Eesti Rahva Muuseumi muuseumitundi „Minu asja lugu“, mille tulemusel valmib igal õpilasel kataloogileht kaasavõetud, ajalooga eseme kohta. Esemed peaksid olema pärit Eestist, ajavahemikust 1918 – 2018.

Kataloogilehtedest valmib süstematiseeritud kataloog, mis on kõigile tutvumiseks Hansa koolis Eesti 100 raames toimuval näitusel „Eesti 100 asjades. Muuseumitund üheks päevaks.“. Tööde näitusel esitamise läbi arendatakse õpilaste infotöötlusoskust ning digikirjaoskust,  kuna tööd on vaja näitusel esitamiseks korrektselt vormistada ning asjatundlikult kasutada tänapäevast tehnikat ja tarkvara.

 Projekti tegevused toetavad esmalt kodanikuaktiivust ning EV 100 tähistamise üritustesarja. Samuti on projekti tegevused suunatud arendamaks 8.klasside õpilaste sotsiaalseid oskuseid (nt koostööoskus, suhtlemisoskus, meeskonnatöö oskus), digikirjaoskust ning infotöötlusoskust.

Projekti toetab Tartu LV Haridusosakond.