triibud.png

„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“;

„8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“;

Eesti elukestva õppe strateegias 2020 on välja toodud, et koolijuhi roll on koolikultuuri kujundamisel määrava tähtsusega. Kooli juhtkonna ja kooli tugimeeskonna liikmed omavad kandvat rolli võrdsete tingimuste loomisel kõikidele õpilastele ning samas ka kooli meeskonna tiheda omavahelise koostöö kujundamisel ja arendamisel.

Tartu Hansa Kooli juhtrühmas on käesoleval aastal toimunud mitmeid uuendusi, muutunud on tööülesannete tööjaotus, lisandunud ja lisandumas on uusi liikmeid. Meeskonnas on toimumas arengud, mis on seotud grupiprotsessidega. Igapäevaselt on vaja toime tulla väga erinevate väljakutsetega seoses muutunud õpikäsitlusega.

Teist õppeaastat arendatakse ja rakendatakse koolis avatud õpperuumi metoodikat, mille edukas väljatöötamine vajab eestvedamist ja suunamist. Avatud õpperuumi metoodika eeldab õpetajate vahelist sisukat meeskonnatööd, mille oskuste kujunemisse tuleb kooli juhtkonnal panustada.

Tugevat koolikultuuri on võimalik luua eelkõige läbi jagatud väärtuste ja ühise visiooni. Töönõustamine ehk supervisioon arvestab iga töötaja vajaduste ja eripäradega, aitab püsivate muutuste, uute ja tõhusate oskuste arendamisel ja rakendamisel.