triibud.png

Projekt on suunatud kooli oma näo ja ühtehoidmise kasvatamisele, kahepäevasest üritusest on saanud terve nädal vältav ürituste jada, mis on väljundiks õppeaasta jooksul  õpitule ja tehtule. Üritusega tähistatakse ühtlasi ka kooli sünnipäeva. Esmaspäeval alustatakse rahvamängude päevaga, teisipäeval avatakse õpilastööde näitus, kolmapäeval esinevad kontsertidel oma kooli muusikud, neljapäeval  esitatakse mitmel laval õppeaasta jooksul selgeks õpitud näidendeid, reedel toimub töötubade päev (üle 100 erineva tegevuse) ja laupäeval võetakse nädal kokku ühise perepäevaga (laat, kohvikud, kontserdid, töötoad, spordivõistlused). Tegu on jätkuva projektiga, mida esimest korda tehti 2015. a kevadel ja teist korda 2016. a maikuus.  Mõlemal korral on hansapäevad väga hästi õnnestunud ja on selge, et sellest on saamas koolipere ühendav traditsioon.

2017. a toimuv hansapäevade nädal on suunatud järgmiste tulemuste saavutamisele:

  • õppeaasta jooksul õpitul ja tehtul on väljund, kaasõpilastel, õpetajatel ja lapsevanematel on võimalus näha, milliste tulemusteni õppeaasta jooksul on jõutud;
  • kõik kooli 730 õpilast ja 60 õpetajat osalevad töötubade päeval;
  • kõik õpilased saavad esineda (laulukoorid, rahvatants, pillimäng, näidendid) ja näidata oma loomingut (näitus ja laat);
  • on loodud positiivne pinnas vilistlaste, koostööpartnerite, lastevanemate ja kooli koostööks;
  • õpilased saavad koos peredega osaleda laadal ja kohvikutes;
  • perepäeval osaleb vähemalt 600 inimest (õpilast ja lapsevanemat);
  • kooli õpilased, õpetajad ja lapsevanemad väärtustavad enam koostegutsemist ja ühtekuuluvust.