1234.png

Projektid

Tartu Hansa Kooli arengukavast lähtudes on kooli missioon aidata kaasa põhikooli õpilaste arenemisele loovateks, mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides ning valmistada õpilased ette toimimiseks erinevates eluvaldkondades ning tekitada õpihuvi kogu eluks.

Tartu Hansa Kooli põhiväärtus on isamaalisus – väärtustame oma riiki ja rahvust, hoiame au sees ajalugu, traditsiooni ja kultuuri. Austame kõigi õigust väärtustada oma rahvuslikku kuuluvust.  

„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“;

„8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“;

Eesti elukestva õppe strateegias 2020 on välja toodud, et koolijuhi roll on koolikultuuri kujundamisel määrava tähtsusega. Kooli juhtkonna ja kooli tugimeeskonna liikmed omavad kandvat rolli võrdsete tingimuste loomisel kõikidele õpilastele ning samas ka kooli meeskonna tiheda omavahelise koostöö kujundamisel ja arendamisel.

Projekt on suunatud kooli oma näo ja ühtehoidmise kasvatamisele, kahepäevasest üritusest on saanud terve nädal vältav ürituste jada, mis on väljundiks õppeaasta jooksul  õpitule ja tehtule. Üritusega tähistatakse ühtlasi ka kooli sünnipäeva. Esmaspäeval alustatakse rahvamängude päevaga, teisipäeval avatakse õpilastööde näitus, kolmapäeval esinevad kontsertidel oma kooli muusikud, neljapäeval  esitatakse mitmel laval õppeaasta jooksul selgeks õpitud näidendeid, reedel toimub töötubade päev (üle 100 erineva tegevuse) ja laupäeval võetakse nädal kokku ühise perepäevaga (laat, kohvikud, kontserdid, töötoad, spordivõistlused). Tegu on jätkuva projektiga, mida esimest korda tehti 2015. a kevadel ja teist korda 2016. a maikuus.  Mõlemal korral on hansapäevad väga hästi õnnestunud ja on selge, et sellest on saamas koolipere ühendav traditsioon.