1234.png

Projektid

Tartu Hansa Kooli 1.klasside õpilased on saanud osa esmasest pilliõppest (kuni 6 õpilasega grupiõpe) perioodil okt 2017 – aprill 2018.

Iga laps on saanud tutvuda vähemalt kolme pilliga järgmisest valikust: viiul, kitarr, klaver, akordion. Iga pilli õppeks on õpilaste grupile kavandatud kuus tundi.

Kõik õpilased on tutvunud lähemalt vähemalt kolme pilliga; on omandanud oskuse panna tähele tuttavaid pille nt orkestris; mõistavad hinnata pillimängu ja on kogenud mängurõõmu ning saanud teada, et pillimängimine vajab mängijalt pühendumist.

Projekt on suunatud kooli oma näo ja ühtehoidmise kasvatamisele. Hansanädal on alguse saanud 2015. a olles algselt kahepäevane üritus, mida 2016. aastal tähistati juba nädalase programmiga. Käesoleva projektiga on plaanis nädalase programmiga ka jätkata. Hansanädala seekordne alapealkiri on „Terves kehas terve vaim“. Nädala vältel toimuvad üritused on väljundiks õppeaasta jooksul  õpitule ja tehtule. 

Hansanädala projekt  hõlmab tervet kooliperet sidudes erinevaid õppeaineid. Erinevatel päevadel toimuvatel üritustel saavad õpilased osa erinevatest tegevustest, mille läbi nad omandavad uusi teadmiseid ja oskuseid.

Käesoleval õppeaastal on prioriteet meenutada olnut ja arutleda tuleva üle. Meenutada Eesti Vabariigi ajalugu aga sama oluline on iga inimese enda meenutused ja teadmised olnust. Kooliruumi ilmestamiseks pannakse üles seiklusmäng, teemal 100 küsimust Eesti ajaloo kohta. Seiklusmängu loomine toimub koolis EV 100 tähistamise üritustesarja raames, ilmestades kooliruumi faktidega Eesti ajaloo teemadel. Seiklumängu läbides peab osaleja liikuma koolimajas ringi, suurendades iga osaleja kehalist aktiivsust, osaledes meeskondadena arendab seiklusmäng sotsiaalseid oskuseid (koostööoskus, suhtlemisoskus).  Kuna seiklusmäng koosneb QR koodide abil koostatud küsimustest, toetab mäng osalejate digikirjaoskuse ning infotöötlusoskuse arendamist.