triibud.png

Kuni 16. veebruarini võtab Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond vastu noorte projekte, mis aitavad luua väikseid muutusi koolis või väljaspool. Oodatud on 7-26-aastaste noorte tartlaste algatatud, kirja pandud ja teostatavad projektid, mille tegevus toimub ajavahemikul 10. märts kuni 31. detsember 2014 Tartus või on muul viisil Tartuga seotud.

Üks projekt võib saada toetust kuni 200 eurot. Eelistatud on noortealgatusprojektid, mis:

· aitavad lahendada mõnda olulist probleemi ja mil on laiem kogukondlik mõju (ehk mõju ka teiste inimeste elule);

· suurendavad inimestevahelist märkamist ja kogukonnatunnet (ehk inimeste omavahelist suhtlemist);

· muudavad meie elukeskkonda paremaks;

· on oma tegevuste poolest uuenduslikud;

· viiakse läbi eri noortegruppide või organisatsioonide koostöös.

 

Noortealgatusprojekti toetust saavad taotleda organisatsioonid ja noortegrupid. Kui noortegrupiks on alla 18-aastased noored, peab gruppi esindav kontaktisik olema täisealine. Toetust ei saa taotleda Tartu Linnavalitsuse hallatavad asutused.Veel infot taotlemise kohta: www.tartu.ee/noortealgatus

„Selleks, et noortel oleks võimalus testida projektiideed enne taotluse esitamist ja leida soovi korral oma projektimeeskonnale nõustaja ehk mentor, kutsume noori enne taotlemise tähtaega noortekeskustesse ideede tuleproovi,“ teatab noorsooteenistuse juhataja Kristel Altosaar.

Soovijatel on võimalus saada tagasisidet oma projektiideele ideede tuleproovis 4. veebruaril kell 18 Lille Majas (Lille 9) ja 11. veebruaril kell 18 Anne Noortekeskuses (Uus 56). Valmis projektitaotluste esitamine toimub veebikeskkonnas www.tartu.ee/kotoetused. Veebikeskkonda saab siseneda ID-kaardi, internetipanga ja mobiil-ID kaudu.