triibud.png

 

SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu abikaasa allfond ja Nordea Pank kuulutavad välja noore sportlase preemia sügisese taotlusvooru, kandidaatide esitamise tähtaeg on 1. november 2013 (k.a postitempel). Preemia suurus ühe saaja kohta on kuni 3200 eurot.Esimest korda on võimalik esitada avaldusi ka meeskonnapreemiale, mille suurus on 3200 eurot.

Noore sportlase preemia on mõeldud kuni 21-aastasele väga heade õpitulemustega õppivale noorele sportlasele. Preemia on sihtotstarbeline ja mõeldud treening- ning võistluskulude katteks või varustuse soetamiseks. Meeskonnapreemiale võivad kandideerida võistkonnad alates kahest liikmest (näiteks sõudemeeskond või -naiskond, võimlemisrühm, jalgpallimeeskond või -naiskond jne). Preemia suuruse otsustab eeltoodud piirmäära arvestades Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi nõukoda.

Preemia saamiseks võivad kandidaate esitada noorsportlaste treenerid, juhendajad, koolid, spordiklubid, spordialaliidud ja Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi nõukoja liikmed. Konkursil osalemiseks palume taotlejal esitada: kirjalik avaldus koos lühieluloo ning isikuandmetega, lisada kontaktandmed;noorsportlase õpitulemused (koopia tunnistusest, õpperaamatust vms); kooli soovituskiri ja iseloomustus; treeneri, juhendaja, spordiklubi või -alaliidu soovitus; põhjendada oma taotluses toetuse vajalikkust (asjassepuutuv programm, võistlus- või treeningkalendri vms eelarve või sportlastee kirjeldus).

Kõik preemia taotlemisega seotud dokumendid tuleb saata Vabariigi Presidendi abikaasa allfondile Vabariigi Presidendi Kantselei aadressil:

A. Weizenbergi 39, Tallinn 15050 või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vpinfo@vpk.ee .

Noore sportlase preemiat annab kultuurirahastu koostöös Nordea Pangaga välja üheksandat korda. Meeskonnapreemiat antakse Nordea Panga toetusel välja esimest korda. 

Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi nõukoda võib vajadusel paluda nõu ja soovitusi preemia määramiseks teistelt valdkonna ekspertidelt. Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi nõukojal on õigus küsida lisateavet preemiakandidaatide kohta ja külastada taotleja kooli, spordiklubi, alaliitu vms institutsiooni.

Lisainfo: Piret Arukaevu SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu juhataja Piret.Arukaevu@vpk.ee Tel.: + 372 631 6202 www.president.ee