*** Oskar Lutsu majamuuseum korraldas 4.–19. maini Tartu koolide 4.–7. klasside õpilastele võistkondliku keelemängu. Võistlus toimus kahes vanuserühmas: 4.–5. klassi ja 6.–7. klassi õpilased. Võistlusülesanded põhinesid majamuuseumi väljapaneku vaatlemisel, info otsimisel ja kirjeldamisel. Hinnati erinevatest allikatest info otsimise oskust, küsimuste esitamise oskust ning kirjaliku eneseväljenduse ladusust ja korrektsust. Ülesannete eest oli võimalik koguda
maksimaalselt 70 punkti. Hansa kooli 6.c klassi võistkond, kuhu kuulusid Eliis Johanson, XXX, Retti Kristiin Lemetti ja Aliise-Gea Vares, saavutas 6.-7. klasside vanusegrupis 2. koha. Õpilased said 67 punkti võimalikust 70st. Võistkonda juhendas Lea Sokman.
PALJU ÕNNE!

*** 13. mail kuulutati kirjandusfestivali Prima Vista ajal välja 21. arvustuste võistluse Ulakass tulemused. Ulakass on üleriigiline 7.-12. klassi õpilastele suunatud arvustuste võistlus, mis toimus sel aastal juba 21. korda. Võistlusel osalemiseks oli tarvis läbi lugeda üks eesti või välisautori ilukirjanduslik teos, mis on esmakordselt eesti keeles ilmunud ajavahemikus 2013-2023. Sel aastal võttis võistlusest osa 25 põhikooliõpilast ja 34 gümnasisti. Hansa kooli õpilasi esindas edukalt Brenda Regina Reinaru 7.c klassist, kes võitis põhikooli vanuseastmes II koha. Brenda Regina arvustas Laura Evisalu raamatut „Oodates Norra kuningat“. Brenda Reginat juhendas õpetaja Lea Sokman.
Õnnitleme!

*** Pühapäeval, 7. mail toimus Miina Härma Gümnaasiumis Tartu koolidevahelised võistlused sulgpallis. Traditsiooniliselt võisteldi viies erinevas mänguliigis: nais- ja meesüksikmängus, nais-, mees- ja segapaarismängus. Meie kooli võistkond võitis kõik kolm kohtumist ning saavutati suurepärane I koht. Võistkonda kuulusid: Romili Vakk, 7.b; Kaisa Liis Lepp, 7.b; Oliver Puhtla, 7.a; Kaspar Kaasik, 7.d; Luissa Lotta Lumikki Liias, 8.d; Rasmus Roogsoo, 8.b.

Palju õnne võitjatele!

*** 4. mail 2023 toimus Hansa koolis Tartu linna ja maakonna põhikooliõpilaste kõnevõistlus. Võistlusest võttis osa 8 Tartu linna koolide võistkonda. Kõnesid peeti kahes voorus: esimeses voorus esitas igast võistkonnast üks osaleja kodus ette valmistatud kuni 5 minuti pikkuse kõne vabal teemal. Teise vooru kõne teema loositi ning kõne valmistati meeskonnatööna ette kohapeal. Žürii, kuhu kuulusid Hugo Treffneri gümnaasiumi õpetaja Anett Pillmann, Jaan Poska gümnaasiumi õpetaja Sandra Sild ning kirjanik, näitleja ja draamaõpetaja Anne-Mai Tevahi, andis välja kolm võistkondlikku auhinda ning tunnustas individuaalselt kolme enam silma paistnud kõnelejat. Võistkondade arvestuses saavutas III koha Tartu Hansa Kooli 8. klassi võistkond, kuhu kuulusid Kirke Prii, Mirtel Mileen Möller, Luisa Miia Kikas, Lisette Kähr. Õpilasi  juhendas õpetaja Merike Kütt. Palju õnne võitjatele ning suur tänu kõigile osalejatele ja juhendajatele!

*** Tartu linna emakeeleolümpiaadil saavutas 8. klasside arvestuses I koha 8.d klassi õpilane Laura Kirk (juhendaja Merike Kütt). 10.-11. märtsil Tallinnas toimuvale vabariiklikule lõppvoorule on oodatud 82 7.-12. klasside õpilast. Õnnitleme ning soovime edu lõppvoorus!

*** 18. veebruaril toimus Tartu Tamme Gümnaasiumis kunstiolümpiaadi piirkonnavoor, kus sel aastal osales põhikooli 7.-9. klassidest 16 õpilast. 8.d klassi õpilased LUISA MIIA KIKAS ja LAURA KIRK esindasid meie kooli suurepäraste tulemustega ja tõid olümpiaadilt ära topeltvõidu!!! Luisa Miia Kikas – I koht; Laura Kirk – II koht. Luisa Miia Kikas pälvis kohapealse loovtööga eriauhinna - parim oskuste ülesande teos. Laura Kirk oli parim kunstiteoorias. Õpilasi juhendas õpetaja Elle Kaljuste. Palju õnne!

*** 17. veebruaril toimus Kuressaare Linnateatris 32. õpilasetlejate riigikonkurss. Konkursil osalesid Eesti erinevate maakondade ning Tallinna ja Tartu eelvoorude parimad etlejad. Konkursil võisteldi kolmes vanuserühmas: 4.-6. klass, 7.-9. klass ning gümnaasium. Osalejad esitasid vabalt valitud luuletuse ja proosateose katkendi.
Žürii andis igas vanuserühmas välja peaauhinna, nimetas kolm laureaati ning tunnustas paari õpilast eripreemiaga.
Etluskonkursi Tartu eelvoorus pälvis õiguse osaleda õpilasetlejate riigikonkursil Hansa kooli 6.c klassi õpilane Averiin Hummal, kes oli edukas ka lõppvõistlusel. 
Averiin Hummal pälvis noorema vanuserühma laureaadi tiitli. Averiini juhendas õpetaja Lea Sokman.
Palju õnne!

*** 10. veebruaril toimunud Eesti koolinoorte 70. füüsikaolümpiaadi Tartu piirkonnavoorus saavutasid Hansa kooli õpilased põhikooli arvestuses häid kohti. Uku Nael I koht.  Osalejate hulka kuulusid veel Madis Ilves, Mirtel Mileen Möller, Katarina Pärli, Kirke Prii, Tani Liiv, Kaisa Arrak, Merli Rausalu. Suur aitäh õpetajale Siim Hödemannile ning kõikidele osavõtjatele!

*** Tartu Forseliuse kooli legendaarse eesti keele ja kirjanduse õpetaja Vello Saage nimelisel luulekonkursil saavutasid meie kooli õpilased auhinnalisi kohti. 4.-6. klasside seas sai 1. koha Timo Rebenits (6.c klass, juhendaja Lea Sokman) ning 3. koha Karl Marten Kliiman (4.c klass, juhendaja Siim Karnö). Meie kooli esindasid tublilt ka Rasmus Juursoo (4.c klass), Lisell Väljak (8.a klass), Kersti Kadai (8.a klass), Kirke Prii (8.d klass) ning Lisette Kähr (8.d klass). Palju õnne!

*** 3. veebruaril toimus Albu põhikoolis 20. võistulugemine „Hansenist Tammsaareni“. Võistulugemisel osalesid 5.–12. klassi õpilased üle Eesti. Kõik osalejad esitasid peast ühe proosakatkendi Anton Hansen Tammsaare teostest. Esinejaid hinnati neljas vanuserühmas: 5.–6. klass, 7.–8. klass, 9.–10. klass ning 11.–12. klass.
Konkursil osalesid ka Hansa kooli õpilased Averiin Hummal (6.c klass, juhendaja Lea Sokman) ja Lisell Väljak (8.a klass, juhendaja Lea Sokman). Averiin Hummal võitis nooremas vanuserühmas eripreemia.
Palju õnne ja edu järgnevatel konkurssidel!

*** Reedel, 27. jaanuaril toimus Veeriku Koolis 5. klasside inglise keele olümpiaadi linnavoor. Olümpiaad oli viktoriinivormis ning puudutas erinevaid nuputamisülesandeid. Meie kooli esindas tublisti meeskond koosseisus Marta-Liisa Aave, Lee Otto ja Raul Türkson (juhendajaks õp. Keit Korbits). Nuputasime koostöiselt ning saavutasime 11.-12. koha. Aitäh kõikidele osalejatele, korraldajatele ja abilistele!

*** 16. septembrist 31. oktoobrini 2022 toimus XIII noorte laulu- ja tantsupeo „Püha on maa“ kõnekirjutamise võistlus. Konkursil osalejatel oli tarvis kirjutada eestikeelne kõne pealkirjaga „Püha on maa“,  pikkusega kuni 1800 tähemärki. Kõne võis koostada individuaalselt või ka õpilaste ühisloominguna. 29. jaanuaril toimus Tallinnas MUBA suures kammersaalis kõnevõistluse pidulik lõpetamine ja auhinnatseremoonia võistlusel osalenud õpilastele ning juhendajatele. Laureaaditiitli pälvisid Emma Teele Oole ning Brenda Regina Reinaru. Žürii poolt välja valitud kõned leiavad kas osaliselt või tervikuna kasutust XIII noorte laulu- või tantsupeo lavastustes  ning avaldatakse  laulu- ja tantsupeo „Teatajas“. Palju õnne!

*** 12. jaanuaril toimus Tartu Variku koolis muusikalise mälumängu MÄMU II voor.  Seekordse vooru küsimused olid koostatud eesti heliloojate poolt kirjutatud lastemuusikalide kohta. Meie kooli esindasid Emma Teele Oole, Retti Kristiin Lemetti, Aliise- Gea Vares (6.c) ja Dana Vassel. (7.c)  Hansa  Kooli esindav võistkond saavutas muusikalide tundmises oma kooliastmes I koha. Palju õnne!

*** 12. jaanuaril toimus Eesti Kirjandusmuuseumis õpilasetlejate riigikonkursi Tartu linna eelvoor. Konkursil osales 30 õpilast, kes võistlesid kolmes vanuseastmes: 4. – 6. klass, 7. – 9. klass ning gümnaasium. Hansa kooli esindasid nooremas vanuseastmes Averiin Hummal (6.c, juhendaja Lea Sokman ja Henrik Kadai (5.c, juhendaja Teele Liisi Szava-Kovats).  7. – 9. klassi õpilaste vanuserühma väga kõrgetasemelisel konkursil esinesid meeldejäävalt Lisell Väljak (8.a, juhendaja Lea Sokman) ja Kirke Prii ( 8.d, juhendaja Merike Kütt). Averiin Hummal saavutas oma vanuserühmas 2. koha ning esindab Tartu linna õpilasi õpilasetlejate riigikonkursil, mis toimub 17. veebruaril Kuressaares.  Suur tänu kõigile osalejatele ja juhendajatele! Palju õnne ja edu üleriigilisel konkursil Averiinile!
 
*** Tartu linna ja maakonna 4.-12. klassi õpilaste lühijutuvõistlus oli sel aastal pühendatud Mats Traadile. Omaloomingukonkursile laekus kokku 109 tööd. 4.-5. klasside arvestuses saavutas 1. koha Rasmus Juursoo (õp Teele Liisi Szava-Kovats)  ning 6.-7. klasside arvestuses sai 1. kohta  Brenda Regina Reinaru (õp Lea Sokman) ning eripreemia Harry Kurg (õp Teele Liisi Szava-Kovats).  Aitäh kõigile kirjutajatele ja nende juhendajatele!

*** 12. detsembril toimus Pärnus Koidula Muuseumis XXVI üleriigiline noorte etluskonkurss „Koidulauliku valgel”. Nooremas vanuseastmes (5.-9. klass) esindas Tartu linna ja saavutas I koha meie kooli 8.a klassi õpilane Lisell Väljak (juhendaja Lea Sokman). Palju õnne!

***7. detsembril toimus veebikeskkonnas viktoriinid.ee vabariiklik võistlus ,,Salakeel” 2022, kus pidi teadma õigekirjareeglid läbi aja. Tartu Hansa Koolist võttis osa 36 õpilast. 6. klasside arvestuses saavutas 2. koha Timo Rebenits, 19. koha Hugo Felix Roodvee, 32. koha Retti Kristiin Lemetti (juhendaja Lea Sokman). 7. klasside arvestuses saavutas 13. koha Brenda Regina Reinaru (juhendaja Lea Sokman) ning 8. klasside arvestuses 31. koha Laura Kirk (juhendaja Merike Kütt). Aitäh kõigile osalejatele!

*** 2. detsembril 2022 kuulutati Eesti Lastekirjanduse Keskuses välja esmakordselt toimunud  arvustusvõistluse Kapsas võitjad. Konkurss oli suunatud 6.–9. klasside õpilastele üle Eesti. 6.–7. klasside õpilaste hulgas pälvis I koha Brenda Regina Reinaru Tartu Hansa Kooli 7.c klassist (juhendaja Lea Sokman). Hea Lapse eripreemia pälvis Tartu Hansa Kooli 6.b klassi õpilane Saara Tosmin (juhendaja Lea Sokman). Palju õnne ning toredaid lugemiselamusi!

*** Teisipäeval, 29. novembril toimus Tartu Hansa Kooli aulas 7.-9. klasside etluskonkurss, kus esines 19 õpilast. Žürii, kuhu kuulusid Anne-Mai Tevahi, Lauri Räpp, Marika Vares ja Karmen Lepp, valis välja kaks laureaati ning tunnustas seitset õpilast eripreemiaga. Kooli esindavad Tartu linna etluskonkursil Lisell Väljak (8.a, juhendaja Lea Sokman) ja Kirke Prii (8.d, juhendaja Merike Kütt).  Eripreemiad pälvisid Kersti Kadai (8.a, juhendaja Lea Sokman), Riko Volts (7.b, juhendaja Teele Liisi Szava-Kovats), Angelina Bufatina (8.c, juhendaja Kerli Varusk), Anna Šarapova (7.c, juhendaja Lea Sokman), Teigo Toomsalu (8.c, juhendaja Kerli Varusk), Mihkel Ilves (8.d, juhendaja Merike Kütt) ning Laura-Maria Liiv (9.b, juhendaja Astrid Aus). Palju õnne ja edu võitjatele. Aitäh kõigile osalejatele ja juhendajatele!

*** Neljapäeval, 24.novembril toimus ülelinnaline saksa keele maiskonnalooline viktoriin. Viktoriin toimus kolmes osas: esimeses pidid õpilased ilma nutimaailma abita, ehk peast suutma vastata erinevatele Saksamaad puudutavatele küsimustele- alates vanasõnadest ja lõpetades Saksamaa traditsiooniliste toitudeni. Teine ja kolmas osa puudutas Austriat ja Šveitsi. Kokku osales 15 võistkonda ehk 45 usinat saksa keele õppurit üle Tartu linna. Rebimine esikoha pärast oli tihe, aga meie suureks rõõmuks võitis meie kooli 8.d klassi õpilastest koosnev võistkond "Die Brillen", koosseisus Luisa Miia Kikas, Kätriin Kõiv ja Marta Selart. Rõõm oli seda suurem ja väärtuslikum, et enamus konkurente olid neist aastat vanemad ehk üheksandikud. Võib vaid tõdeda, et hoolas ja sihikindel (koos)töö viib sihini. Palju õnne võitjatele! Õpilasi juhendas õpetaja Eve Ploomipuu!

*** Reedel, 18. novembril toimus Tartu Hansa Kooli aulas 4.-6. klasside etluskonkurss, kus esines 25 õpilast. Žürii, kuhu kuulusid Elli Tammiste, Heli Keiv ja Marika Vares, valis välja kaks laureaati ning tunnustas kuut õpilast eripreemiaga. Kooli esindavad Tartu linna etluskonkursil Henrik Kadai (5.c, juhendaja Teele Liisi Szava-Kovats) ja Averiin Hummal (6.c, juhendaja Lea Sokman). Eripreemiad pälvisid Karl Marten Kliiman, XXX ja Rasmus Juursoo (4.c, juhendaja Teele Liisi Szava-Kovats), Timo Rebenits, Aliise-Gea Vares (6.c, juhendaja Lea Sokman) ning Samuel Martinez Revert (6.d, juhendaja Merike Kütt). Palju õnne ja edu võitjatele. Aitäh kõigile osalejatele ja juhendajatele!

*** 14. novembril toimus teist korda Tartu Hansa Kooli 3. kooliastme kunstiolümpiaad. Sel korral panid oma teadmisi ja oskusi proovile 25 õpilast. Neist 12 seitsmendast, 8 kaheksandast ja 5 üheksandast klassist. Olümpiaad koosnes kolmest osast: kodus tehtud loominguline ülesanne, kohapeal lahendatud teoreetiline test ja kohapealne praktiline ülesanne. Loomingulist ja kohapealset praktilist ülesannet hindas 9-liikmeline žürii, kuhu kuulusid Tartu Hansa Kooli direktor ja õpetajad ning Tartu linna kunsti aineühenduse juhataja Maret Kuura. Huvitaval kombel jagunesid sel korral kõikide kategooriate kolm parimat vaid kolme õpilase vahel: 1. koht: Laura Kirk, 2. koht: Luisa Miia Kikas, 3. koht: Mihkel Ilves. Aitäh kõikidele osalejatele ja kaasa elajatele! Õpilasi juhendas Elle kaljuste.

*** 11. novembril toimus Laulupeomuuseumis etluskonkursi "Koidulauliku valgel" Tartu linna ja maakonna eelvoor. Konkursil osales 12 õpilast: 6 põhikooliõpilast ja 3 gümnasisti linnast ning 2 põhikooliõpilast ja 1 gümnasist maakonnast.
Osalejatel tuli peast esitada üks Lydia Koidula ning üks Kersti Merilaasi luuletus või proosatekst. Esinejaid hindas žürii, kuhu kuulusid näitleja Inga Lunge, luuletaja ja näitleja Anne-Mai Tevahi ning luuletaja Lauri Räpp.
Tartu linna põhikooliõpilaste seas võitis I koha Lisell Väljak (8.a klass, juhendaja Lea Sokman). Lisell esindab Tartu linna õpilasi etluskonkursi „Koidulauliku valgel“ vabariiklikus voorus, mis toimub 12. detsembril Pärnus Koidula muuseumis.
Palju õnne võidu puhul ning edu vabariiklikul konkursil!

*** 4.-5. klasside tüdrukute võistkond saavutas Tartu linna koolide rahvastepallivõistlustel III koha. Palju õnne! Võistlused toimusid 7. ja 9. novembril Tartu Tamme koolis. Kokku osales üksteist võistkonda. Võistkonnas mängisid:Keidi Kobzar, 4.a, Gerda Kaudne, 4.b, Susanna Saul, 4.b, XXX 4.b, Anabel Nääs, 5.a, Emili Ilves, 5.b, Gretehel Hirmo, 5.d, Elis Maasen, 5.d.  Õpilasi juhendas võistlustel Kätrin Lepp. 

*** 3. novembril toimus Tartu Variku koolis eesti muusika tundmise mälumäng MÄMU.  Osalejaid oli nii linna- kui ka maakonna koolidest. Meie kooli esindasid Veronica Järv, Retti Kristiin Lemetti, Aliise- Gea Vares (6.c) ja Dana Vassel. (7.c) Mälmängu esimese vooru teemaks  oli Entel-Tentel. Meie kooli võistkond saavutas tubli III koha.

*** 21. oktoobril toimus Tartu Linnaraamatukogus laste ja noorte kirjandusfestivali Luup raames noorte omaloomingulise luule esitamise võistlus Noorte Luuleprõmm 2022. Keskmises vanuserühmas võitis eripreemia Hansa kooli 6.c klassi õpilane Emma Teele Oole (juhendaja Lea Sokman). Palju õnne ja lennukaid mõtteid edaspidiseks!

*** 15. – 22. oktoobril toimus Tartus laste ja noorte kirjandusfestival Luup. Omaloominguvõistlusel osalesid ka 15 Hansa kooli 5. – 8. klassi õpilast. Žürii tunnustuse pälvisid neist kaks. Nooremas vanuserühmas võitis I koha Emma Teele Oole (6.c klass, juhendaja Lea Sokman) luuletusega „Tühi käik“. Keskmises vanuserühmas saavutas II koha Brenda Regina Reinaru (7.c klass, juhendaja Lea Sokman) luuletusega „Vaikuse vägi“. Palju õnne ja loomeindu võitjatele! Suur aitäh kõigile võistlusel osalenud õpilastele ja juhendajatele!

***  19.— 21. oktoobril toimus Mart Reiniku Koolis Tartu linna ja maakonna 5. ja 6. klassi õpilaste traditsiooniline keelemäng „Sõnasõda“. 6. klasside hulgas saavutas II koha Hansa kooli 6.c klassi võistkond. Eelvoorus kuulusid võistkonda Johan Gregor Jõgi, Emma Teele Oole, Timo Rebenits ning Aliise-Gea Vares. Finaalis osalesid võidukalt Averiin Hummal, Johan Gregor Jõgi, Timo Rebenits ja Karin Tintera. Õpilasi juhendas Lea Sokman. Aitäh kõigile osalejatele!

*** 29. septembril toimus Laulupeomuuseumis üritus sarjast „Raamatukogude aasta“ 13. Laulupeomuuseumi joonistusvõistlus „ELAMUS RAAMATUST“. Võistlesid lapsed kuueteistkümnest Tartu linna ja Tartumaa koolist, kokku 64 võistlevat õpilast. 
Meie kooli esindasid: 4.a – XXX, Helga Strohmann, 5.a – Eliise Grettel Välbe, 5.b – Sandra Maaten, 5.d – Maru Kalbe ja 6.a – Gertrud Tammisto. Lastel oli vahva kunstipäev ja meil läks ka hästi tulemuste osas: II koht - Gertrud Tammisto Tartu Hansa kool 6a klass (õp. Mari Vaaderpall). Ära märgiti: Eliise Grettel Välbe Tartu Hansa kool 5a klass (õp. Elle Kaljuste)