bnner_2_1.jpg

Koolilõuna menüü on nähtav märtsikuu menüü alt.

Koolieine (pikapäevarühm) menüü Koolieine märts 2023

 

Alates 1. septembrist 2022. a on Tartu LV 16.01.2018 korraldusega nr 51 "Koolilõuna maksumuse kehtestamine"  toidupaketi maksumused järgmiselt:

1.-4. klassi õpilastele 1,45 eurot päevas, millest lapsevanem maksab 0,35 eurot;

5.-9. klassi õpilastele 1,75 eurot päevas, millest lapsevanem maksab 0,65 eurot.

Algaval õppeaastal saab koolitoidu eest tasuda ja selle kohta infot jagada ARNO kaudu.

 

laps saiakestegaFoto: Kaido Muttik

22. august / Uuest õppeaastast alates hakkab Tartus kogu koolilõunaga seonduv infovahetus ja arvlemine toimuma e-keskkonnas ARNO ( www.tartu.ee/arno).

See muudab lapse koolitoiduga tegelemise vanema jaoks lihtsamaks ja ülevaatlikumaks.

Tartus hariduse valdkonnas kasutusele võetud e-keskkond ARNO, mille kaudu jagatakse linna lasteaia- ja koolikohti, võimaldab nüüd lapsevanemal valida koolilõunapaketti ja tasuda selle eest, muuta oma valikuid või loobuda koolilõunast ja teatada puudumistest.
https://www.tartu.ee/arno/juhend/Koolilouna_juhend_lapsevanematele_2017…