Vilistlaspaev.png

Põhiharidus on kõigile kohustuslik üldharidusmiinimum. Õpilane on koolikohustuslik põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

Esimene otsustav valik elus tuleb teha põhikooli lõpus.


Kas õppida edasi gümnaasiumis või kutsekoolis ning millises neist just? See otsus ei peaks sündima ülepeakaela, vaid väikese eelneva uurimistöö tulemusena.

  • Tee kindlaks, millistes koolides on võimalik sinu soovitud eriala õppida! Külasta õppeasutuste kodulehekülgi, vaata avalikustatud õppekavu, leia nõnda endale meelepäraseim variant.
  • Kui soovitud elukutset on võimalik õppida ainult keskhariduse baasil, selgita välja nõutava hariduse saamiseks sobivaim gümnaasium, arvestades selle kallakut, õppesuundi, eriklasse ja muid võimalusi, mis võiksid sulle edaspidi vastava kõrg- või erihariduse taotlemisel abiks olla.
  • Tee selgeks, mis nõudmisi nendesse koolidesse astumisel esitatakse: kas on vaja põhi- või keskharidust, kas sinu lõputunnistuse hinded vastavad vajalikule tasemele, kas sinu soovitud erialale on konkurss, millised dokumendid ja mis kuupäevaks tuleb sisse astudes esitada, kas kohapeal on vaja sooritada täiendavaid katseid või eksameid jms. Tegele sellega aegsasti, sest paljudes gümnaasiumides toimuvad vastuvõtukatsed juba kevadisel koolivaheajal!
  • Kui otsustad siirduda õppeasutusse oma kodukohast kaugemal, siis vajad seal ka elamispinda. Uuri, kas koolil, kuhu kavatsed astuda, on olemas ühiselamu. Võib-olla õpib seal keegi sinu tuttavatest, kellega koos korter üürida? Võib-olla elab seal kandis mõni sugulane või ema-isa hea sõber, kellelt peavarju saada? Aruta elamispinna küsimust kindlasti koos vanematega, nende võimalustest ju sõltub su õpinguaegsete kulude katmine.
  • Kui oled aegsasti selgusele jõudnud, millised hinded lõputunnistusel sulle edasiõppimiseks ukse avavad, võid selles osas enne õppeaasta lõppu vähemalt natukegi korda saata! Peaasi on mitte pessimismi vajuda ega imedele lootma jääda – kõik sõltub sinust endast. Tahtejõulise ja järjekindla tööga võid veel paari viimase kuu jooksul oma aastahinnete kujunemist positiivselt suunata.
  • Tööta välja plaan B juhuks, kui sa ei saa soovitud erialale, gümnaasiumisse või eriklassi sisse. Plaan B võib olla tee järjekorras teise eelistuse juurde, aga ka mõni muu võimalus, mis su tulevikuplaanide teostamisele kaasa aitab.
  • Pühenda lähedased inimesed oma plaanidesse, neist võib palju abi ja tuge olla. Küsi sõprade arvamust, kas valitud elukutse või õppeasutus võiks sulle sobida. Aruta oma võimalusi vanemate ja klassijuhatajaga ning kui sul on kindlad eelistused mõne konkreetse teadussuuna osas, siis ka sellele vastava õppeaine õpetajaga.


Sinu praegusest eeltööst sõltub väga otseselt edasiste õpingute kvaliteet – lihtsam on ju õppida, kui me teame täpselt, miks ja mida; kui õpitav on meile jõukohane ning meelepärane.


Koostatud rajaleidja.ee materjalide põhjal