Vilistlaspaev.png

Karjäärikoordinaatorina tegutseb õpetaja Liina Arus (e-post liina.arus@gmail.com)

 

Karjäärikoordinaatori tegevus:

 • kooli karjääriplaneerimise alase tegevuskava koostamine ja elluviimine
 • koolis läbiviidava karjääriõppe koordineerimine
 • karjääriõppe kavandamine kooli õppekava osana
 • karjääriõpetuse ainekava koostamine ja karjääriõpetuse tundide läbiviimine
 • õpetajate juhendamine ja nõustamine karjääriõppe sidumisel ainetundidesse
 • karjääriteemaliste ürituste korraldamine ja läbiviimine
 • karjääriplaneerimist toetavate tegevuste ja projektide juhtimine
 • karjääriinfo kogumine ning vahendamine
 • õppurite esmane juhendamine karjääri- ja õpivalikute tegemisel
 • osalemine karjääriteenuste arendustegevuses
 • koostöövõrgustiku loomine ja arendamine õpetajate, karjäärinõustajate, karjääriinfospetsialistide ja teiste spetsialistidega, vajadusel õpilase edasi suunamine

 

Innove EL Sotsiaalfond