lumikellukesed2.png

HUVIRINGID 2020/21 õa

 

KOKANDUSRING

Ringi aeg: T 13.00

Juhendaja: Heike Olevi

 


ÕMBLUSRING 4.-9. klass

Ringi aeg: E 14.00-16.00 ruumis 220

Ringi tasu: TASUTA

Ring alustab 14. septembril

Saame kokku 9 korda Tartu Hansa Kooli ruumis 120. Ringis avastame või kordame üle  põhitõed,  mis õmblemiseks vajalikud. Osalejal valmib läbi praktilise tegevuse  lihtsad õmblustööd. 

Esimesel kohtumisel räägime töövahenditest, materjalidest ja mida tuleb  ringis osalemiseks kangapoest soetada. Lisaks saame tuttavaks õmblusmasinaga.

Eelnev registreerimine on oluline. Selleks tuleb külastada koolis ruumi 120 ja kirjutada enne 14. septembrit oma nimi osavõtjate nimekirja. Kohtade arv on piiratud.

Juhendaja on Mari Vaaderpall.

  

KERAAMIKARING 1.-5. klassile

K 13.00 (I grupp), 14.30 (II grupp) puutööklass

Hind 14 € kuus (hind sisaldab savi ja glasuure)  

Keraamikaringis voolime savist kujukesi ja nõusid, uurime savi ja glasuure, mõtleme maailmale ja lugudele meie ümber. Voolides õpime märkama vormi, areneb vormi nägemise võime ja kasvab sõrmede osavus savile kuju anda.  Savi vormimisel katsetame erinevaid voolimistehnikaid. Nõude valmistamisel peame silmas kasutamist: kellele ja mille jaoks me nõu teeme ja mis tunne meil on hiljem seda nõud käes hoida Keraamikaringis hoiame meeles üksteise vastu sõbralikud ja hoolivad olla, kasutame töövahendeid lugupidamisega ja hoiame oma töökoha korras. 

Juhendaja Marika Sagur on lõpetanud Tartu Kõrgemas Kunstikoolis skulptuuri eriala ja läbinud Tartu Ülikoolis täiendusõppes pedagoogika kursuse. Ta on õpetanud lastele vormiõpetust Puka Kunstikoolis ning juhendanud mitme kooli juures keraamikaringe.  

Registreeri keraamikaringi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv6tHZ21TsvXk2F2FB6zQCFe4I3Z266c7HssFo0DxZ7EY6uQ/viewform

  

MEISTERDAMISRING

K 13.45 puutööklass

Hind 12 € kuus (sisaldab materjalitasu)

Meisterdamisringis teeme erinevatest materjalidest asju- vaatamiseks, mängimiseks ja muud moodi kasutamiseks. Uurime erinevaid materjale: nende omadusi, päritolu ja teekonda. Meisterdamisringi tundide teemad on seotud maailmaga meie ümber: looduses toimuv, tähtpäevad kalendris, lood raamatutes ja igapäevaelus. Kasutame käepäraseid materjale ja jõukohaseid võtteid. Kuulame lugusid, leiutame, meisterdame ja ehk leiame aega ka mängimiseks.

Juhendaja Marika Sagur on lõpetanud Tartu Kõrgemas Kunstikoolis skulptuuri eriala ja läbinud Tartu Ülikoolis täiendusõppes pedagoogika kursuse. Ta on õpetanud lastele vormiõpetust Puka Kunstikoolis ning juhendanud mitme kooli juures keraamikaringe.  

Registreeri meisterdamisringi:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8cusbMCOwlb8Hsf4ohVN6-2opYpnbFzh5trVRF8egLRMLnA/viewform

 

KOKANDUSRING 1.-5. klassile

K 13.00 kodunduse klass

Hind 15 € kuus (sisaldab materjalitasu)

Kokandusringis  õpime tegema lihtsamaid toite,  millega kõik saavad hakkama. Õpime  erinevaid töövõtteid ja räägime ohutusest köögis. Töö käigus saavad lapsed teada, millised toiduained on tervislikud ja millised mitte, kuidas toiduaineid kasvatatakse, toodetakse ja kuidas need jõuavad meie lauale.  

Juhendaja Vesta Naruski on Hansa Kooli kodunduse õpetaja.

Registreeri kokandusringi:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxudLyOBbgJrFSj9mo0aiDjSfMYxaTGsta4sSyaPKPFMDgPA/viewform

 

LOODUSRING

T 13.00

Hind 12 € kuus

Loodusringi on oodatud lapsed, keda huvitab loodus ja kes hoolivad loodusest. Omandame teadmisi, nii elus, kui eluta looduse kohta. Vaatleme ja määrame taimi, loomi ja linde (kuulame linnulaulu) ning mängime huvitavaid loodusmänge. Teeme looduslike materjalidega katseid ning meisterdame.

Juhendaja Heike Olevi on töötanud varasemalt lasteaias rühmaõpetajana ja on lastega palju kokku puutunud. Hiljuti omandas ta loodusteaduste bakalaureuse kraadi ning hetkel õpib Tartu Ülikoolis magistriõppes loodusteaduste aineõpetaja erialal.

Registreeri loodusringi:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyi65nEYOh9heSdV3sP16n5FmNeyOyzlHF67uoB-OcZvcfMw/viewform

 

KITARRIRING

Aeg kokkuleppel

Hind 28 € kuus (1x 20 min. individuaaltund nädalas)

Alguses õpime mängima  lihtsaid, tuttavaid rahvamuusika palasid, klassika- ja popmuusika meloodiaid.  Õppetöö toimub eelkõige kuulmise kaudu - järelemängimise põhimõttel ja jooksvalt  tutvume  kitarrimuusika  noodistamise võimalustega - tabulatuuriga (piltkiri) ning hiljem  tänapäevase noodikirjaga. Kitarriringis tutvume  põgusalt  ka kitarri ajalooga.

Õpilased saavad pilliõppe kaudu juurde  esinemise julgust ja arendada eneseväljendusoskust. Kitarringis tegeleme ka ansamblimänguga, mis arendab koostöövalmidust ja teistega arvestamist. Julgemad saavad esinemisvõimalusi nii kooliüritustel kui ka laiema avalikkuse ees.

Kitarriring toimub kord nädalas vastavalt õpilaste võimalustele/ soovidele – võimalik individuaaltund (20 min.) või osaleb väiksemas grupis (ansamblis ) 40 min. ja visamad võivad  ka mõlemas osaleda.

Juhendaja Toivo Sõmer on suurte  kogemustega muusik-pilliõpetaja ja õpetamisega seotud ligi kolmkümmend aastat (www.toisomer.com).

toivosomer@gmail.com (55671134)

 

Võimalik õppida ka KLAVERIT ja PLOKKFLÖÖTI.

Hind 26 € kuus.

Juhendaja Stella Sõmer 55580958

Registreeri pilliringidesse:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca7MFwAask5RXi9pAvg2TCtQhEwtAUnb4Wcf9fEX_FQpOBRA/viewform