lopuaktus2022.png

HUVIRINGID 2021/22 õa

 

UKULELE 2.-6. klass

Ringi aeg: K 14.05- 15.05 ruumis 238

Ringi tasu: TASUTA

Ring alustab: 8. september

Ringi juhendavad Sille Tiks ja Katrin Aasmäe

 

PÄÄSTEALA NOORTERING 4.-7. klass

Ringi aeg: N 14.05- 15.05 raamatukogus

Ringi tasu: TASUTA

Ring alustab: 7.oktoober

Koostöös Lõuna päästekeskusega alustab Päästeala noortering. Huviring on mõeldud 4.- 7. klassi õpilastele ja peamiselt räägitakse ning proovitakse läbi kõik päästega seotud teemad (tuleohutus, veeohutus, jääohutus, plahvatusohutus jms). Õpilased käivad tutvumas erinevate päästeasutusega ja teevad palju praktilisi tegevusi (sh tuletõrjesport). 

Ringi juhendab Kalvar Tamminne

 

PALLIRINGID

Ringi aeg: T 8.00- 9.00 2.-3. klassidele võimlas

    K 14.05 - 15.05 4.-6. klassidele võimlas

    R 12.55- 13.55 1. klassidele võimlas

Ringi tasu: TASUTA

Ring alustab: 

Ringi juhendab Priit Kuusk

 

KIRJANDUSRING 7.-9. klass

Ringi aeg: E 15.15- 16.15 raamatukogus

Ringi tasu: TASUTA

Ring alustab: 1. november 

Ringi juhendab Teele Liisi Szava-Kovats.

Kirjandusringi on oodatud kõik need õpilased, kes tahavad tekstide kaudu ennast ja maailma enda ümber paremini tundma õppida. Tegeleme peamiselt loovkirjutamise, lugemise ning tekstide tõlgendamisega. Kindlasti pole ringis osalemise eelduseks head oskused õigekirjas või kirjandusloos, samuti pole vajalik eelnev loomingulise kirjutamise kogemus. Eelkõige on see koht, kus jõuda teadmiseni, et meis kõigis on olemas loovus, mis toob rõõmu ja on abiks rasketel hetkedel.

 

ZOOLOOGIA 4.-6.klass

Ringi aeg: R 14.05- 15.05, ruumis 104

Ringi tasu: TASUTA

Ring alustab: 8. oktoober

Ringi juhendaja: Kevin Kõiv

Ring toimub üle nädala. Õpitakse tundma erinevaid loomi, nende käitumist ja toimetamist.  Eriti pannakse rõhku erinevate loomade õpetamisele.

 

ÕMBLUSRING 4.-9. klass

Ringi aeg: E 14.00-16.00 ruumis 220

Ringi tasu: TASUTA

Ring alustab 20. septembril

Saame kokku 9 korda Tartu Hansa Kooli ruumis 220. Ringis avastame või kordame üle  põhitõed,  mis õmblemiseks vajalikud. Osalejal valmib läbi praktilise tegevuse  lihtsad õmblustööd. 

Esimesel kohtumisel räägime töövahenditest, materjalidest ja mida tuleb  ringis osalemiseks kangapoest soetada. Lisaks saame tuttavaks õmblusmasinaga.

Eelnev registreerimine on oluline. Selleks tuleb külastada koolis ruumi 220 ja kirjutada enne 14. septembrit oma nimi osavõtjate nimekirja. Kohtade arv on piiratud.

Juhendaja on Mari Vaaderpall.

 

 

KERAAMIKA- ja MEISTERDAMISRING 1.-5. klassile

Ringi aeg: K 12.55 (I grupp), 14.05 (II grupp) KLASS 110

Ringi tasu: Hind 14 € kuus (sisaldab materjali)  

Ring alustab: 8. september

Keraamikaringis voolime savist kujukesi ja nõusid, uurime savi ja glasuure, mõtleme maailmale ja lugudele meie ümber. Voolides õpime märkama vormi, areneb vormi nägemise võime ja kasvab sõrmede osavus savile kuju anda.  Savi vormimisel katsetame erinevaid voolimistehnikaid. Nõude valmistamisel peame silmas kasutamist: kellele ja mille jaoks me nõu teeme ja mis tunne meil on hiljem seda nõud käes hoida Keraamikaringis hoiame meeles üksteise vastu sõbralikud ja hoolivad olla, kasutame töövahendeid lugupidamisega ja hoiame oma töökoha korras. 

Juhendaja Marika Sagur on lõpetanud Tartu Kõrgemas Kunstikoolis skulptuuri eriala ja läbinud Tartu Ülikoolis täiendusõppes pedagoogika kursuse. Ta on õpetanud lastele vormiõpetust Puka Kunstikoolis ning juhendanud mitme kooli juures keraamikaringe.  

Registreerida saab ennast siit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr9bkP3Bm6s25GPSRKoquNgC567vU_uey4uzM-8wGrjzbVcg/viewform

 

KOKANDUSRING 1.-5. klassile

Ringi aeg: T 12.55 (I grupp), 14.05 (II grupp) KLASS 120 GRUPP TÄIS

                 K 12.55 ja 14.05 KLASS 120 GRUPP TÄIS

Ringi tasu: Hind 15 € kuus (sisaldab materjali)

Ring alustab: 7. september

Kokandusringis teeme soolaseid ja maguseid toite, õpime vajalikke töövõtteid ja räägime ohutusest köögis. Töö käigus saavad lapsed teada, millised toiduained on tervislikud, millised mitte, kuidas toiduaineid toodetakse ja kuidas need jõuavad meie lauale. Tegevus on jõukohane ka 1. klassi õpilasele.

Juhendaja Heike Olevi ja Ingre Laanepõld

Registreerida saab ennast siit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr9bkP3Bm6s25GPSRKoquNgC567vU_uey4uzM-8wGrjzbVcg/viewform

 

LOODUSRING

Ringi aeg: N KELL 12.55 ruumis 105

Ringi tasu: Hind 12 € kuus

Ring alustab: 9. september

Loodusringis omandame teadmisi nii elus, kui eluta looduse kohta. Vaatleme ja määrame taimi, loomi ja linde, kuulame linnulaulu ning mängime huvitavaid loodusmänge. Lisaks teeme looduslike materjalidega katseid ning meisterdame.

Juhendaja Ingre Laanepõld on õpetaja Tartu Hansa Koolis

Registreerida saab ennast siin:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr9bkP3Bm6s25GPSRKoquNgC567vU_uey4uzM-8wGrjzbVcg/viewform

 

KITARRIRING

Aeg kokkuleppel

Ringi tasu: Hind 30 € kuus (1x 20 min. individuaaltund nädalas)

Alguses õpime mängima  lihtsaid, tuttavaid rahvamuusika palasid, klassika- ja popmuusika meloodiaid.  Õppetöö toimub eelkõige kuulmise kaudu - järele mängimise põhimõttel ja jooksvalt  tutvume  kitarrimuusika  noodistamise võimalustega - tabulatuuriga (piltkiri) ning hiljem  tänapäevase noodikirjaga. Kitarriringis tutvume  põgusalt  ka kitarri ajalooga.

Õpilased saavad pilliõppe kaudu juurde  esinemise julgust ja arendada eneseväljendusoskust. Kitarringis tegeleme ka ansamblimänguga, mis arendab koostöövalmidust ja teistega arvestamist. Julgemad saavad esinemisvõimalusi nii kooliüritustel kui ka laiema avalikkuse ees.

Kitarriring toimub kord nädalas vastavalt õpilaste võimalustele/ soovidele – võimalik individuaaltund (20 min.) või osaleb väiksemas grupis (ansamblis ) 40 min. ja visamad võivad  ka mõlemas osaleda.

Juhendaja Toivo Sõmer on suurte  kogemustega muusik-pilliõpetaja ja õpetamisega seotud ligi kolmkümmend aastat (www.toisomer.com).

toivosomer@gmail.com (55671134)

 

Võimalik õppida ka KLAVERIT ja PLOKKFLÖÖTI.

Ringi tasu: Hind 26 € kuus.

Juhendaja Stella Sõmer 55580958

 

MINU TANTSUKOOL

Ringi aeg: E 14.30-15.30
                 R 13.00-14.00
                 Rohelises peeglisaali

Ringi tasu: kuutasu on 38 eurot.

Minu Tantsuksool ootab kõiki vahvaid tantsuhuvilisi lapsi ja noori liituma meie treeningutega Hansa Koolis!
Tantsutreeningud toimuvad lastele vanuses 3- 16a üle kogu Eesti erinevates lasteaedades ning koolides.
Trennid juba käivad, tule julgelt proovima! Proovitrenn on TASUTA.
Lapse saab treeningutele registreerida meie kodulehel www.minutantsukool.ee
Meie õppekava on EHIS'es registreeritud ning lapsevanematel on õigus tulumaksutagastuseks. Lisaks
treeningutele pakume lastele erinevaid väljundeid põnevate esinemiste, laagrite ja ühistegevuste näol.
Lisainfo saamiseks kirjuta julgelt - info@minutantsukool.ee, gerda@minutantsukool.ee