lopuaktus2022.png

 Hoolekogu liikmed 2021-22 õppeaastal 

I kooliaste  
Kadrin Meremäe kadrin.meremae@emu.ee
Viivika Voodla (asendusliige) viivika.voodla@ut.ee
II kooliaste  
Jaanus Tihanov  jaanus@tihanov.eu
Helen Mõtt (asendusliige) helen.mott@mail.ee
III kooliaste  
Aapo Prii  
Evely Kukk (asendusliige) evely.kukk@gmail.com
Õpilaste esindaja  
Lisell Väljak liisbethroos123@gmail.com
Teigo Toomsalu (asendusliige)  
Vilistlaste esindaja  
Kirke Parksepp  
Margit Viks (asendusliige)  
Toetava organisatsiooni esindaja  
Taavi Siiber  
Jaano Maasik (asendusliige)  
Õpetajate esindajad  
Riina Voltri voltri@hansa.tartu.ee
Ene Punger (asendusliige) ene@hansa.tartu.ee
Linna esindaja  
Raimond Tamm Raimond.tamm@raad.tartu.ee

Hoolekoguga kontakteerumiseks saatke oma e-kiri kool@hansa.tartu.ee