Triinu Riis

E-post: triinuriis@hansa.tartu.ee

Anu Peiel

E-post: anup@hansa.tartu.ee

ruum: 227

Tel: 7461759

 

Kooli sotsiaalpedagoogi peamiseks ülesandeks on kooli kogukonna liikmete heaolule ja paremale toimetulekule kaasaaitamine.

Põhiliste tööülesannete hulka kuuluvad:

-          koolikohustuse ja kooli kodukorra täitmise jälgimine;

-          käitumis-ja kohanemisraskustega laste ja nende lähikeskkonnaga tegelemine;

-          koolivägivalla (kiusamine) juhtumite lahendamine ja lepitamine;

-          laste, vanemate ja õpetajate nõustamine;

-          koostöö tugikeskuse spetsialistidega ning  lastekaitse, -sotsiaalhoolekande -ja korrakaitsesüsteemidega.