triibud.png

20.- 23. märtsil 2010 toimub Tallinnas ja Viimsis juba 10. Euroopa Noorteparlamendi (ENP) Eesti Sessioon, mida korraldab MTÜ Tegusad Eesti
Noored.

Tegemist on Euroopa Parlamendi tööd simuleeriva neli päeva kestva üritusega, kuhu on kutsutud enam kui 120 osalejat nii Eestist kui ka välisriikidest. 10. Eesti Sessiooni patroon on Euroopa Komisjoni volinik ja asepresident hr Siim Kallas.


Töö sessioonil toimub komiteedes, kus arutletakse erinevate Euroopa Liitu
puudutavate teemade üle. Sessiooni lõpptulemiks koostab iga komitee
resolutsiooni. Komiteede tööd juhendavad professionaalsed ning kogenud
rühmajuhid, kes on osalenud nii Eesti sisestel kui ka rahvusvahelistel ENP
üritustel. Samuti nõustavad noori teemavaldkonnaga igapäevaselt kokku
puutuvad eksperdid.

Ürituse formaat hõlmab rühmaehitust, mille käigus komiteeliikmed üksteist
tundma õpivad ning mis loob hea pinna koostööks. Rühmaehitusele järgneb
komiteetöö. Viimasel päeval on kavas peaassamblee, kus iga komitee tutvustab
teistele oma resolutsiooni, leiab aset debatt ning ka resolutsioonide poolt-
ja vastuhääletamine.

Käesolevale kutsele on lisatud ka komiteetöö teemad. Osalemiseks tuleb
registreeruda aadressil www.ten.ee/national2010 ning tasuda osalemistasu 200
krooni. Osalustasu sisaldab toitlustust, ööbimist koolimajas ja sessiooni
materjale.

Tegusad Eesti Noored ehk TEN on üle-eestiline noortelt noortele
mittetulundusühing, mille missioon on tõsta noorte ühiskonnateadlikkust ja
omaalgatust nii riigi kui ka Euroopa tasandil. Missiooni viiakse ellu kolme
tegevussuuna kaudu: noorte omaalgatuslikud ettevõtmised, demokraatiakool ja
Euroopa Noorteparlament Eestis. Euroopa Noorteparlament ehk ENP (European
Youth Parliament, EYP) on üle-euroopaline noorteliikumine, millest võtavad
osa ligi 30 Euroopa riigi noored. Rahvusvahelisele sessioonile valitakse
igat riiki esindama üks delegatsioon, mille liikmed selgitatakse rahvuslikel
sessioonidel.

Silmapaistvamatel ning edukamatel osalejatel avaneb võimalus sõita Eesti
delegatsiooni koosseisus ENP 10-päevasele rahvusvahelistele sessioonidele,
mis toimuvad Ukrainas oktoobris 2010 ja Ateenas aprillis 2011
ning kust võtavad osa ligi 300 noort üle kogu Euroopa.

*Osalemisnõuded:*
- üritus on orienteeritud gümnaasiumiastmele
- sessiooni töökeel on inglise keel
- kasuks tulevad huvi Euroopa Liidu poliitika vastu ja väitlemiskogemus.
-edukas delegaat on kogunud oma teema kohta eelnevalt taustainformatsiooni
ning on sessiooni alguseks ette valmistunud.
*
Registreerumine 12. märtsini 2010 aadressil www.ten.ee/national2010*
Osavõtutasu on 200 krooni delegaadi kohta, mis sisaldab toitlustust,
ööbimist koolimajas ning sessiooni materjale.
Palume osavõtutasu maksta hiljemalt 12. märtsiks MTÜ Tegusad Eesti Noored
arveldusarvele nr
10220024027017 SEB Eesti Ühispangas. Selgitusse märkida "10. Eesti
sessiooni osavõtutasu," kooli nimi ja delegatsiooni liikmete, kelle eest
makstakse, nimed.

Küsimuste korral palume pöörduda osalejate kontaktisiku Ursula Ilo poole
telefonil (+372)55 698 298 või e-postiga ursula.ilo@ten.ee.

*Sessiooni teemad:*
1.Committee on Foreign Affairs (AFET)
Iran and its nuclear programme: how to find the correct balance between
trade and international security in EU external affairs?
2. Committee on Culture and Education (CULT)
In an EU of freedom of movement and continuing external immigration, is it
possible to find a compromise between multi-culturalism and assimilation
to realise a Europe united in diversity?
3. Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON)
How should the EU Member States encourage competitive risk-taking and
entrepreneurship in the current financial and economic crises?
4. Committee on Employment and Social Affairs (EMPL)
What measures does the EU need to take to address the effects of ageing
populations on the labour market and social welfare systems?
5. Committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI)
Life after Copenhagen Climate Change Confrence: what should be the role
of the EU in the fight against climate change?
6. Committee on Internal Market and Consumer Protection (IMCO)
How should the EU cooperate with the private sector to promote new digital
opportunities whilst avoiding new forms of exclusion?
7. Committee on Industry, Research and Energy (ITRE)
How should the EU secure its external energy supply in the future and
increase energy efficiency internally?
8. Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE )
With growing disparities in policies and attitudes toward homosexuality in
a more diverse Europe: Should same-sex couples be granted the right to
marriage or should the rights granted by civil union pacts be expanded?

Lisainformatsioon

Ursula Ilo
MTÜ Tegusad Eesti Noored
ursula.ilo@ten.ee
tel: 55698298
www.ten.ee
www.ten.ee/national2010