triibud.png

22.-26. märtsil 11.00-13-00 toimub Eesti Rahva Muuseumi näitustemajas
(Kuperjanovi 9, Tartu) algklassiõpilaste koolivaheajalaager. Õpitakse
tundma erinevaid eesti rahvapille sh mängitakse väikekannelt, lustitakse
laulumänge ja tehakse rahvalikku käsitööd. Laagri kava on seotud eesti
rahvakultuuri tutvustava ERMi püsinäitusega. Juhendajateks on Eva Väljaots
(väikekannel, rahvalaulud ja -mängud), Raili Hollo (käsitöö) ja Annika
Oselin (rahvapillid).


Osavõtumaks on 125 krooni/nädal.


Registreerumine aadressil tartumaarks@gmail.com, tähtaeg 17. märts.

Ettevõtmine saab teoks Eesti Rahva Muuseumi ja Tartumaa Rahvakultuuri
Keskseltsi koostöös.


Kava:
1.päev: Talutööde päev: talulaste talvised tööd ja tegemised,
töölaulud, pillilood, taluga seotud käsitöö. ERMi püsiekspositsiooni
taluteemaline külastus, talumakett ja tööriistade proovimine.
2. päev. Mängude päev: ring ja laulumängud, Mängude teemaline
käsitöö. Vigurmängiasjadega tegelemine ERMi püsiekspositsioonis.
3. päev. Rahvarõivaste päev. Iga laps selgitab välja oma
kodukihelkonna. Sõrmemängud. Rahvarõivateemaline käsitöö. ERMi
püsiekspositisioonist leitakse üles iga lapse kodukandi rõivad.
4.päev: Avatud pillipäev. Laagrilastele ja muuuseumi pileti ostnud
külalistele tutvustatakse ja antakse proovida väikekannelt,
duurkannelt, viiulit, hiiukannelt, lõõtpilli, parmupilli, rahvalikke
rütmi- ja naljapille. Lapsed esitavad ja õpetavad omandatud laule,
mänge ja pllilugusid, õpetavad lihtsamat kästööd. Teeme päevale eraldi
reklaami, püüame tutuvustamisele kaasta erinevaid pillimehi.
5. Kordamise päev. Mängud, laulud, käsitööde lõpetmine


Lisainformatsioon:
Karmen Puidak
Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts
Tegevjuht
telefon 55 85 691
e-mail karmenikas@gmail.com
veeb www.traks.ee