triibud.png

 

ruum: 229

E-post: 

Koolipsühholoog on kooli tugiteenuste spetsialist, kelle töö eesmärgiks on laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega. Koolipsühholoog juhindub oma tegevuses lapse heaolust ja parimatest huvidest.

Peamised tegevusvaldkonnad:

  • Õpilaste individuaalne nõustamine ja toetamine isikliku elu ja õppetööga seonduvatel teemadel. Aitab arendada õpioskusi kui ka tõsta õpimotivatsiooni.
  • Õpilaste nõustamine vaimse tervise probleemidega toimetulekul. Abistab õpilasi käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel.
  • Lapsevanemate ning õpetajate nõustamine lapse õppetööd ja käitumist puudutavates küsimustes.
  • Osalemine last ümbritsevas koostöövõrgustikus ja vajadusel õpilase suunamine teiste spetsialistide poole.