Copy_of_bnner_2_2.jpg

ruum: 228

E-post: 

Ametikoht on hetkel täitmata.

 

Psühholoog on kooli tugiteenuste spetsialist, kelle töö eesmärgiks  on pakkuda esmatasandi nõustamist laste arengu toetamiseks koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega. Nõustaja juhindub oma tegevuses lapse heaolust ja parimatest huvidest.

Peamised tegevusvaldkonnad:

  • Õpilaste individuaalne nõustamine ja toetamine isikliku elu ja õppetööga seonduvatel teemadel. Aitab arendada õpioskusi kui ka tõsta õpimotivatsiooni.
  • Õpilaste nõustamine vaimse tervise probleemidega toimetulekul. Abistab õpilasi käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel.
  • Lapsevanemate ning õpetajate nõustamine lapse õppetööd ja käitumist puudutavates küsimustes.
  • Osalemine last ümbritsevas koostöövõrgustikus ja vajadusel õpilase suunamine teiste spetsialistide poole.