triibud.png
 • Tartu linna saksa keele viktoriinil saavutas I Koha võistkond „Aschenputtel“ koosseisus Greta Kuus (9B), Karmel Kristin  Einberg (9C) ja Erik Haldna (8B)
  Tartu linna saksa keele viktoriinil saavutas II koha võistkond „Vox Life“ koosseisus Hanna-Lisett Lubi (8B), Tuuli Jürgenson (8B) ja Maali Tars (8B)
  Täname juhendajat õp. Eve Ploomipuud

 • Tartu Kommertsgümnaasium oli suurima osavõtuga kool üleriigilisel Euroopa Liidu teemalisel internetiviktoriinil
  Täname juhendajat õp. Riina Voltrit

 • Üleriigilisel kodanikupäeva viktoriinil saavutas suurima punktisumma meie kooli õpilane Edgar Leht (12A)
  Täname juhendajat õp. R. Voltrit

 • Üleriigilisel õpilasleiutiste konkursil saavutas 1.-4. klassi astmes I preemia Marko Laanemäe (4B) tööga „Kuidas teha jalakäijate ülekäigurada nähtavaks ja ohutuks.“
  Täname juhendajat õp. Aivar Lankovit

 • Üleriigilisel õpilasleiutiste konkursil saavutas 5.-9. klassi astmes I preemia Markus Hausenberg (5C) tööga „Teejuht pimedatele.“
  Täname juhendajat õp. Merle Havikot

 • Geograafiaolümpiaadi Tartu linna piirkonnavoorus saavutas IV koha TKoG-i õpilanne Maali Tars (8B)
  Täname juhendajat õp. Sirje Petersoni

 • Bioloogiaolümpiaadi Tartu linna piirkonnavoorus saavutas I koha Maali Tars
  (8B) ja II koha Tuuli Jürgenson (8B).
  Täname juhendajat õpetaja Ana Valdmanni

 • Saksa keele maakondlikul tõlkevõistlusel saavutas III koha õpilane Annete Tilk (11B).
  Täname juhendajat õpetaja Eve Ploomipuud

 • Tartu linna põhikoolide etlusvõistlusel saavutas I koha proosapalade lugemises ja
  II koha üldarvestuses õpilane Vivian Vigel (6A).
  Täname juhendajat õpetaja Astrid Ausi

 • Ülelinnalisel matemaatikaolümpiaadil saavutas I koha õpilane Kaarel Kalda (9A).
  Täname juhendajat õpetaja Lea Hannit

 • Ülelinnalisel võistlusel "Nuputa" saavutas III koha neie kooli 7 A klassi
  võistkond koosseisus: Martin Munck, Jan Martin Prass ja Kristofer Leping.
  Täname juhendajat õp. Anne Kelust.

 • Ülelinnalisel inglise keele viktoriinil saavutas III koha meie kooli
  5. klassi võistkond koosseisus: Lea Sophie Noe, Erik Kim ja Karl-Magnus
  Laikoja.
  Täname juhendajaid õp. Tiia Salu ja Sirje Soonseini.

 • Ülelinnalisel EV aastapäevale pühendatud Tartu Linnamuuseumi poolt
  koraldatud ajalooviktoriinil saavutas I koha meie kooli 9 C klassi
  võistkond koosseisus: Kaisa Sander, Sven Kristofer Kliimand ja Kristo
  Kontro.
  Nende juhendajaks oli õp. Mart Kand.

 • Junior Achievment Eesti poolt korraldatud majandusolümpiaadi Tartu
  piirkonnavoorus saavutas III koha Edgar Leht 12 A klassist.
  Täname juhendaja õp. Ülle Tõnutaret.

 • Ülelinnalisel õigekirjaolümpiaadil saavutas III-IV koha 6 A klassi õpilane Aleks Gerassimov.
  Tema juhendajaks oli õp. Astrid Aus

 • Vanemuise teatri poolt korraldatud vabariiklikul joonistus- ja kirjatööde konkursil "Nägin teatrit"
  valiti 300 töö hulgast parimateks joonistustöödeks Tartu Kommertsgümnaasiumist
  5A klassi õpilaste Angelika Sofia Sapatšuk, Liisbet Palm ja Karoliina Tomassoni tööd.
  Nende juhendajaks oli õp. Elle Kaljuste.

 • Ülelinnalisel õpioskuste olümpiaadil 4.-ndatele klassidele saavutas väga hinnatava
  III koha meie kooli võistkond kooseisus Triin Sild,Teele Tars, Tuule Tars,
  Mariliis Pärn ja Mario Remmel.
  Meie õpilaste edukaks juhendajaks oli õp. H. Ventmann.
 • 13. aprillil toimunud inglise keele olümpiaadi linnavoorus saavutas
  I-II koha meie kooli 8 A klassi õpilane Ilmar Uduste.
  Tema juhendajaks ja ettevalmistajaks oli õp. Tiia Kalberg.

 • Tartu linna ja maakonna üldhariduskoolide kunstiolümpiaadil
  "Kunstilained 2012" saavutasid meie kooli õpilased suurepäraseid tulemusi:
  7. 9-ndad klassid - Birgita Eva Tamm ja Kristel Mairit Kruusmägi 9 A-st
  - I koht!
  10. - 12.ndad klassid - Ingrid Jufkin ja Mai-Liis Mutso 12 A-st - II koht!
  Ingrid Jufkin 12 A-st - eriauhind ja diplom praktilise kunstitöö teostamise eest!
  Kõikide õpilaste juhendajaks ja ettevalmistajaks oli õpetaja Elle Kaljuste.

 • Üleriigilisel võistlusel "Minu lemmikauto 2012" jõudsid 1.- 6-ndate
  klasside arvestuses kümne parima hulka:
  Markus Leivo 2 C-st. Tema juhendajaks oli õp. Alvi Poolak
  Reimo Soover 5 B-st. Tema juhendajaks oli õp. Elle Kaljuste
  Markus Vernik 6 C-st. tema juhendajaks oli samuti õp. Elle Kaljuste

 • Tartu linna ja maakonna saksa keele olümpiaadil saavutasid 9-ndate
  klasside arvestuses:
  I koha Hanna Lisett Lubi 8 B klassist
  II koha Greta Kuus 9 B klassist
  Täname juhendajat õp. Eve Ploomipuud

 • Üleriigilisel loodusteaduste olümpiaadil saavutas 8-nda koha
  Tuuli Jürgenson 8 B klassist.
  Täname juhendajat õp. Ana Valdmanni

 • Üleriigilisel bioloogiaolümpiaadil saavutas 9. koha Maali Tars 8 B
  klassist ning 11. koha Tuuli Jürgenson samuti 8 B klassist.
  Meie õpilaste väga edukaks juhendajaks oli õp. Ana Valdmann.
Ülelinnalisel võistlusel "Nuputa" saavutas III koha neie kooli 7 A klassi
võistkond koosseisus: Martin Munck, Jan Martin Prass ja Kristofer Leping.
Täname juhendajat õp. Anne Kelust.

Ülelinnalisel inglise keele viktoriinil saavutas III koha meie kooli 5.
klassi võistkond koosseisus: Lea Sophie Noe, Erik Kim ja Karl-Magnus
Laikoja. Täname juhendajaid õp. Tiia Salu ja Sirje Soonseini.

Ülelinnalisel EV aastapäevale pühendatud Tartu Linnamuuseumi poolt
koraldatud ajalooviktoriinil saavutas I koha meie kooli 9 C klassi
võistkond koosseisus: Kaisa Sander, Sven Kristofer Kliimand ja Kristo
Kontro. Nende juhendajaks oli õp. Mart Kand.

Junior Achievment Eesti poolt korraldatud majandusolümpiaadi Tartu
piirkonnavoorus saavutas III koha Edgar Leht 12 A klassist. Täname
juhendaja õp. Ülle Tõnutaret.