Nõustamiskomisjoni soovituse ning lapsevanema nõusolekuga rakendatav tugimeede õpilastele, kelle sobib õpe struktureeritud võimalikult väheste samaaegsete stiimulitega õpikeskkonnas ning kes vajavad eakohasest enam individuaalse abi ning erimetoodilist õpetust. Vastavalt õpilase vajadustele ning kooli võimalustele õpitakse osa õppeainetest eraldi väikeklassis, kuid eesmärk on integreerida õpilane õppeaine kaupa oma põhiklassi juurde.