Tartu Koolitervishoiu OÜ

Kooliõde

Ella Paul

ruum: 212

Kooliõe ülesanded:

Haiguste ennetamine:

1) Regulaarne õpilaste tervise  ja arengu jälgimine.

-iseseisvate profülaktiliste läbivaatuste teostamine 1., 3., ja 7. klassi ning kõikide uute õpilaste osas;

-läbiviidud profülaktiliste läbivaatuste põhjal õpilas(te)e tervise ja arengu jälgimine, hindamine, lapsevanema(te)le tagasiside andmine;

2) Haiguste ennetamiseks, riskitegurite väljakujunemise vältimiseks, haiguseelsete seisundite varaseks avastamiseks ja krooniliste haiguste progresseerumise vältimiseks suunatud meetmete rakendamine.

3) Õpilaste immuniseerimise planeerimine ja läbiviimine  vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale ja teistele kehtivatele õigusaktidele.

  • 6–7 aasta vanuselt  DTPa-IPV 5 (difteeria-, teetanuse- ja atsellulaarse läkaköha vaktsiin – poliomüeliidi vaktsiin) – TAVALISELT ON TEOSTATUD PEREARSTI POOLT
  • 13 aasta vanuselt MMR 2 (leetrite, mumpsi ja punetiste vastane revaktsineerimine)
  • 15–16 aasta vanuselt (kuues difteeria-, teetanuse ja läkaköha vastane vaktsiin)
  • 12  aasta vanuselt HPV vastane vaktsiin

Vaktsiinid on tasuta.

Täiendav info: www.terviseamet.ee ja www.vaktsineeri.ee

Esmaabi ja kriisiabi osutamine:

 1) Esmaabi andmine õnnetusjuhtumite ja tervisehäirete korral ning õpilaste konsulteerimine ja nõustamine.

1.1 Lapsevanema informeerimine.

1.2 Vajadusel õpilase suunamine perearstile ja/või teiste spetsialistide konsultatsioonile.

 2) Esmaabivõtete õpetamine kooli ja õpilaste vajadustest lähtuvalt. 

 3) Osalemine meeskonnaliikmena kriisisituatsioonides tegutsemisel.