ruum: 228

E-post: 

Telefon: 746 1742 (vastuvõtu aeg kokkuleppel)

HEV õpilaste õppe koordineerija (HEVKO) toetab ja juhendab õpetajaid õpilase haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel, õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi ning individuaalse õppekava koostamisel.

HEVKO osaleb tugikomisjonis HEV õpilasele tema arengut toetava tugimeetme määramisel ning teavitab otsusest lapsevanemat.

Ta koordineerib tugisüsteemi koostööd, jälgib tugimeetme tõhusust, külastab tunde, vaatleb õpilasi, nõustab õpetajaid, kutsub vajadusel kokku õpiabiümarlaua.

HEVKO nõustab lapsevanemaid. Vajadusel teeb ettepanekuid täiendavate uuringute läbiviimiseks.

HEVKO koordineerib koostööd haridusasutuseväliste spetsialistide ja komisjonidega.