eKooli on võimalik siseneda veebiaadressi abil, milleks on: www.ekool.ee

Mis on eKool?
eKool on internetipõhine õppeinfosüsteem, mis ühendab kõiki õppetööga seotud osapooli: koolijuhte, õpetajaid, klassijuhatajaid, õpilasi, lapsevanemaid. Süsteemi tähtsaimaks osaks on klassipäevik, milles on õpetaja poolt sisestatud hinded, tunni sisu kirjeldused, kodused ülesanded, puudumised, hilinemised, märkused ning kontrolltööde ajad.

Esitatud liitumistaotlused kinnitatakse kolme tööpäeva jooksul.


NB! Palun kontrollige enne taotluse esitamist andmete täpsust ja õigekirja!

Seoses ümberkorraldustega võivad juhendid olla ebatäpsed.
Loodame mõistvat suhtumist ja kannatliku meelt.

 

Puudumiste tüübid

Kood
Kirjeldus
-
puudumine (põhjuseta)
+
hilinemine (põhjuseta)
P
kodused põhjused (põhjusega)
K
koolist lubatud puudumine (põhjusega)
H
haige (põhjusega)
D
distantsõpe (põhjusega)

 

Käitumise ja hoolsuse hindamine

 
Kood
 
Kirjeldus
E eeskujulik
H
hea
R
 
rahuldav
 
 
MR
mitterahuldav
!
kodune töö tegemata

 

Aine hindamine

Kood
Kirjeldus
5
väga hea
4
hea
3
rahuldav
2
puudulik
1 nõrk
x
töö sooritamata