lumikellukesed2.png

Septembris ja oktoobris oli kõigil Tartu Hansa Kooli 2. ja 3. klassidel enneolematu võimalus külastada Wile Alpaca Farmi, mis asub Järvamaal. Lapsed said koguda teadmisi alpaka villa ja selle töötlemise kohta alpakade pügamisest kuni lõnga ketramiseni välja. Samuti tutvustati alpakade eluviise ning päritolu. Loomulikult saime neid imepäraseid loomi ka oma silmaga näha. Olid väga õpetlikud kohtumised!

15. oktoobril 2020 teise tunni ajal toimus raamatukogus algklasside etluskonkurss. Konkursi korraldajaks ja läbiviijaks oli 8.d klassi õpilane Rasmus Politanov, kes tegi seda oma loovtöö raames. Rasmuse loovtöö juhendajaks on õpetaja Merike Käis.

Etluskonkursi teemaks oli Ellen Niidu luuletused. Konkursist võttis osa kokku 13 deklamaatorit. 1. klassidest osalesid Emma Dancis, Jessika Troitski, Mia Rõivas. 2. klassidest võtsid osa Karl Marten Kliiman, Mairo Metsküla, Laura Tammsalu. Video vahendusel osalesid teistest klassidest veel Helga Strohmann ja Aleksa Mahhova. 3. klassidest olid konkursil Maria Isabel Kelus, Marta - Liisa Aave, Henrik Kadai, XXX ja XXX.

Osad õpilased olid luuletuse ise valinud, aga teistel jälle olid abiks olnud emad ja õpetajad ning ühel lapsel vanaema. Esitatud luuletused kõnelesid päikesesüsteemist, suusalumest, selvepoest, lastest, lõikuskuust, esimesest koolipäevast, eeslist ja kassipojast, ninatargast ja et varblasele ei meeldi telekad, samuti õpetasid, kuidas õunu korjata.

Kõik etlejad olid luuletused ilusasti pähe õppinud. Nende esitused olid isikupärased ja ilmekad. Esinemist vaatas, kuulas ja hindas žürii, kuhu kuulusid õppejuht Marika Vares, eesti keele ja kirjanduse õpetaja Kerli Varusk ja loovtöö retsensent kehalise kasvatuse õpetaja Ülle Varik. Igal žürii liikmel jagus küllaga kõikidele esinejatele tunnustavaid kiidusõnu. Otsus tuli välja kuulutada.  Parimatest parimad olid:

  1. klass – Emma Dancis 1.a
  2. klass – Mairo Metsküla 2.c
  3. klass – Marta - Liisa Aave 3.b

Auhindadeks sai iga esineja diplomi ja raamatu.

Aitäh tublidele etlejatele!

9. oktoobril käis 2.b klassile metsakorraldaja tööd tutvustamas lapsevanem Teele Paluots. Lisaks põnevate lugude jutustamisele ja töövahendite tutvustamisele tõi ta meie koolile kingituseks 20 „Metsa aabitsat“.

Täname raamatu autorit, Metsahoiu SA ja lapsevanem Teele Paluotsa.

Septembri viimasel nädalal toimus Hansa Kooli 6.ndatele klassidele KLAPP – Metsakool Meenikunno ja Piusa ürgoru looduskaitsealal ning Obinitsa külakeskuses. Metsakooli eesmärk oli viia lapsed välja tavapärasest linnakeskkonnast ja pakkuda lõimitud õpet stressi maandavas looduskeskkonnas. Õppetöö toimus läbi vaatlemise, kuulamise, maitsmise, avastamise ja kogemise.  KLAPP Metsakool tekitas ühtekuuluvustunnet, pakkus avastamisrõõmu ja heaolutunnet ning lõi toredaid mälestusi ühisest looduses liikumisest.

Alamkategooriaid