ev_100.png

8. märtsil toimus Tartu Hansa Kooli avatud õpperuumis järjekordne õpilasvõistlus Kahoot 1. klasside õpilastele tahvelarvutitega. Meeskonnad olid kaheliikmelised. Õpilased olid võistlema tulnud 11 erinevast Tartu linna koolist, kokku osales 18 võistkonda. Sel aastal mängiti esmakordselt Jumble varianti, kus oli vaja vastused õiges järjekorras reastada. Õpetajad said õpilastele kaasa elada. Tihedas konkuretsis kogus kõige rohkem punkte Tartu Karlova Kooli võistkond. Lugemisoskust, nutikust, probleemilahendamisoskust ning kiiret reageerimist nõudvad ülesanded baseerusid 1. klassis õpitule (eesti keel, matemaatika, loodusõpetus). Liiklusalased küsimused koostasid Maanteeameti Tartu piirkonna spetsialistid. Silmaringi arendavad küsimused koostati Teaduskeskuse AHHAA töötajate poolt, sest nemad panid välja võitjameeskonnale peaauhinna. Laste auhinnakotte aitasid täita Maanteeamet, OÜ Studium, AS Koolibri, OÜ Dada AD ja Eesti Hambaarstide Liit.

Ürituse korraldasid õpetajad Kädi Krillo ja Anu Jõgiaas

Emakeelenädala raames toimub 1.-9. klassidele erinevad tegevused eesti keele ja kirjanduse tundide ajal: Scrabble, murdesõnade ja kõnekäändude doomino, keelemängude mängimine, ÕS-st huvitavamate sõnade õppimine, Keiti Vilmsi kalambuuride lugemine, sõnapilvede ja interaktiivsete piltluuletuste koostamine.

8. klassidele toimub kolmapäeval ja neljapäeval Blackout Poety kirjanduse tund.

7. klassidele tuleb 14. märtsil 5.-6. tunni ajal aulasse rääkima Aidi Vallik ja Katrin Pärn.

Sellel aastal pole me unustanud ka õpetajaid. Neil on teisipäevast neljapäevani võimalus tutvust teha Kristjan Jaak Petersoni elulooga, mängida keelemänge ning võita auhindu, õppida keelereegleid ja huvitavamaid ÕS-i sõnu keelekorvi abil. Omandada teadmisi Mulgi ja Võru murde kohta aabitsatest ning teadmisi kinnistada murdesõnade doomino abil. Loomulikult saavad ka õpetajad teadmisi Keiti Vilmsist ja tema kalambuuridest.

Kallid lapsevanemad!

 

Mul on hea meel teatada, et Hansa Kooli vanematekogu on asunud tegutsema ka sellel suunal, mis puudutab laste õpi- ja keskendumisvõimet

Üheks paljudest teguritest meie õpilaste võimekuses on vabaaeg ja selle kasutamine. Sealhulgas ka UNI.

Meie, lastevanemate, ülesandeks on toetada laste kvaliteetset und. Selline ülesanne võib esmapilgul tunduda kentsakas! KUID kui teemasse süveneda, siis on see vägagi huvitav ja nüansirohke.

 

Kutsun teid kõiki kaasa mõtlema ja ennast harima ühel vägagi huvitaval loengul: UNI

  1. märtsil kl 17.30 lapsevanematele ja huvilistele lastele Tartu Hansa Kooli II korruse avatud alal.

 

Lektor: Heivi Mäekivi on Rakveres koolide- ja laste psühholoog.

Ta on ema ja TÜ psühholoogia haridusega entusiastlik tegutseja.

 

Rääkides unest, siis on kõik esmapilgul lihtne: teda kas on või ei ole ja teame, et lastel on vaja und rohkem ja meievanustel vähem ning et vahel läheb uni ära ja vahel tuleb ta ootamatult jne.

 

Lektor jagab meiega teadmisi unest ja ennekõike une sellest osast:

* mis meil realiseerimata jääb

* kuidas liigvähene magamine meie elu mõjutab

* milline võiks olla väljapuhanud inimese elu

* kui palju uneaega keskmine inimene vajab

* mis toimub teismelise unega ning kuidas teismeeas noort aidata.

 

Lugupidamisega

Palbo Vernik

Hoolekogu esimees

Tartu Hansa Kool

6.märtsil said kõik 5.klassi õpilased taaskord osa Goethe Instituudi loodud Autobahni mängust. Mängu AUTOBAHN on interaktiivne mäng erinevates jaamades, mis annab õpilastele teadmisi saksakeelsete maade, nende kultuuri ja erinevate toodete kohta. Õpilased reisivad läbi saksa linnade, iga linn on üks kontrollpunkt. Igas punktis saavad nad templi oma vastuste lehele.

Kokku on koolimajas üles ehitatud 16 linna-kontrollpunkti, kus õpilased lahendavad mõistatusi, teevad erinevaid tegevusi ja omandavad teadmisi. Mängu käigus koguti punkte, mille tulemusena selgus hiljem võitja meeskond. 

Alamkategooriaid