lumikellukesed2.png

Koolivaheaja neljapäeval, 22. oktoobril kogunesid Tartu linna ja maakonna emakeeleõpetajad enesetäienduspäevale Eesti Rahva Muuseumi. Päev algas giidituuriga muinasjutunäitusel „Elas kord ...“. Muuseumipedagoogide juhatusel tutvuti põhjalikult  nii näitusel põhinevate muuseumitundidega kui ka teiste emakeele ja kirjanduse ainekavast lähtuvate   haridusprogrammidega ning  saadi  häid ideid, kuidas Eesti Rahva Muuseumi külastust õppetöösse lõimida.

Koolituspäeva teises pooles toimus kohtumine  kultuurisaate „Plekktrumm“ autori Joonas Hellermaga, kes rääkis kultuurisaate valmimise tagamaadest ning oma põnevatest kirjanduseksperimentidest.

Oli tore ja innustav päev, mis kõige muu põneva kõrval pakkus meeldivat võimalust vahetada oma kogemusi kolleegidega teistest koolidest.

14.–17. oktoobrini toimus Tartus laste- ja noortekirjanduse festival.  Tänavu keskenduti festivalil tegevustele, mis võimaldasid osalemist suuremaid kogunemisi ja suletud ruume vältides. Festival kutsus õpilasi taas ka loometööle ning toimus õpilaste luulevõistlus.  Osalejatel  tuli kirjutada vabas vormis luuletus, milles kasutati vähemalt üht järgmistest sõnadest: päike,  mõte, sõna, säde, vabadus.  Põhikooliõpilaste luuletusi hindas gümnaasiumiõpilastest koosnev žürii.

On suur rõõm teatada, et Hansa kooli õpilased esinesid konkursil edukalt. 4.c klassi õpilane Emma Teele Oole pälvis kolmanda koha nooremas vanuseastmes (4.-6. klass) ning 9.d klassi õpilane XXX jagas kolmandat ja neljandat kohta keskmises vanuseastmes (7.-9. klass). Mõlemat õpilast juhendas õp Lea Sokman.

Auhinnalised kohad kuulutati välja 14. oktoobril festivali avasündmusel Kirjanduse Maja saalis.  Palju õnne ning toredaid mõtteid võitjatele!

13. oktoobril osales 4.c klassi õpilane Emma Teele Oole Tartu linnaraamatukogus toimunud 4. klassi õpilaste ettelugemisvõistlusel. Tegemist oli üleriigilise võistluse „Minu vanaisa nägi, kuidas kerkis Munamägi..." eelvooruga, kus osalejatel tuli esitada üks muistend.

Emma Teele luges konkursil Henno Käo muistendit „Lõhkine mokk“. Aitäh Emma Teelele kooli esindamise ning meeleoluka  esituse eest! Emma Teelet juhendas õp Lea Sokman.

Viimasel koolipäeval enne sügisvaheajale jäämist rändasime koos kõigi kolmandate klasside lastega Astrid Lindgreni lapsepõlveradadel. Korraldasime üheskoos teemapäeva, mille keskmes olid Lindgreni raamatud ja nende tegelased.

Päeva alguses jutustas õpetaja Ilona meile Astrid Lindgreni elust ja näitas juurde pilte fotoraamatust. Järgmiseks osalesid lapsed rühmadena digiviktoriinis, kus tuli näidata oma teadmisi loetud raamatute tegelaste kohta. Ülesanne oli väga haarav ning laste rõõmujoovastus õigete vastuste tabamise üle kohati kõrvulukustav! Kui viktoriin peetud, jagunesid lapsed uuesti oma klassidesse - järgnes loetud raamatute tutvustamine. Oktoobrikuu keskpaigaks oli lastel ülesandeks lugeda läbi vähemalt üks Astrid Lindgreni juturaamat. Loetelu raamatutest, mida lapsed üksteisele soovitasid, oli rikkalik, ulatudes „Bullerby lastest” kuni „Vendade Lõvisüdameteni”. Osavamad lugejad esitasid kaaslastele ka lõigu raamatust. Raamatute tutvustamisele järgnes rühmatööna loetud raamatu kohta reklaamplakati meisterdamine ning selle esitlemine. Vahepausina käisime õues ja saime õpetajate Anne ja Elli juhendamisel kõik koos tantsu lüüa. 

Lõpetuseks kogunesime jälle kõik kolmandikud ühtekokku, et laulda L. Tungla ja P. Ripsi laulu „Lapsepõlv on lahe aeg", mis oma sõnumi pooles väga kenasti Astrid Lindgreni loominguga kokku kõlab. Lisaboonusena vaatasime filmi Bullerby lastest.

Kokkuvõtteks arvasid lapsed, et see oli väga tore päev. Enim meeldivate tegevuste hulka arvati absoluutselt kõik toimunud tegevused! Lapsepõlv on tõepoolest lahe aeg, eriti kui selle üheks osaks on Astrid Lindgreni unustamatud raamatud. Loodetavasti said lapsed sellest päevast innustust ja leiavad ka edaspidi Lindgreni raamatud kodusest riiulist või raamatukogust üles.

Alamkategooriaid