lumikellukesed2.png

Hingedepäeval, 2. novembril selgitati koolisisesel etluskonkursil välja Hansa kooli parimad etlejad. Konkurss viidi läbi kolmes voorus, õpilasi hinnati kahes vanuserühmas: 4.-6. klass ning 7.-9. klass. Konkursil osales kokku 31 õpilast.

Etlemist hindas žürii, kuhu kuulusid õppejuht Marika Vares, huvijuht Joosep Tosmin ning emakeeleõpetajad Siim Karnö ja Lea Sokman. Mõlemas vanuserühmas kuulutati välja kaks laureaati, kes esindavad meie kooli Tartu linna õpilaste etluskonkursil. Lisaks tunnustati õpilasi nelja eriauhinnaga.

 

ETLUSKONKURSI LAUREAADID

TIMO REBENITS (4.c klass) – LAUREAAT 4.-6. kl vanuserühmas (juhendaja Lea Sokman)

KIRKE PRII (6.d klass) – LAUREAAT 4.-6. kl vanuserühmas (juhendaja Merike Kütt)

KERTU NAHKSEPP (8.d klass) – LAUREAAT 7.-9. kl vanuserühmas (juhendaja Kerli Varusk)

RASMUS POLITANOV (8.d klass) – LAUREAAT vanuserühmas (juhendaja Kerli Varusk)

 

ERIPREEMIAD

Liisbet Katriin Apsolon (4.b klass, juhendaja Merike Käis)

Aliise-Gea Vares (4.c klass, juhendaja Lea Sokman)

Veronica Xavier Costa (4.d klass, juhendaja Kaisa Kraudok)

Brenda Regina Reinaru (5.c klass, juhendaja Lea Sokman)

 

Palju õnne võitjatele!

 

Laureaatidel palume võtta ühendust oma juhendajaga ning hakata valmistuma Tartu linna õpilaste etluskonkursiks, mis toimub 27. novembril algusega kell 11.00 Eesti Kirjandusmuuseumis.

29. oktoobril käis 4.c klass õppekäigul Teatri Kodus, kus osaleti mängulises õppeprogrammis „Teatridetektiivid“. Muuseumipedagoogi eestvedamisel lahendati kriminaalseid salakirju, otsiti tiksuvat kella, õpiti tundma teatriga seotud mõisteid ning lavastati etüüde. Oli meeleolukas tund.

6d klass proovis kunstitunnis novembrikuu halli päeva tuua rohkem värve teipimistehnikas maalimisega. Tulemus oli põnev ja lastele tegutsemislusti pakkuv.

28. oktoobril viibisid 9. klassid Vanemuise teatris korraldatud koolipäeval. Osaleti kolmes erinevas tunnis. Kirjanduses kuuldi huvitavaid fakte teatri ajaloost ja räägiti ajast ja inimestest, neist, kes on teatri sünnile kaasa aidanud, seda loonud ja kujundanud.Kehalises kasvatuses õpiti tundma klassikalise balleti põhipositsioone, saadi teadmisi balleti ajaloost ja tänapäevast. Füüsikatunni teemaks oli optika: valguskiir, valguse murdumine, värvusspektrid ja muu läbi teatritöö prisma. Füüsika tunni lõpus toimus oma täies ilus lavatehnika demonstratsioon.

3.d klass käis täna Annelinna raamatukogu harukogus, et osaleda lugemisprogrammis "Lugemisisu". 

 Viis põhjust „Lugemisisu“ programmis osalemiseks: 

* Lugemisprogramm innustab lapsi raamatuid lugema. 

* Lugemine annab lastele uusi teadmisi ja elamusi ning rikastab fantaasiat. 

* Lapsed saavad ise valida uudiskirjanduse seast meelepäraseid raamatuid. 

* Lugemist kinnistavad raamatute kohta tehtud loomingulised ülesanded. 

* Lapsi tunnustatakse raamatute lugemise eest! 

Igale õpilasele anti  kaasa lugemispass. Läbiloetud raamat pannakse lugemispassi kirja ja täidetakse selle kohta loomingulised ülesanded. Ülesanded on koostatud selliselt, et need sobivad enamasti mis tahes raamatu juurde. Esimene raamat  lugemispassis on koomiks. Lastele tutvustati raamatukogus koomiksiriiuleid ning anti soovitusi, millist koomiksit tasub lugeda. Kui lapsed on läbi lugenud viis raamatut ja täitnud kõik ülesanded, oodatakse  lugemispasse raamatukokku.  Kõik viie raamatu lugejad saavad lugemisdiplomi. Kõik lugemisprogrammis osalevad klassid(1.-4. klassini) saavad registreeruda raamatukogu teematundidesse, kus tutvustatakse raamatu loomise teekonda, mängitakse lugemismänge, võisteldakse Kahoot-viktoriinis või õpitakse tähelepanu pöörama raamatuillustratsioonile. 

 „Lugemisisu“ programmiga on sel hooajal üle Eesti liitunud 140 raamatukogu. Lugemisprogramm toetub meie põhjanaabrite soomlaste kogemustel. Soomes sai üleriigiline lugemisdiplomi programm stardi 2000. aastate algul ja seda on pidevalt uuendatud ning viidud vastavusse riikliku õppekavaga.

„Lugemisisu“ programm kestab 12. oktoobrist 2020 kuni 15. maini 2021.

Alamkategooriaid