triibud.png

Õpetaja

Pakutavad teemad

1. Riina Voltri

1. Virtuaalne fotoromaan „Keskaeg Tartus“. 20 fotot. Kahe õpilase paaristöö.
2. Virtuaalne lavastatud fotoromaan „Elu keskaegses kloostris“. 15 fotot. Kahe õpilase paaristöö.

2. Elle Kaljuste

1. Värvid kui meeleolu väljendus.
2. Väljendusvahendite loov valimine ideest ja eesmärgist lähtuvalt. 
3. Kunstiteosed ja stiilid, lood ja sündmused uue teose loomise lähtepunktina

3. Karina Reinmann

1. keelemängud võõrkeele tundi (sõnavara, grammatika, hääldus)
2. Kuidas aidata koolikiusamise ohvreid?

4. Liina Arus

1. Karjääri orienteerumismäng

5. Maive Pääsuke

1. Saksa muusikute sünni- ja elukohtade kaardistamine
2. Saksa kirjanike sünni- ja elukohtade kaardistamine

6. Astrid Aus

1. Omaloomingulise raamatu koostamine
2. Teatrietenduse või loetud teose arvustuse kirjutamine

7. Aare Ojamaa

1. Puu- ja köögiviljad elektrivoolu tekitamas

8. Merike Käis

1. Lauamäng, (põrandamäng) koridoris kui vahetunni sisustaja põhikooli õpilastele.
2. Minu sugupuu.
3. Populaarsed ja mittepopulaarsed elukutsed.

9. Sirje Peterson

1. Koolimaja ümbruse plaani koostamine
2. Tartu linna looduskaitsealad ja üksikobjektid – õpimapi koostamine

10. Ülle Reinson

1. Matemaatilised lauamängud
2. Matemaatilised ristsõnad

11. Ebe Palgi

1. Minu kodukoha rahvuslikud kindakirjad
2. Minu sünnipäevapidu
3. Tass kohvi

12. Priit Kuusk

1. Mänguvahend kasutamiseks kehalise kasvatuse tunnis. (võib siduda ka käsitöö, tööõpetusega)
2. Siseorienteerumine TKoG tingimustes.  


13. Eve Ploomipuu

1. "Zoos in Deutschland und in Estland"
2. "Fussball-die beliebteste Sportart in Deutschland"


14. Merike Kilk

1. Tunne oma elukeskkonda/Tartu linna
2. Õppevahend bioloogia klassile
3. Looduslikest vahenditest tarbeesemed/kunstiteosed
4. Minu unistuste ökokodu

15. Anne Kaljuste

1. Mängud algklassides

16. Helin Oja

1. Meisterdamine fimo savist

17. Õie Veber

1. Koolikoti raskus
2. Viisakuse avaldumisviisid

18. Anne Kelus

1. OMA TUBA (toa plaan, siseviimistluse materjalikulu ja maksumus, toasisustus ja selle  maksumus)
2. HUVITAVAID PROTSENTÜLESANDEID (ülesandeid igast eluvaldkonnast näitlike jooniste, piltide ja lahendustega)

19. Hille Uustalu

1. Muutuste mäng klassiruumis.
2. Ma õpin siin.  

20. Mart Kand

1. Keskaegse kindluse maketi koostamine (grupitöö 4-le õpilasele)
2. Keskaegsed lauakombed ja toidud. Näidislaua koostamine (grupitöö 4-le õpilasele)

21. Ireen Toomla

1. Näidendi kirjutamine, lavastamine, esitamine
2. Luulekogu koostamine ja illustreerimine
3. Muinasjutu kirjutamine ja illustreerimine
4. Kodutute loomade kaitseks sportmängude korraldamine (osalemistasu 1 eur)
5. Plakatide koostamine loomade kaitseks

22. Peep Nurm

1. Tuumaenergia – Eesti tulevik?
2. Tuumaenergia ja selle alternatiivid

23. Rein Meister

1. Püramiidid 20. sajandi võimlemiskavades. Püramiidide koostamine rühmadele
2. Tai massaaž. Lihtsa programmi koostamine

24. Merle Haviko

1. Minifirma loomine

25. Mario Mäeots

1. Vesi ja elu. Fotonäituse koostamine
2. Aatomid ja molekulid

26. Heili Hani

1. Endakoostatud ja illustreeritud 1. 1. 1. Proosaraamatu koostamine

27. Tiina Kalberg

1. Moskva tuntumad vaatamisväärsused
2. Londoni Tower. Legendid ja ajalugu

28. Sille Tiks

1. Raimond Valgre elu- ja loomingu ülevaade ja näited loomingust esitada kas instrumentaalselt või vokaalselt.
2. Muusikateemalise viktoriini korraldamine ja läbiviimine klassikaaslaste seas, toetudes 7. klassi muusikaõpikule.(Mõeldud 4-5 liikmelisele grupile).

29. Alime Mishorlõ

1. 7. klassi õpilase koolivälise vabaaja veetmise viisid
2. Meie kooli vormimüts

30. Sirje Soonsein

1. meie klassi õpilaste hobid ja vaba aeg 2. Rahvatantsude ajaloost

31. Irina Fedossova

1. Vene keele hommiku korraldamine
2. Venekeelsete luuletuste tõlkimine eesti keelde

32. Kaja Künka

1. Kaia Kanepi saavutuste kajastamine võõrkeelses meedias
2. Hobune ja tema käekäik Eestis

33. Karin Mitt

1. Mobiiltelefonide eelistused kaasõpilaste hulgas
2. Milliseid artikleid noored ajalehest loevad?
3. Kui palju vaatavad noored televiisorit või kuulavad raadiot?

34. Katrin Sild

1. "Kuup" - valmistada suur kuubi mudel (näitekas 1/2 kantmeetrit), mille tahud võiks kaunistada matemaatiliste luuletustega ja/või joonistustega.
2. "Koolilõuna" - koostada ja valmistada ühe lõunasöögi menüü, arvutada ühe portsjoni maksumus ja vajalike toiduainete kogus kogu kooli toitmiseks ja siit edasi toiduraha suurus jne.
3. "Tants ja matemaatika" - luua tantsusammud ja joonised mingile eesti rahvaviisile ja need ka kirjalikult paberile kanda.

35. Merike Kütt

1. "Minu raamat" (individuaalne töö) või "Meie raamat" (rühmatöö)- omaloomingulised tekstid, millele võib lisada illustratsioonid
2. "Minu ajaleht" (individuaalne töö) või "Meie ajaleht" (rühmatöö)-oma tekstid, fotod
3. Luulekava koostamine (koos muusikaga) ja esitamine
4. Näidendi või dramatiseeringu kirjutamine ja lavastamine

36. Tiia Salu

1. Inglise ja eesti vanasõnade võrdlus.
2. Sarnasused ja erinevused pühade /näit. jõulud, lihavõtted/tähistamisel Inglismaal ja Eestis.
37. Jaan Olesk 1. Minu saunapink (individuaalne)
2. Riidenagide taastamine, remont. Kahe õpilase paaristöö.
3. Eestimaa pusle (rühmatöö 4-7 õpilast).
38. Kai Tootsi 1. Matemaatika arengut kirjeldava ja kujutava ajatelje loomine.
2. Projekti "Mõõtmised koolimajas" koostamine.
3. Internetist leitavate matemaatiliste mängude kogumiku koostamine. 
39. Ana Valdmann 1. Lauamäng Eesti imetajatest,
2. Ristsõnade kogumik Selgroodsetest loomadest
3. Sambliku kogumik
4. Uurimus - teepakkide lagunemisest.
40. Ellen Lõiv-Lossman 1. Filmi helindamine vene keeles.
2. Vene kuulsuste rulli valmistamine.(Nägu, nimi). Kergem variant.
41. Katrin Aasmäe 1. Muusikapala kirjutamine ja esitamine
2. Suzuki meetod- võimalus kõigile pilli õppimiseks 19.detsembril toimus Salemi kirikus Tartu Kommertsgümnaasiumi jõulukontsert! Esinesid mudislaskoor, lastekoor, segakoor, poistekoor. Samuti astusid üles kooli õpilased solistidena, erinevatel pillidel ja lühietenduses.

Pilte saab vaadata siit

Tartu Kommertsgümnaasium kutsub Sind 9.-12.klassi õpilane, vilistlane ja õpetaja osa saama Illusiooniderohkest jõuluõhtust!

Neljapäeval, 22. detsembril kell 19.00 on kõik Kommertsgümnaasiumi praegused ja endised õpilased, õpetajad pannud selga oma ilusamad peoriided ja trotsides külma ning pimedat õhtut kogunenud suurejoonelisele piduõhtule klubis Illusioon!

Mõnusas seltskonnas saab nautida meeldivaid etteasteid, üllatusesinejaid ja tantsida. Eraldi teisel korrusel saavad juttu vesta kooli abituriendid, vilistlased ja õpetajad. Tantsumuusikat läbi aegade mängib Tartu Levimuusika Orkester, üles astuvad õpilased, õpetajad, mustkunstnik! Õhtu lõpetab peo kuninganna ja kuninga väljakuulutamine, meeldejääv tuleshow ja tort! Peoõhtule võib tulla nii kaaslasega kui üksi, kuid kindlasti ei saa jätta tulemata! Üksikpilet 5 eurot, paaripilet 8 eurot.

PILETEID saab osta huvijuhi kabinetist (II k 216)! Internetist ostmisel on kontaktiisik

Helen Laikoja a/a 221016260477 (selgitusse enda ja kaaslase nimi, TKoG Jõulupidu)

alt

21. oktoobril toimuvad I veerandi lõpuaktused.

Aktused on järgmistel kellaaegadel:

8.55 - 1.-2. klasside õpilastele

10.00 - 3.-4. klasside õpilastele

11.05 - 5.-6. klasside õpilastele

12.10 - 7.-9. klasside õpilastele

Neljapäeval, 20.oktoobril 2011

KOOMIKSI JOONISTAMISE TÖÖTUBA

Koomiksi teemaks on osalejate kodulinn ehk Tartu

FINEST projekti raames viiakse läbi  4 koomiksijoonistamise töötuba erinevates Eesti linnades. Meil on au olla Tartu linna esindav kool !!!

Üks õpetajatest on Eesti tuntumaid koomiksikunstnikke Joonas Sildre ning teine soomlasest koomiksikunstnik Petri Koikkalainen.
Töötuba on kakskeelne (inglise ja eesti keel) ning selle kestvus 5-6 tundi.


Alamkategooriaid