triibud.png

Tartu linn avaldas Tartu Kommertsgümnaasiumile tunnustust kõige suurema kollektiiviga Tartu heakorratalgutel osalemise eest. Loodame meeldivale koostööle ka tulevikus.

Pildil Tartu Linnamajanduse osakonna haljastus- ja puhastusteenistuse peaspetsialist Madis Tammeorg üleandmas tänukirja ja meenet kooli arendusjuhile Mart Kannale.

Kuni 27. maini on kõigil võimalik esitada ettepanekuid kooli konkursi "Aasta Tegu!" tiitlile. Kõik, mis on selle õppeaasta jooksul olnud kõige positiivsem, meeldejäävam, toredam, toonud koolile au, kuulsust ja head mainet, sobib "Aasta Tegu!" tiitlile. Teie ettepanekud on oodatud e-maili aadressil heategu@kmg.tartu.ee


Ettepanekud saavad teha õpetajad, lapsevanemad, õpilased alates 9. klassist. Ettepanekule lisada ka oma nimi.

Tähelepanu kõik Kommertsgümnaasiumi õpilased teie aastalõpu aktused toimuvad järgmistel aegadel:

5. juuni 2012 kooli aulas:

kell 9.00, 1.-2. klassid;

kell 10.00, 3.-4. klassid;

kell 11.05, 5.-6. klassid;

kell 12.10, 7.-8. klassid;

kel 13.05, 10.-11. klassid

Edukat kooliaasta lõppemist!

Aitäh kõigile, kes TKoG heakorra talgutest osa võtsid! Nüüdseks on ilmselt lapsed tundnud  mõnu puhastatud laudadest ja värvitud garderoobidest,enamus annelinlasi on näinud korrastatud kooliümbrust ja lapsevanemad on kindlasti juba kiitnud oma lapsi tubli töö eest. Oleme ju!?

Ja muidugi ka suurimad tänud kooli personalile, kes võttis vastutuse, organiseeris ning viis ellu väga tubli ettevõtmise. Loodan, et sellest kujuneb traditsioon!

Koolis on aga teha veel palju ja eks tehaksegi. Aga meie, lapsevanemad, saame koolielu toetada kogu aeg. Kui mõtleme sellele,et me lapsed veedavad vahetunnid klassides, sest koridorides ei ole peale seismise midagi teha ja et õueala tühjus õpetab vaid hängimisoskust.


Kutsun siinkohal kõiki Tartu Kommertsgümnaasiumiga seost omavaid inimesi üles mõtlema ja tegutsema selles suunas, et lastel oleks koolis mugav olla! Kellel on võimalus anda koolile mööbliesemeid (nt diivanid, tumbad jms), millel saab vahetunnis istuda või mänge, mida saab vahetunnis mängida, siis palun andke endast teada. Samuti on väga oodatud kõik, mis aitaks kooli õueala mugavamaks muuta (nt turnimisalused, lauad/pingid). Mööbliesemed ja mänguvahendid ei pea olema uued ja uusimad peaasi, et nad oleks tarbitavad.

 


Võimsat tegutsemistahet soovides,

 Palbo Vernik

TKG Hoolekogu esimees

Oskusainete projekt TEGIJAD 2012 - "Terves kehas terve kunst!" 8. klasside
õpilastele.

Toimumisaeg: 14. mai kell 9.00 - 15.00
Toimumiskoht: aula + klassiruumid
Õppeainete lõiming: muusikaõpetus, käsitöö, tööõpetus, kusntiõpetus,
kehaline kasvatus
Läbiv teema: elukestev õpe ja karjääriplaneerimine
Tegevusi koordineerivad: õp Liina Arus ja õp Elle Kaljuste

Projekti eesmärk:

- arendada loovust, mõtestamist, otsustamist, koostööd, väljendusoskust ja
pingesituatsioonis toimetulemist;
- rakendada omandatud teadmisi ja oskusi;
- õppida tundma ennast ja oma klassikaaslasi ühises loovtegevuses;
- oma huvitegevuse ja vabaaja tegevuste kasulikkuse sõnastamine;
- muuta eelmisel õppeaastal alustatud projekt „Tegijad“ 8. klassidele
iga-aastaseks traditsiooniks.

Alamkategooriaid