triibud.png

Lugupeetud Kaaslased!


Inimesed jagunevad kaheks: ühed, kes viskavad prügi alati maha ja teised,
kes seda alati korjavad /juhtimise  koolitaja/.

Arvame, et me lastele on parim, kui korrarmastus nendega alati kaasas on
ja seda tuleb neile ka õpetada. Lapsevanematena teame, et õpetamine seisneb
eeskujus, mida me kodus anname. Laste jaoks on aga kool teine kodu.

TARTU KOMMERTSGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU NIMEL KUTSUN KÕIKI
LAPSEVANEMAID KOOS LASTEGA ÜHISELE TALGUPÄEVALE.


Vanemuise teatri poolt korraldatud vabariiklikul joonistus- ja kirjatööde konkursil "Nägin teatrit" valiti 300 töö hulgast parimateks joonistustöödeks Tartu Kommertsgümnaasiumist 5A klassi õpilaste Angelika Sofia Sapatšuk, Liisbet Palm ja Karoliina Tomassoni tööd. Meie õpilaste juhendajaks oli kunstiõpetaja Elle Kaljuste. Palju õnne!

Heategevuskontserdi video nähtav internetis!

Kallid TKoG praegused ja endised õpilased, õpetajad! Suur tänu teile! Heategevuskontsert "Kuula, vaata, jaga!" õnnestus suurepäraselt! Tänu annetustele koguti spordirõivistute remondiks 500 eurot! Suur tänu kõigile annetajatele, esinejatele, korraldajatele ja abilistele kellega koos see kõik teoks sai! Loodame, et sellest saab üks tore traditsioon, mis ikka ja taas kõiki õpilasi kooli külastama kutsub. Kontserdi salvestust on võimalik vaadata internetis leheküljel http://www.veoh.com/watch/v30838553TQ7deg7a


Jätkuvalt on võimalus toetada kooli spordirõivistute remonti tehes ülekanne:

konto: 10102030203008

viitenumber: 16000000000007

Saaja: Tartu LV Haridusosakond

Selgitus: Annetus TKoG rõivistud


Veebruarikuu on olnud täis erinevaid ülelinnalisi konkursse, viktoriine ja toredaid ettevõtmisi, kus Tartu Kommertsgümnaasiumi noored on saavutanud suurepäraseid tulemusi! Palju õnne kõigile võitjatele!

1. veebruaril saavutas isetegevuskonkursil "Playbox" saavutas I koha meie kooli 12 A klassi võistkond.

Tartu linna matemaatikaolümpiaadil saavutas I koha 9. klassi õpilane Kaarel Kalda. Juhendas õp Lea Hanni.

Ülelinnalisel inglise keele viktoriinil saavutas III koha meie kooli 5. klassi võistkond koosseisus Lea Sophie Noe, Erik Kim ja Karl-Magnus Laikoja. Nende õpilaste juhendajateks olid õpetajad Tiia Salu ja Sirje Soonsein.

16. veebruaril toimunud ülelinnalisel võistlusel "Nuputa" saavutas II koha meie kooli 7 A klassi võistkond koosseisus: Martin Munck, Jan Martin Prass ja Kristofer Leping. Nende juhendjaks oli õpetaja Anne Kelus.

22. veebruaril ülelinnalisel EV aastapäevale pühendatud ja Tartu Linnamuuseumi poolt korraldatud ajalooviktoriinil võitis I koha meie kooli 9c klassi võistkond koosseisus: Kaisa Sander, Sven Kristofer Kliimand, Kristo Kontro. Juhendas õp Mart Kand

22. veebruaril toimus konkurss "Ettevõtlik noor 2012", kus esines meie kool väga edukalt. Esitatud 18 projektist olid 9 projekti meie omad ja 5 neist said 180 eurose preemia. Tunnustuse  "Parim ettevõtlust edendav projekt" pälvis õp M. Käisi - "Ettevõtluspäev", tunnustuse "Julge koostöö" õp M. Sula 1. klassist Markus Hausenberg ja 5.c klassist Rainer Jeeret 5.c - "Ettelugemine". Hea osaluse ja aktiivsuse eriauhind läks õp E. Tammiste õpilastele Mariliis Pärn ja Kristiin Risttee projekti eest "Teatrifestival".  Parima eesmärgiga projekti saavutas õpetaja M. Haviko õpilased Kärt Mugra, Gelis Vaarman ja Joanna Laas 9.b klassist projektiga"Garderoobid korda". Tunnustuse "Parim ettekanne" saavutasid õp M. Haviko õpilased Pärtel Rööpson, Reimo Soover ning Tanel Tokman 5.b klassist projektiga "Mõnusad istekohad".

Eesti Rahva Muuseum korraldas laste joonistusvõistluse "Minu kingitus", kuhu laekus rekordiliselt 3225 joonistust. 23. veebruaril valis žürii välja parimad. Meie koolist esinesid omavanuseklassi 5. parima seas Ingrid Jufkin 12.a klassist ja Keidi Tooming 8. a klassist.

 Ingrid Jufkini ja alll Keidi Toomingu joonistus:

altalt


Õpetaja

Pakutavad teemad

1. Riina Voltri

1. Virtuaalne fotoromaan „Keskaeg Tartus“. 20 fotot. Kahe õpilase paaristöö.
2. Virtuaalne lavastatud fotoromaan „Elu keskaegses kloostris“. 15 fotot. Kahe õpilase paaristöö.

2. Elle Kaljuste

1. Värvid kui meeleolu väljendus.
2. Väljendusvahendite loov valimine ideest ja eesmärgist lähtuvalt. 
3. Kunstiteosed ja stiilid, lood ja sündmused uue teose loomise lähtepunktina

3. Karina Reinmann

1. keelemängud võõrkeele tundi (sõnavara, grammatika, hääldus)
2. Kuidas aidata koolikiusamise ohvreid?

4. Liina Arus

1. Karjääri orienteerumismäng

5. Maive Pääsuke

1. Saksa muusikute sünni- ja elukohtade kaardistamine
2. Saksa kirjanike sünni- ja elukohtade kaardistamine

6. Astrid Aus

1. Omaloomingulise raamatu koostamine
2. Teatrietenduse või loetud teose arvustuse kirjutamine

7. Aare Ojamaa

1. Puu- ja köögiviljad elektrivoolu tekitamas

8. Merike Käis

1. Lauamäng, (põrandamäng) koridoris kui vahetunni sisustaja põhikooli õpilastele.
2. Minu sugupuu.
3. Populaarsed ja mittepopulaarsed elukutsed.

9. Sirje Peterson

1. Koolimaja ümbruse plaani koostamine
2. Tartu linna looduskaitsealad ja üksikobjektid – õpimapi koostamine

10. Ülle Reinson

1. Matemaatilised lauamängud
2. Matemaatilised ristsõnad

11. Ebe Palgi

1. Minu kodukoha rahvuslikud kindakirjad
2. Minu sünnipäevapidu
3. Tass kohvi

12. Priit Kuusk

1. Mänguvahend kasutamiseks kehalise kasvatuse tunnis. (võib siduda ka käsitöö, tööõpetusega)
2. Siseorienteerumine TKoG tingimustes.  


13. Eve Ploomipuu

1. "Zoos in Deutschland und in Estland"
2. "Fussball-die beliebteste Sportart in Deutschland"


14. Merike Kilk

1. Tunne oma elukeskkonda/Tartu linna
2. Õppevahend bioloogia klassile
3. Looduslikest vahenditest tarbeesemed/kunstiteosed
4. Minu unistuste ökokodu

15. Anne Kaljuste

1. Mängud algklassides

16. Helin Oja

1. Meisterdamine fimo savist

17. Õie Veber

1. Koolikoti raskus
2. Viisakuse avaldumisviisid

18. Anne Kelus

1. OMA TUBA (toa plaan, siseviimistluse materjalikulu ja maksumus, toasisustus ja selle  maksumus)
2. HUVITAVAID PROTSENTÜLESANDEID (ülesandeid igast eluvaldkonnast näitlike jooniste, piltide ja lahendustega)

19. Hille Uustalu

1. Muutuste mäng klassiruumis.
2. Ma õpin siin.  

20. Mart Kand

1. Keskaegse kindluse maketi koostamine (grupitöö 4-le õpilasele)
2. Keskaegsed lauakombed ja toidud. Näidislaua koostamine (grupitöö 4-le õpilasele)

21. Ireen Toomla

1. Näidendi kirjutamine, lavastamine, esitamine
2. Luulekogu koostamine ja illustreerimine
3. Muinasjutu kirjutamine ja illustreerimine
4. Kodutute loomade kaitseks sportmängude korraldamine (osalemistasu 1 eur)
5. Plakatide koostamine loomade kaitseks

22. Peep Nurm

1. Tuumaenergia – Eesti tulevik?
2. Tuumaenergia ja selle alternatiivid

23. Rein Meister

1. Püramiidid 20. sajandi võimlemiskavades. Püramiidide koostamine rühmadele
2. Tai massaaž. Lihtsa programmi koostamine

24. Merle Haviko

1. Minifirma loomine

25. Mario Mäeots

1. Vesi ja elu. Fotonäituse koostamine
2. Aatomid ja molekulid

26. Heili Hani

1. Endakoostatud ja illustreeritud 1. 1. 1. Proosaraamatu koostamine

27. Tiina Kalberg

1. Moskva tuntumad vaatamisväärsused
2. Londoni Tower. Legendid ja ajalugu

28. Sille Tiks

1. Raimond Valgre elu- ja loomingu ülevaade ja näited loomingust esitada kas instrumentaalselt või vokaalselt.
2. Muusikateemalise viktoriini korraldamine ja läbiviimine klassikaaslaste seas, toetudes 7. klassi muusikaõpikule.(Mõeldud 4-5 liikmelisele grupile).

29. Alime Mishorlõ

1. 7. klassi õpilase koolivälise vabaaja veetmise viisid
2. Meie kooli vormimüts

30. Sirje Soonsein

1. meie klassi õpilaste hobid ja vaba aeg 2. Rahvatantsude ajaloost

31. Irina Fedossova

1. Vene keele hommiku korraldamine
2. Venekeelsete luuletuste tõlkimine eesti keelde

32. Kaja Künka

1. Kaia Kanepi saavutuste kajastamine võõrkeelses meedias
2. Hobune ja tema käekäik Eestis

33. Karin Mitt

1. Mobiiltelefonide eelistused kaasõpilaste hulgas
2. Milliseid artikleid noored ajalehest loevad?
3. Kui palju vaatavad noored televiisorit või kuulavad raadiot?

34. Katrin Sild

1. "Kuup" - valmistada suur kuubi mudel (näitekas 1/2 kantmeetrit), mille tahud võiks kaunistada matemaatiliste luuletustega ja/või joonistustega.
2. "Koolilõuna" - koostada ja valmistada ühe lõunasöögi menüü, arvutada ühe portsjoni maksumus ja vajalike toiduainete kogus kogu kooli toitmiseks ja siit edasi toiduraha suurus jne.
3. "Tants ja matemaatika" - luua tantsusammud ja joonised mingile eesti rahvaviisile ja need ka kirjalikult paberile kanda.

35. Merike Kütt

1. "Minu raamat" (individuaalne töö) või "Meie raamat" (rühmatöö)- omaloomingulised tekstid, millele võib lisada illustratsioonid
2. "Minu ajaleht" (individuaalne töö) või "Meie ajaleht" (rühmatöö)-oma tekstid, fotod
3. Luulekava koostamine (koos muusikaga) ja esitamine
4. Näidendi või dramatiseeringu kirjutamine ja lavastamine

36. Tiia Salu

1. Inglise ja eesti vanasõnade võrdlus.
2. Sarnasused ja erinevused pühade /näit. jõulud, lihavõtted/tähistamisel Inglismaal ja Eestis.
37. Jaan Olesk 1. Minu saunapink (individuaalne)
2. Riidenagide taastamine, remont. Kahe õpilase paaristöö.
3. Eestimaa pusle (rühmatöö 4-7 õpilast).
38. Kai Tootsi 1. Matemaatika arengut kirjeldava ja kujutava ajatelje loomine.
2. Projekti "Mõõtmised koolimajas" koostamine.
3. Internetist leitavate matemaatiliste mängude kogumiku koostamine. 
39. Ana Valdmann 1. Lauamäng Eesti imetajatest,
2. Ristsõnade kogumik Selgroodsetest loomadest
3. Sambliku kogumik
4. Uurimus - teepakkide lagunemisest.
40. Ellen Lõiv-Lossman 1. Filmi helindamine vene keeles.
2. Vene kuulsuste rulli valmistamine.(Nägu, nimi). Kergem variant.
41. Katrin Aasmäe 1. Muusikapala kirjutamine ja esitamine
2. Suzuki meetod- võimalus kõigile pilli õppimiseksAlamkategooriaid