triibud.png

Tartu Kommertsgümnaasiumi kehtiva arengukava lisa (2014.a. tegevusteks) koostamise esimene arutelu toimub 20. novembril kell 15.00 kabinetis 401. Arutluse all on õppeasutust mõjutavad välised ja sisemised tegurid ning kooli missioon ja visioon.

See tundub uskumatuna, aga vastab tõele! Seda tõestasid Tartu Kommertsgümnaasiumi loovtööde ideelaadal 8. klassi õpilased Marten Tamm, Indrek Roosiväli ja Rauno Lillemets õpetaja Aare Ojamaa juhendamisel.

Uus õppekava kohustab kõiki põhikooli III kooliastme õpilasi koostama loovtöö. Meie koolis tehakse see 7. klassis. Esimest korda sooritasid  õpilased loovtöö 2011/2012 õppeaastal. Loovtööde edukaks sooritamiseks koostas kooli töörühm eesotsas õpetaja Mario Mäeotsaga nii loovtööde koostamise kui ka hindamise juhendi (vt. http://www.kmg.tartu.ee/opetoo/loovtoo.html).

Kaitsmised toimusid 2012. aasta kevadel. Kuidas jõuti kaitsmiseni? Õppeaasta alguses pakkusid kõik õpetajad teemad, millest õpilased said just enesele meelepärase valida. Tihtipeale sõltusid need õpilaste huvidest ja hobidest. Teemad  ulatusid koolivormimütsidest loovtantsuni. Vahepeale jäid veel ka õitsvad lillepeenrad, loomade jäljed lumel, oma tuba ja köögiviljadest toodetud elektrivool.

Kevadine edukas loovtööde  eksponeerimine viis mõttele kooli loovtöid tutvustada ka teistele Tartu linna ja maakonna koolidele. Mõttest sai tegu kui loovtööde IDEELAADA projekti etteotsa asusid õpetajad Riina Voltri ja Merike Kilk.  Projekti toetasid Tartu Linnavalitsuse Haridusosakond ja Tartu linna Kultuurkapital.

I õppeveerandi eelviimasel päeval, 18. oktoobril sai teoks pikalt ja põhjalikult ettevalmistatud loovtööde IDEELAAT, kuhu olid osalejatena kutsutud peale meie kooli õpilaste ka Miina Härma ja Forseliuse Gümnaasiumi õppurid oma parimate loovtöödega. Kokku osales 68 autorit.

Ideelaada tööd oli jaotatud nelja nn. ideepessa: oskusained, sotsiaalained, loodusained ja keeled. Igas pesas võis tutvuda eelpoolnimetatud koolide parimate töödega.   Meie üritus tõi majja uudistama üle neljasaja külastaja, luues palju elevust ja positiivset energiat kogu päevaks.

Koolidevaheline kolmeliikmeline žürii tutvus põhjalikult kõigi väljapandud töödega ja vestles autoritega. Hinnati eelkõige originaalsust, aktuaalsust ja töö tutvustamise oskust. Külastajad olid lummatud õpilaste avatusest, nende siirusest  ja pädevusest küsimustele vastamisel. Paljude tööde puhul kogeti nende praktilist külge ja funktsioneerimist.

Anti välja ka publiku ja facebooki preemia: enamus külastajate häältest läks kõige atraktiivsemale tööle - „Puu- ja köögiviljad elektrivoolu tekitamas", facebookis osutus aga võitjaks töö „Meie kooli vormimütsid" (Merily Kliimar, Annett Pendarov, Grethe Audova, Geterly Sepp  Tartu Kommertsgümnaasium, juhendaja õp. Ebe Palgi).

Sotsiaalainete ideepesas võitis Tartu Forseliuse Gümnaasiumi õpilase Kairit Veri töö Anu Sääritsast, nende kooli vilistlasest (juhendaja õp. Malle Partsioja). Oskusainete valdkonna töödest tuli esikohale Miina Härma Gümnaasiumi õpilase Hendrik Rulli  töö „Kiviheitemasin" (juhendaja õp. Andre Aljo). Loodusainetes osutus parimaks Tartu Kommertsgümnaasiumi  õpilase Kristjan Uibo töö „Loomade jäljed" (juhendaja õp. Merike Kilk).  Keelte  ideepesas võlus külastajaid ja žüriid Tartu Forseliuse Gümnaasiumi õpilaste Mattias-Andris Vutti, Maria Kõlamets, Annette Merisalu, Marko Mägi ja Kadri Pahtma töö „Lauamäng: tähekuubid, tähestik, sõnad lauseks" (juhendaja õp. Riinika Rosanov).

Kokkuvõtteks tahame öelda, et loovtöö uue õppekava kohustusena on tekitanud palju vastakaid arvamusi ja seisukohti, kuid meie kooli senised kogemused ja ideelaada suurepärane õnnestumine on andnud vaid positiivset tagasisidet, ilmpulssi ja tahet edasisteks töödeks.  Julgeme väita, et loovtöö on nauditav nii õpilasele kui ka tema juhendajale – leidke vaid huvitav idee, jõukohane teema ja olge loovad!

Eve Ploomipuu, Elle Kaljuste
Ideelaada keelte ja oskusainete pesade juhid

Täna, 18. oktoobril toimub Tartu Kommertsgümnaasiumis ülelinnaline loovtööde ideelaat. Kella 10.00-12.30 on kooli aulas ja II korruse klassiruumides avatud ideepesad, kus õpilased tutvustavad oma loovtöid huvilistele. Tööde tutvustamine toimub neljas ideepesas:
1. Loodusained
2. Oskusained
3. Keeled
4. Sotsiaalained

Oma loovtöid tutvustavad lisaks Tartu Kommertsgümnaasiumi õpilastele ka Miina Härma Gümnaasiumi ja Tartu Forseerliuse Gümnaasiumi õpilased. Iga pesa kolm parimat saavad auhinna. Eraldi auhinnad saavad veel külastajate lemmikud ja Facebookis kõige rohkem kommentaare kogunud tööd. Kõik osalejad saavad aukirja. Üks Facebooki kommentaator saab ka auhinna!

Meie kooli õpetaja Sille Tiks on osutunud võitjaks Tartu Kultuurkapitali poolt korraldatud Tartu linna õpetajate stipendiumikonkursil 2012 ja Talle on omistatud enesetäiendamise stipendium.

Palju õnne!

Õpetaja/juhendaja

Teema

1. Katrin Aasmäe

- Omaloomingulise muusikapala loomine ja ettekandmine.

2. Liina Arus

- Erinevad marsimuusika liigid. Liikumise seadmine ühele marsimuusikale.

3. Astrid Aus

- Omaloominguline näidend
- Omaloominguline film

4. Ilona Borotkin

- Mängude õhtu 1. klassile
- Lugemisnurga kujundamine klassiruumis

5. Irina Fedossova

- Mängulis-grammatiliste ülesannete koostamine ja valmistamine
- Mängulis-sõnavaraliste ülesannete koostamine ja valmistamine

6. Lea Hanni

- Näitevahendeid harilike murdude õppimiseks

7. Tiia Kalberg

- Lauamäng „Tartu“
- Jutu- ja pildiraamat algklassi õpilastele

8. Elle Kaljuste

- Erinevate tehnikatega kunstitööde näitus

9. Mart Kand

- Keskaegne linnus. Maketi ehitamine
- Keskaegsed söögikombed. Näidiskava koostamine.

10. Liina Karolin-Salu

- Spordivõistluse korraldamine

11. Anne Kelus

- Matemaatilised  ristsõnad

12. Merike Kilk

- TKoG talveaed
- Koduaia kujundamine
- Õppefilm looduse majandamisest

13. Priit Kuusk

- Rahvastepallivõistluse korraldamine ja läbiviimine 3-ndatele klassidele
- Stereopildid

14. Kaja Künka

- Filateelia – minu pere hobi
- male on sport. Aga milline?

15. Merike Kütt

- Minu (meie) luuleraamat
- Minu (meie) juturaamat

16. Ellen - Lõiv Lossman

- Romantismiajastu riietustest (albumi või maketi valmistamine)
- Kaasaja rõivad (albumi või maketi valmistamine)

17. Rein Meister

- Rahvaspordi mängud. Kasutamise võimalused tunnis

18. Alime Mishorlõ

- Välisklassi territooriumi kasutamise võimalused
- Meie kooli tekkel

19. Karin Mitt

- Stend „Austraalia“
- Stend „Uus-Meremaa“

20. Mario Mäeots

- uurimustöö „Kodukeemia kasutamine“
- Fotode sari „Loodus linnas“

21. Peep Nurm

- Fotoreportaaž orienteerumisvõistluselt
- Sporditeemalise fotostendi koostamine

22. Helin Oja

- FIMO – savist ehete valmistamine
- Traadist meisterdamine

23. Aare Ojamaa

- Uurimistöö „Tuulegeneraatori efektiivsus“

24. Jaan Olesk

- Lindude hooldamine (lindude maja)
- Eestimaa pusle – teema loodus

25. Ebe Palgi

- Inspireeritud kirikinnaste mustritest
- Rahvuslikest paeltest inspireeritud ehted

26. Merle Parv

- Näidistööd tööõpetuse tunnis 4. klassile

27. Eve Ploomipuu

- Jalgpall Saksamaal (stend)
- Berliin- Saksamaa pealinn (reisijuht)

28. Aita Raudsepp

- Mänguline tund matemaatikas

29. Karina Reinmann

- „Spelling“ võistluse korraldamine nooremates klassides
- Inglise keele päevade korraldamine nooremates klassides

30. Ülle Reinson

- Matemaatilised lauamängud
- Matemaatilised ristsõnad

31. Tiia Salu

- Inglise vanasõnade/kõnekäändude võrdlus eesti vanasõnadega
- Sõnamoodustamise võimalused inglise keeles (raamatu põhjal)

32. Sirje Soonsein

- Rahvatantsupidude ajaloost
- Järgmise laulupeo plakat

33. Lea Sokman

- Omaloominguline jutu- või luuleraamat
- Kinkeraamatu koostamine (koos õp. Elle Kaljustega)
- Elulooraamatu koostamine (koos õp. Elle Kaljustega)

34. Ana Valdmann

- Keskkonnasõbraliku kodu makett
- Lauamäng selgroogsetest loomadest

35. Diana Annast

- Keskustepäev 4. klassile

36. Õie Veber

- Konkreetse õnnetusjuhtumi esmaabi analüüs erinevate kirjandusallikate põhjal
- Viisakuse avaldumise vormid

37. Riina Voltri

- Fotoromaan (lavastus) „Keskaegses kloostris“
- Fotolugu „Keskaegne Tartu“

38. Marika Vares

- Praktiline töö „Sõnumiga toolid“
- Kudumisgrafitiga kooli ümbrus omanäolisemaks. Praktiline töö

39. Sirje Peterson

- Annelinnas ja selle läheduses paiknevad looduskaitsealused objektid
- Kivimiringe

40. Helena Stamberg

- Mängunurgad algklassiõpiastele
- Koolimaja jõulukujundus (koos õp. Elle Kaljustega)

41. Kätrin Vilkmann

- Lauamäng „Spordimaailm“

42. Reelika Suviste - Matemaatika fotodes: minu kodukoha näitel (sõnapaar minu kodukoht asendub konkreetse töö puhul vastava linnajao, linna või tänava nimetusega)
- Robotid meie igapäevaelluAlamkategooriaid