kitsed.png

3.d klass käis täna Annelinna raamatukogu harukogus, et osaleda lugemisprogrammis "Lugemisisu". 

 Viis põhjust „Lugemisisu“ programmis osalemiseks: 

* Lugemisprogramm innustab lapsi raamatuid lugema. 

* Lugemine annab lastele uusi teadmisi ja elamusi ning rikastab fantaasiat. 

* Lapsed saavad ise valida uudiskirjanduse seast meelepäraseid raamatuid. 

* Lugemist kinnistavad raamatute kohta tehtud loomingulised ülesanded. 

* Lapsi tunnustatakse raamatute lugemise eest! 

Igale õpilasele anti  kaasa lugemispass. Läbiloetud raamat pannakse lugemispassi kirja ja täidetakse selle kohta loomingulised ülesanded. Ülesanded on koostatud selliselt, et need sobivad enamasti mis tahes raamatu juurde. Esimene raamat  lugemispassis on koomiks. Lastele tutvustati raamatukogus koomiksiriiuleid ning anti soovitusi, millist koomiksit tasub lugeda. Kui lapsed on läbi lugenud viis raamatut ja täitnud kõik ülesanded, oodatakse  lugemispasse raamatukokku.  Kõik viie raamatu lugejad saavad lugemisdiplomi. Kõik lugemisprogrammis osalevad klassid(1.-4. klassini) saavad registreeruda raamatukogu teematundidesse, kus tutvustatakse raamatu loomise teekonda, mängitakse lugemismänge, võisteldakse Kahoot-viktoriinis või õpitakse tähelepanu pöörama raamatuillustratsioonile. 

 „Lugemisisu“ programmiga on sel hooajal üle Eesti liitunud 140 raamatukogu. Lugemisprogramm toetub meie põhjanaabrite soomlaste kogemustel. Soomes sai üleriigiline lugemisdiplomi programm stardi 2000. aastate algul ja seda on pidevalt uuendatud ning viidud vastavusse riikliku õppekavaga.

„Lugemisisu“ programm kestab 12. oktoobrist 2020 kuni 15. maini 2021.

Koolivaheaja neljapäeval, 22. oktoobril kogunesid Tartu linna ja maakonna emakeeleõpetajad enesetäienduspäevale Eesti Rahva Muuseumi. Päev algas giidituuriga muinasjutunäitusel „Elas kord ...“. Muuseumipedagoogide juhatusel tutvuti põhjalikult  nii näitusel põhinevate muuseumitundidega kui ka teiste emakeele ja kirjanduse ainekavast lähtuvate   haridusprogrammidega ning  saadi  häid ideid, kuidas Eesti Rahva Muuseumi külastust õppetöösse lõimida.

Koolituspäeva teises pooles toimus kohtumine  kultuurisaate „Plekktrumm“ autori Joonas Hellermaga, kes rääkis kultuurisaate valmimise tagamaadest ning oma põnevatest kirjanduseksperimentidest.

Oli tore ja innustav päev, mis kõige muu põneva kõrval pakkus meeldivat võimalust vahetada oma kogemusi kolleegidega teistest koolidest.

14.–17. oktoobrini toimus Tartus laste- ja noortekirjanduse festival.  Tänavu keskenduti festivalil tegevustele, mis võimaldasid osalemist suuremaid kogunemisi ja suletud ruume vältides. Festival kutsus õpilasi taas ka loometööle ning toimus õpilaste luulevõistlus.  Osalejatel  tuli kirjutada vabas vormis luuletus, milles kasutati vähemalt üht järgmistest sõnadest: päike,  mõte, sõna, säde, vabadus.  Põhikooliõpilaste luuletusi hindas gümnaasiumiõpilastest koosnev žürii.

On suur rõõm teatada, et Hansa kooli õpilased esinesid konkursil edukalt. 4.c klassi õpilane Emma Teele Oole pälvis kolmanda koha nooremas vanuseastmes (4.-6. klass) ning 9.d klassi õpilane XXX jagas kolmandat ja neljandat kohta keskmises vanuseastmes (7.-9. klass). Mõlemat õpilast juhendas õp Lea Sokman.

Auhinnalised kohad kuulutati välja 14. oktoobril festivali avasündmusel Kirjanduse Maja saalis.  Palju õnne ning toredaid mõtteid võitjatele!

13. oktoobril osales 4.c klassi õpilane Emma Teele Oole Tartu linnaraamatukogus toimunud 4. klassi õpilaste ettelugemisvõistlusel. Tegemist oli üleriigilise võistluse „Minu vanaisa nägi, kuidas kerkis Munamägi..." eelvooruga, kus osalejatel tuli esitada üks muistend.

Emma Teele luges konkursil Henno Käo muistendit „Lõhkine mokk“. Aitäh Emma Teelele kooli esindamise ning meeleoluka  esituse eest! Emma Teelet juhendas õp Lea Sokman.

Alamkategooriaid