lumikellukesed2.png

IV korruse B osas (eesti keele klasside juures) on üles pandud eesti keele aastale pühendatud teemasein.
Sein täieneb aasta jooksul. Igal kuul on oma teema, nt jaanuar on kirjanduskuu, veebruar selge keele kuu, märts emakeelekuu.

Ootame kõiki vaatama!
Emakeele- ja kunstiõpetajad


18.-19. jaanuaril leidsid Jõgeval aset Betti Alverile pühendatud luulepäevad ,,Tuulelapsed'', kus osales ka meie kooli draamaring lavastusega ,,Generatsioon nagu iga teinegi''. Laval olid Kelly Lääne (8.c), Kaisa Saan (7.a), Liisbeth Rosenstein (7.a), Julia Evelin Vaht (6.c) ja Mia Triin Viikmaa (6.c). Õpilasi juhendas Anett Pullerits. Mia Triin pälvis ka festivali näitlejapreemia. Palju õnne!

16. jaanuaril külastasid meie kooli 9. klassid soomusrongi nr 7 „Wabadus“. Rong on valminud Eesti Vabariigi ja Eesti Vabadussõja 100. aastapäeva puhul. Rongis on Vabadussõda ning soomusronge tutvustav näitus. Taasloodud soomusrong koosneb suurtükivagunist, kuulipildujavagunist, dessantvagunist, sanitaarvagunist ja katteplatvormil asuvast soomusautost „Estonia“. Vabadussõja ajalugu tutvustava näituse on koostanud Eesti Sõjamuuseum.

14. jaanuaril käisid meil külalised Rakverest, Eesti Politseimuuseumist.

4. ja 9.b klassil avanes võimalus tutvuda politsei tööga täpsemalt kohtueelse uurimise laboriga. Õpilased said lahata südant ja kuulata, kuidas toimub lahkamine  päriselus. Töötoa teises pooles sai võtta endalt sõrmejälge ja õpetati, kuidas käib süljest DNA eraldamine.

Alamkategooriaid