bnner_2_1.jpg

,,Et tähtsad asjad oleksid võimalikult lihtsad,

tuleb mõista lihtsate asjade tähtsust”.

(L. Räpp)

 

Reedel, 10. märtsil sai emakeelenädal hoo sisse koos kirjaniku ning kooli vilistlase Lauri Räpiga. Koos 7.-9. klassi õpilaste valikrühmaga toimus loomeõhtu kooli laulu sõnade kirjutamise eesmärgil. Lugedes Lauri tsitaati, võib öelda, et kool on tähtis ning selleks, et luua koolist laulu, tuleb mõista kooli tähtsust. Lihtne. Tulevase kooli laulu jaoks sai välja mõeldud hulga fraase, mõtteid, millest vormida suurepärane laul, kus kandvateks mõteteks olid nii võti, mis avas uksi ja viis tulevikku; avatud aknad ja uksed, kust kõlab kortermajade vahele vahetunni kära; öökull, mis meid läbi aja on jälginud ja valvanud; kool kui teine kodu; koridor, kus naerukilkeid ja nutukaja ja nii edasi. Meid kõiki puudutavad ning tähtsad asjad kooli juures, mis oma olemuselt on lihtsad.

Aitäh Lauri Räpile, Marika Varesele ja Kerli Varuskile ning kõigile õpilastele, tänu kellele see üritus toimus!

22. veebruaril toimus 1. klasside virtuaalne võistlusmäng “Kahoot”. Osales 18 kooli Tartu linnast ja maakonnast. 1. klasside õpilastele oli see esmakordne võimalus näidata oma teadmisi matemaatikas, eesti keeles ja loodusõpetuses. Küsimusi oli nii liikluskasvatusteemadel kui ka üldise silmaringi kohta. Võistluse käigus õpiti uusi teadmisi, oskusi, koostööd tegema ja üksteisega arvestama. Meie kooli õpilased Saskia Pihelgas ja Marti Martinson olid väga tublid ning saavutasid üldarvestuses 5. koha.

Palju õnne usinatele õppijatele ja nende õpetajale Tiia Peedumäele.

Tartu linna emakeeleolümpiaadil saavutas 8. klasside arvestuses I koha 8.d klassi õpilane Laura Kirk (juhendaja Merike Kütt). 10.-11. märtsil Tallinnas toimuvale vabariiklikule lõppvoorule on oodatud 82 7.-12. klasside õpilast. Õnnitleme ning soovime edu lõppvoorus!

Tänasel kargel talvehommikul heiskasime päikesetõusul lipud. Soovime armsale Eestile valgust täis uut aastaringi ning et meie teel oleks majakaid, mis juhivad meid heade inimeste juurde viivatele sildadele!

18. veebruaril toimus Tartu Tamme Gümnaasiumis kunstiolümpiaadi piirkonnavoor, kus sel aastal osales põhikooli 7.-9. klassidest 16 õpilast. Esmakordselt võis ühest koolist osaleda kaks õpilast. Kasutasime selle võimaluse ära. 8.d klassi õpilased LUISA MIIA KIKAS ja LAURA KIRK esindasid meie kooli suurepäraste tulemustega ja tõid olümpiaadilt ära topeltvõidu!!!
Luisa Miia Kikas – I koht
Laura Kirk – II koht
Piirkonnavoor koosneb kolmest osast:
1. Teadmised-küsimused sisaldasid visuaalkunsti põhimõisteid, teadmisi proportsiooni-, perspektiivi- ja värvusõpetusest, eesti ja maailma kunstikultuurist baroki ja rokokoo perioodil, meedias kajastatud kunstisündmustest ja antud aasta teemast „Liikumine“;
2. Oskuste praktilise ülesande puhul eeldati õpilaselt kunstitehnikate tundmist ja erinevate kunstivahendite kasutamisoskust, joonistamis-, maalimis-, kujundamisoskust kompositsiooni- või disainiülesande lahendamiseks. Hinnati loomingulist ja isikupärast teemalahendust, kompositsiooni ja kunstitöö teostamise korrektsust;
3. Omaloominguline kunstitöö - rokokoo stiilis autoportree - oli õpilasel kodus teostatud ja žüriile esitatud.
Luisa Miia Kikas pälvis kohapealse loovtööga eriauhinna - parim oskuste ülesande teos.
Laura Kirk oli parim kunstiteoorias.
Õpilasi juhendas õpetaja Elle Kaljuste.
Palju õnne!

Alamkategooriaid