lumikellukesed2.png

Tartu linnas on nakatumisnäitaja tõusuteel ja koolipidajana Tartu linn on otsustanud, et uue aasta esimesel koolinädalal võiksid koolid korraldada õppetöö nii, et koolimaja täituvus ei ületaks 50%.


Seoses sellega on oluline teada, millised erisused ja uuendused kehtivad Tartu Hansa Koolis 11.jaanuarist: 

• 11.-15.jaanuaril algab õppetöö KOOLIMAJAS kõikidele 1.-3.klassidele ja 9.klassidele;

• DISTANTSÕPPELE jäävad 4.-8.klasside õpilased;

• Töö toimub kõikidel õpilastel nn tavalise TUNNIPLAANI järgi

• Palume, et kõik õpilased, kes on 12-aastased ja vanemad (soovi korral ka nooremad!), leiaksid võimaluse kanda maski koolis, bussis, poes jne rahvarikastes siseruumides. Palume arutada lastega ka maski kandmise hügieenist ning sellestki, et võõrast maski ei tohi kanda ja ühekordsed maskid tuleb visata prügikasti.

Veel teadmiseks:

• Palume meelde tuletada, et on oluline järgida käitumisjuhiseid, mis on vajalikud selleks, et viirus ei leviks (nt vältida rahvarikkaid kohti, hoida distantsi, kanda maski).

• Distantsõppe ajal on õpilasel kohustus tegeleda õppetööks määratud ajal (tavatunniplaani järgi) õppetegevusega. Vastutus oma õppimise eest jääb õpilasele.

• Palume, et annaksite märku, kui pere vajab abi mistahes eriolukorrast tingitud õppekorraldusega seotud teemal (nt e-kooli, opiq-keskkonna, online tundide läbiviimise keskkonna vms tehnilisemat või ka psühholoogilist laadi olukordade lahendamisel).