triibud.png

Head vanemad!

Seoses sellega, et 16.märtsil algab distantsõppe periood, jagame veidi informatsiooni ja olulisi artikleid, mida peame oluliseks teiega jagada.

Soovitame õpilastel pidada päevikut, kuhu saab kirja panna päevakava (õppetööga tegelemise aeg, puhkepausid, toidukorrad).  NB! Kindlasti vajavad lapsed teie abi ja nõuandeid, mida tähendab „päevikut pidama“, et see pole tavaline õpilaspäevik, vaid oma päeva ülestähendamise vorm.

Oluline on see, et õpilane tegeleks igal tööpäeval õppetööga ja leiaks võimalusi ka liikumispausideks (toas ja õues).

Kindlasti tuleks arvestada, et tööpäevadel kl 12-16 on võimalik õpilastel/ vanematel  õpetajatega kontakteeruda e-kooli (või kirja/telefoni  teel – seda annab õpetaja teada e-koolis, mismoodi suhtlemine on kõige sobilikum just tema ainet ja eripära arvestavalt), et saada vajalikku konsultatsiooni või teavet õppeülesannete täitmiseks.

Õpetajad panevad igal tööpäeval sama päeva õppeülesanded e-kooli hiljemalt kella 10ks, õpilastel tuleb need kodutööd üles laadida hiljemalt kl 19ks. 

Kuna distantsõpe nõuab palju veebipõhist suhtlust ja töötamist, palume tagada lastel ligipääs tehnilistele vahenditele. Kui on lapsi, kelle kodune õppimine on tehniliste takistuste tõttu võimatu, palume sellest klassijuhatajale märku anda. Sellisel juhul mõtleme, kuidas saame õppetööd eritingimustes korraldada.

Soovitame luua koduse rutiini, kus lapsel on päevakava järgi kindel ärkamise, õppimise, puhkamise, söömise ja magamamineku aeg. Hea on, kui pere leiab võimaluse üheskoos aja veetmiseks – lauamängude või filmiõhtud, ettelugemise ajad, jalutuskäigud looduses (NB! Õuesviibimist ei tohiks ära jätta, kuid vältida tuleks rahvarohkeid kohti!). Tungivalt palume, et eriti lapsed väldiksid rahvarohketes kohtades viibimist (nt kaubanduskeskused).  Tasuks läbi mõelda ka see, et ka oma pereringis tuleb üksteist hoida – kas on mõistlik saata lapsed vanavanemate või eakate sugulaste juurde, kes võivad olla vastuvõtlikumad viirusele ja pingele, mida võib tekitada distantsõppel olemine.

Palume julgelt pöörduda kooli tugimeeskonna või juhtkonna poole, kui vajate abi, milles kool saab nõuandjaks või toeks olla. Kontaktid leiate kooli kodulehelt ja ka õpilaspäevikust.

Infot, mis puudutab tasemetöid, koolikatseid, arutatakse veel linna ja vabariigi tasandil. Kui kool saab täiendusi, täpsustusi, anname sellest kindlasti teada. Praegu ei tasu nende tööde pärast muret tunda!

Erinevate olukordade lahendamisel saate abi selleks mõeldud organisatsioonidelt (nt tasuta perearsti nõuandetelefon 1220, lasteabi 116111).

Toiduraha, mida olete tasunud meie kooli toitlustajale, ei kao, vaid lükkub edasi järgneva perioodi peale.

Head artiklid, mida võiks lugeda:

  • Innove Rajaleidja: Kuidas rääkida lastega koroonaviirusest?

https://www.innove.ee/blogi/innove-rajaleidja-kuidas-raakida-lastega-koroonaviirusest/?fbclid=IwAR22Nf3l34RA6o9Oc6JCRTkNqGKTtgDZnO61wiM23ABccOosqvEidYtbWg4

  • Koronaviiruse leviku tõkestamine

https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustele

 

 

Kool tänab mõistva suhtumise eest! Hoiame teid kindlasti e-kooli kaudu kursis muutustega, mis võivad esile kerkida distantsõppe perioodil 16.-29.03.2020.

 

Jaksamist ja meelerahu!

Kooli juhtkond ja tugimeeskond.