*** Oskar Lutsu majamuuseum korraldas 4.–19. maini Tartu koolide 4.–7. klasside õpilastele võistkondliku keelemängu. Võistlus toimus kahes vanuserühmas: 4.–5. klassi ja 6.–7. klassi õpilased. Võistlusülesanded põhinesid majamuuseumi väljapaneku vaatlemisel, info otsimisel ja kirjeldamisel. Hinnati erinevatest allikatest info otsimise oskust, küsimuste esitamise oskust ning kirjaliku eneseväljenduse ladusust ja korrektsust. Ülesannete eest oli võimalik koguda
maksimaalselt 70 punkti. Hansa kooli 6.c klassi võistkond, kuhu kuulusid Eliis Johanson, XXX, Retti Kristiin Lemetti ja Aliise-Gea Vares, saavutas 6.-7. klasside vanusegrupis 2. koha. Õpilased said 67 punkti võimalikust 70st. Võistkonda juhendas Lea Sokman.
PALJU ÕNNE!

*** 13. mail kuulutati kirjandusfestivali Prima Vista ajal välja 21. arvustuste võistluse Ulakass tulemused. Ulakass on üleriigiline 7.-12. klassi õpilastele suunatud arvustuste võistlus, mis toimus sel aastal juba 21. korda. Võistlusel osalemiseks oli tarvis läbi lugeda üks eesti või välisautori ilukirjanduslik teos, mis on esmakordselt eesti keeles ilmunud ajavahemikus 2013-2023. Sel aastal võttis võistlusest osa 25 põhikooliõpilast ja 34 gümnasisti. Hansa kooli õpilasi esindas edukalt Brenda Regina Reinaru 7.c klassist, kes võitis põhikooli vanuseastmes II koha. Brenda Regina arvustas Laura Evisalu raamatut „Oodates Norra kuningat“. Brenda Reginat juhendas õpetaja Lea Sokman.
Õnnitleme!

*** Pühapäeval, 7. mail toimus Miina Härma Gümnaasiumis Tartu koolidevahelised võistlused sulgpallis. Traditsiooniliselt võisteldi viies erinevas mänguliigis: nais- ja meesüksikmängus, nais-, mees- ja segapaarismängus. Meie kooli võistkond võitis kõik kolm kohtumist ning saavutati suurepärane I koht. Võistkonda kuulusid: Romili Vakk, 7.b; Kaisa Liis Lepp, 7.b; Oliver Puhtla, 7.a; Kaspar Kaasik, 7.d; Luissa Lotta Lumikki Liias, 8.d; Rasmus Roogsoo, 8.b.

Palju õnne võitjatele!

*** 4. mail 2023 toimus Hansa koolis Tartu linna ja maakonna põhikooliõpilaste kõnevõistlus. Võistlusest võttis osa 8 Tartu linna koolide võistkonda. Kõnesid peeti kahes voorus: esimeses voorus esitas igast võistkonnast üks osaleja kodus ette valmistatud kuni 5 minuti pikkuse kõne vabal teemal. Teise vooru kõne teema loositi ning kõne valmistati meeskonnatööna ette kohapeal. Žürii, kuhu kuulusid Hugo Treffneri gümnaasiumi õpetaja Anett Pillmann, Jaan Poska gümnaasiumi õpetaja Sandra Sild ning kirjanik, näitleja ja draamaõpetaja Anne-Mai Tevahi, andis välja kolm võistkondlikku auhinda ning tunnustas individuaalselt kolme enam silma paistnud kõnelejat. Võistkondade arvestuses saavutas III koha Tartu Hansa Kooli 8. klassi võistkond, kuhu kuulusid Kirke Prii, Mirtel Mileen Möller, Luisa Miia Kikas, Lisette Kähr. Õpilasi  juhendas õpetaja Merike Kütt. Palju õnne võitjatele ning suur tänu kõigile osalejatele ja juhendajatele!

*** Tartu linna emakeeleolümpiaadil saavutas 8. klasside arvestuses I koha 8.d klassi õpilane Laura Kirk (juhendaja Merike Kütt). 10.-11. märtsil Tallinnas toimuvale vabariiklikule lõppvoorule on oodatud 82 7.-12. klasside õpilast. Õnnitleme ning soovime edu lõppvoorus!

*** 18. veebruaril toimus Tartu Tamme Gümnaasiumis kunstiolümpiaadi piirkonnavoor, kus sel aastal osales põhikooli 7.-9. klassidest 16 õpilast. 8.d klassi õpilased LUISA MIIA KIKAS ja LAURA KIRK esindasid meie kooli suurepäraste tulemustega ja tõid olümpiaadilt ära topeltvõidu!!! Luisa Miia Kikas – I koht; Laura Kirk – II koht. Luisa Miia Kikas pälvis kohapealse loovtööga eriauhinna - parim oskuste ülesande teos. Laura Kirk oli parim kunstiteoorias. Õpilasi juhendas õpetaja Elle Kaljuste. Palju õnne!

*** 17. veebruaril toimus Kuressaare Linnateatris 32. õpilasetlejate riigikonkurss. Konkursil osalesid Eesti erinevate maakondade ning Tallinna ja Tartu eelvoorude parimad etlejad. Konkursil võisteldi kolmes vanuserühmas: 4.-6. klass, 7.-9. klass ning gümnaasium. Osalejad esitasid vabalt valitud luuletuse ja proosateose katkendi.
Žürii andis igas vanuserühmas välja peaauhinna, nimetas kolm laureaati ning tunnustas paari õpilast eripreemiaga.
Etluskonkursi Tartu eelvoorus pälvis õiguse osaleda õpilasetlejate riigikonkursil Hansa kooli 6.c klassi õpilane Averiin Hummal, kes oli edukas ka lõppvõistlusel. 
Averiin Hummal pälvis noorema vanuserühma laureaadi tiitli. Averiini juhendas õpetaja Lea Sokman.
Palju õnne!

*** 10. veebruaril toimunud Eesti koolinoorte 70. füüsikaolümpiaadi Tartu piirkonnavoorus saavutasid Hansa kooli õpilased põhikooli arvestuses häid kohti. Uku Nael I koht.  Osalejate hulka kuulusid veel Madis Ilves, Mirtel Mileen Möller, Katarina Pärli, Kirke Prii, Tani Liiv, Kaisa Arrak, Merli Rausalu. Suur aitäh õpetajale Siim Hödemannile ning kõikidele osavõtjatele!

*** Tartu Forseliuse kooli legendaarse eesti keele ja kirjanduse õpetaja Vello Saage nimelisel luulekonkursil saavutasid meie kooli õpilased auhinnalisi kohti. 4.-6. klasside seas sai 1. koha Timo Rebenits (6.c klass, juhendaja Lea Sokman) ning 3. koha Karl Marten Kliiman (4.c klass, juhendaja Siim Karnö). Meie kooli esindasid tublilt ka Rasmus Juursoo (4.c klass), Lisell Väljak (8.a klass), Kersti Kadai (8.a klass), Kirke Prii (8.d klass) ning Lisette Kähr (8.d klass). Palju õnne!

*** 3. veebruaril toimus Albu põhikoolis 20. võistulugemine „Hansenist Tammsaareni“. Võistulugemisel osalesid 5.–12. klassi õpilased üle Eesti. Kõik osalejad esitasid peast ühe proosakatkendi Anton Hansen Tammsaare teostest. Esinejaid hinnati neljas vanuserühmas: 5.–6. klass, 7.–8. klass, 9.–10. klass ning 11.–12. klass.
Konkursil osalesid ka Hansa kooli õpilased Averiin Hummal (6.c klass, juhendaja Lea Sokman) ja Lisell Väljak (8.a klass, juhendaja Lea Sokman). Averiin Hummal võitis nooremas vanuserühmas eripreemia.
Palju õnne ja edu järgnevatel konkurssidel!

*** Reedel, 27. jaanuaril toimus Veeriku Koolis 5. klasside inglise keele olümpiaadi linnavoor. Olümpiaad oli viktoriinivormis ning puudutas erinevaid nuputamisülesandeid. Meie kooli esindas tublisti meeskond koosseisus Marta-Liisa Aave, Lee Otto ja Raul Türkson (juhendajaks õp. Keit Korbits). Nuputasime koostöiselt ning saavutasime 11.-12. koha. Aitäh kõikidele osalejatele, korraldajatele ja abilistele!

*** 16. septembrist 31. oktoobrini 2022 toimus XIII noorte laulu- ja tantsupeo „Püha on maa“ kõnekirjutamise võistlus. Konkursil osalejatel oli tarvis kirjutada eestikeelne kõne pealkirjaga „Püha on maa“,  pikkusega kuni 1800 tähemärki. Kõne võis koostada individuaalselt või ka õpilaste ühisloominguna. 29. jaanuaril toimus Tallinnas MUBA suures kammersaalis kõnevõistluse pidulik lõpetamine ja auhinnatseremoonia võistlusel osalenud õpilastele ning juhendajatele. Laureaaditiitli pälvisid Emma Teele Oole ning Brenda Regina Reinaru. Žürii poolt välja valitud kõned leiavad kas osaliselt või tervikuna kasutust XIII noorte laulu- või tantsupeo lavastustes  ning avaldatakse  laulu- ja tantsupeo „Teatajas“. Palju õnne!

*** 12. jaanuaril toimus Tartu Variku koolis muusikalise mälumängu MÄMU II voor.  Seekordse vooru küsimused olid koostatud eesti heliloojate poolt kirjutatud lastemuusikalide kohta. Meie kooli esindasid Emma Teele Oole, Retti Kristiin Lemetti, Aliise- Gea Vares (6.c) ja Dana Vassel. (7.c)  Hansa  Kooli esindav võistkond saavutas muusikalide tundmises oma kooliastmes I koha. Palju õnne!

*** 12. jaanuaril toimus Eesti Kirjandusmuuseumis õpilasetlejate riigikonkursi Tartu linna eelvoor. Konkursil osales 30 õpilast, kes võistlesid kolmes vanuseastmes: 4. – 6. klass, 7. – 9. klass ning gümnaasium. Hansa kooli esindasid nooremas vanuseastmes Averiin Hummal (6.c, juhendaja Lea Sokman ja Henrik Kadai (5.c, juhendaja Teele Liisi Szava-Kovats).  7. – 9. klassi õpilaste vanuserühma väga kõrgetasemelisel konkursil esinesid meeldejäävalt Lisell Väljak (8.a, juhendaja Lea Sokman) ja Kirke Prii ( 8.d, juhendaja Merike Kütt). Averiin Hummal saavutas oma vanuserühmas 2. koha ning esindab Tartu linna õpilasi õpilasetlejate riigikonkursil, mis toimub 17. veebruaril Kuressaares.  Suur tänu kõigile osalejatele ja juhendajatele! Palju õnne ja edu üleriigilisel konkursil Averiinile!
 
*** Tartu linna ja maakonna 4.-12. klassi õpilaste lühijutuvõistlus oli sel aastal pühendatud Mats Traadile. Omaloomingukonkursile laekus kokku 109 tööd. 4.-5. klasside arvestuses saavutas 1. koha Rasmus Juursoo (õp Teele Liisi Szava-Kovats)  ning 6.-7. klasside arvestuses sai 1. kohta  Brenda Regina Reinaru (õp Lea Sokman) ning eripreemia Harry Kurg (õp Teele Liisi Szava-Kovats).  Aitäh kõigile kirjutajatele ja nende juhendajatele!

*** 12. detsembril toimus Pärnus Koidula Muuseumis XXVI üleriigiline noorte etluskonkurss „Koidulauliku valgel”. Nooremas vanuseastmes (5.-9. klass) esindas Tartu linna ja saavutas I koha meie kooli 8.a klassi õpilane Lisell Väljak (juhendaja Lea Sokman). Palju õnne!

***7. detsembril toimus veebikeskkonnas viktoriinid.ee vabariiklik võistlus ,,Salakeel” 2022, kus pidi teadma õigekirjareeglid läbi aja. Tartu Hansa Koolist võttis osa 36 õpilast. 6. klasside arvestuses saavutas 2. koha Timo Rebenits, 19. koha Hugo Felix Roodvee, 32. koha Retti Kristiin Lemetti (juhendaja Lea Sokman). 7. klasside arvestuses saavutas 13. koha Brenda Regina Reinaru (juhendaja Lea Sokman) ning 8. klasside arvestuses 31. koha Laura Kirk (juhendaja Merike Kütt). Aitäh kõigile osalejatele!

*** 2. detsembril 2022 kuulutati Eesti Lastekirjanduse Keskuses välja esmakordselt toimunud  arvustusvõistluse Kapsas võitjad. Konkurss oli suunatud 6.–9. klasside õpilastele üle Eesti. 6.–7. klasside õpilaste hulgas pälvis I koha Brenda Regina Reinaru Tartu Hansa Kooli 7.c klassist (juhendaja Lea Sokman). Hea Lapse eripreemia pälvis Tartu Hansa Kooli 6.b klassi õpilane Saara Tosmin (juhendaja Lea Sokman). Palju õnne ning toredaid lugemiselamusi!

*** Teisipäeval, 29. novembril toimus Tartu Hansa Kooli aulas 7.-9. klasside etluskonkurss, kus esines 19 õpilast. Žürii, kuhu kuulusid Anne-Mai Tevahi, Lauri Räpp, Marika Vares ja Karmen Lepp, valis välja kaks laureaati ning tunnustas seitset õpilast eripreemiaga. Kooli esindavad Tartu linna etluskonkursil Lisell Väljak (8.a, juhendaja Lea Sokman) ja Kirke Prii (8.d, juhendaja Merike Kütt).  Eripreemiad pälvisid Kersti Kadai (8.a, juhendaja Lea Sokman), Riko Volts (7.b, juhendaja Teele Liisi Szava-Kovats), Angelina Bufatina (8.c, juhendaja Kerli Varusk), Anna Šarapova (7.c, juhendaja Lea Sokman), Teigo Toomsalu (8.c, juhendaja Kerli Varusk), Mihkel Ilves (8.d, juhendaja Merike Kütt) ning Laura-Maria Liiv (9.b, juhendaja Astrid Aus). Palju õnne ja edu võitjatele. Aitäh kõigile osalejatele ja juhendajatele!

*** Neljapäeval, 24.novembril toimus ülelinnaline saksa keele maiskonnalooline viktoriin. Viktoriin toimus kolmes osas: esimeses pidid õpilased ilma nutimaailma abita, ehk peast suutma vastata erinevatele Saksamaad puudutavatele küsimustele- alates vanasõnadest ja lõpetades Saksamaa traditsiooniliste toitudeni. Teine ja kolmas osa puudutas Austriat ja Šveitsi. Kokku osales 15 võistkonda ehk 45 usinat saksa keele õppurit üle Tartu linna. Rebimine esikoha pärast oli tihe, aga meie suureks rõõmuks võitis meie kooli 8.d klassi õpilastest koosnev võistkond "Die Brillen", koosseisus Luisa Miia Kikas, Kätriin Kõiv ja Marta Selart. Rõõm oli seda suurem ja väärtuslikum, et enamus konkurente olid neist aastat vanemad ehk üheksandikud. Võib vaid tõdeda, et hoolas ja sihikindel (koos)töö viib sihini. Palju õnne võitjatele! Õpilasi juhendas õpetaja Eve Ploomipuu!

*** Reedel, 18. novembril toimus Tartu Hansa Kooli aulas 4.-6. klasside etluskonkurss, kus esines 25 õpilast. Žürii, kuhu kuulusid Elli Tammiste, Heli Keiv ja Marika Vares, valis välja kaks laureaati ning tunnustas kuut õpilast eripreemiaga. Kooli esindavad Tartu linna etluskonkursil Henrik Kadai (5.c, juhendaja Teele Liisi Szava-Kovats) ja Averiin Hummal (6.c, juhendaja Lea Sokman). Eripreemiad pälvisid Karl Marten Kliiman, XXX ja Rasmus Juursoo (4.c, juhendaja Teele Liisi Szava-Kovats), Timo Rebenits, Aliise-Gea Vares (6.c, juhendaja Lea Sokman) ning Samuel Martinez Revert (6.d, juhendaja Merike Kütt). Palju õnne ja edu võitjatele. Aitäh kõigile osalejatele ja juhendajatele!

*** 14. novembril toimus teist korda Tartu Hansa Kooli 3. kooliastme kunstiolümpiaad. Sel korral panid oma teadmisi ja oskusi proovile 25 õpilast. Neist 12 seitsmendast, 8 kaheksandast ja 5 üheksandast klassist. Olümpiaad koosnes kolmest osast: kodus tehtud loominguline ülesanne, kohapeal lahendatud teoreetiline test ja kohapealne praktiline ülesanne. Loomingulist ja kohapealset praktilist ülesannet hindas 9-liikmeline žürii, kuhu kuulusid Tartu Hansa Kooli direktor ja õpetajad ning Tartu linna kunsti aineühenduse juhataja Maret Kuura. Huvitaval kombel jagunesid sel korral kõikide kategooriate kolm parimat vaid kolme õpilase vahel: 1. koht: Laura Kirk, 2. koht: Luisa Miia Kikas, 3. koht: Mihkel Ilves. Aitäh kõikidele osalejatele ja kaasa elajatele! Õpilasi juhendas Elle kaljuste.

*** 11. novembril toimus Laulupeomuuseumis etluskonkursi "Koidulauliku valgel" Tartu linna ja maakonna eelvoor. Konkursil osales 12 õpilast: 6 põhikooliõpilast ja 3 gümnasisti linnast ning 2 põhikooliõpilast ja 1 gümnasist maakonnast.
Osalejatel tuli peast esitada üks Lydia Koidula ning üks Kersti Merilaasi luuletus või proosatekst. Esinejaid hindas žürii, kuhu kuulusid näitleja Inga Lunge, luuletaja ja näitleja Anne-Mai Tevahi ning luuletaja Lauri Räpp.
Tartu linna põhikooliõpilaste seas võitis I koha Lisell Väljak (8.a klass, juhendaja Lea Sokman). Lisell esindab Tartu linna õpilasi etluskonkursi „Koidulauliku valgel“ vabariiklikus voorus, mis toimub 12. detsembril Pärnus Koidula muuseumis.
Palju õnne võidu puhul ning edu vabariiklikul konkursil!

*** 4.-5. klasside tüdrukute võistkond saavutas Tartu linna koolide rahvastepallivõistlustel III koha. Palju õnne! Võistlused toimusid 7. ja 9. novembril Tartu Tamme koolis. Kokku osales üksteist võistkonda. Võistkonnas mängisid:Keidi Kobzar, 4.a, Gerda Kaudne, 4.b, Susanna Saul, 4.b, XXX 4.b, Anabel Nääs, 5.a, Emili Ilves, 5.b, Gretehel Hirmo, 5.d, Elis Maasen, 5.d.  Õpilasi juhendas võistlustel Kätrin Lepp. 

*** 3. novembril toimus Tartu Variku koolis eesti muusika tundmise mälumäng MÄMU.  Osalejaid oli nii linna- kui ka maakonna koolidest. Meie kooli esindasid Veronica Järv, Retti Kristiin Lemetti, Aliise- Gea Vares (6.c) ja Dana Vassel. (7.c) Mälmängu esimese vooru teemaks  oli Entel-Tentel. Meie kooli võistkond saavutas tubli III koha.

*** 21. oktoobril toimus Tartu Linnaraamatukogus laste ja noorte kirjandusfestivali Luup raames noorte omaloomingulise luule esitamise võistlus Noorte Luuleprõmm 2022. Keskmises vanuserühmas võitis eripreemia Hansa kooli 6.c klassi õpilane Emma Teele Oole (juhendaja Lea Sokman). Palju õnne ja lennukaid mõtteid edaspidiseks!

*** 15. – 22. oktoobril toimus Tartus laste ja noorte kirjandusfestival Luup. Omaloominguvõistlusel osalesid ka 15 Hansa kooli 5. – 8. klassi õpilast. Žürii tunnustuse pälvisid neist kaks. Nooremas vanuserühmas võitis I koha Emma Teele Oole (6.c klass, juhendaja Lea Sokman) luuletusega „Tühi käik“. Keskmises vanuserühmas saavutas II koha Brenda Regina Reinaru (7.c klass, juhendaja Lea Sokman) luuletusega „Vaikuse vägi“. Palju õnne ja loomeindu võitjatele! Suur aitäh kõigile võistlusel osalenud õpilastele ja juhendajatele!

***  19.— 21. oktoobril toimus Mart Reiniku Koolis Tartu linna ja maakonna 5. ja 6. klassi õpilaste traditsiooniline keelemäng „Sõnasõda“. 6. klasside hulgas saavutas II koha Hansa kooli 6.c klassi võistkond. Eelvoorus kuulusid võistkonda Johan Gregor Jõgi, Emma Teele Oole, Timo Rebenits ning Aliise-Gea Vares. Finaalis osalesid võidukalt Averiin Hummal, Johan Gregor Jõgi, Timo Rebenits ja Karin Tintera. Õpilasi juhendas Lea Sokman. Aitäh kõigile osalejatele!

*** 29. septembril toimus Laulupeomuuseumis üritus sarjast „Raamatukogude aasta“ 13. Laulupeomuuseumi joonistusvõistlus „ELAMUS RAAMATUST“. Võistlesid lapsed kuueteistkümnest Tartu linna ja Tartumaa koolist, kokku 64 võistlevat õpilast. 
Meie kooli esindasid: 4.a – XXX, Helga Strohmann, 5.a – Eliise Grettel Välbe, 5.b – Sandra Maaten, 5.d – Maru Kalbe ja 6.a – Gertrud Tammisto. Lastel oli vahva kunstipäev ja meil läks ka hästi tulemuste osas: II koht - Gertrud Tammisto Tartu Hansa kool 6a klass (õp. Mari Vaaderpall). Ära märgiti: Eliise Grettel Välbe Tartu Hansa kool 5a klass (õp. Elle Kaljuste)

*** 2.b klassi õpilane Evert Neeme osales Eduard Wiiralti loomingust inspireeritud Tartu Kunstimuuseumi konkursil „Maastik tiigri ja viiuldajaga“.  Konkursile saadeti 725 tööd 93 koolist üle kogu Eesti.  Everti töö sai oma vanuseklassis 1. koha. Õnnitleme võitjat ja juhendajat!

*** Maikuus kutsus noorteportaal Teeviit kogu Eesti õpilasperet üles osalema noorte keskkonnateemalisel luulekonkursil „Kaitseme kasvupinda“. Konkursi eesmärgiks oli panna õpilasi mõtlema ja sõna võtma keskkonnateemal, et rohkem leviks teadlik roheline mõtteviis. Nooremas vanuserühmas võitis auhinna 4.c klassi õpilane Laurits Ojakivi luuletusega „Mähkmeseened“. Žürii hinnangul on ,,Mähkmeseened’’ isikupärase keelekasutusega prügiteemaline luuletus, mis esitab tõsist sõnumit leidlikult humoorikas võtmes. Konkursi eripreemia võitis 5.c klassi õpilane Brenda Regina Reinaru luuletusega ,,Teeme loodusele head’’. Luuletus pälvis auhinna hästi edastatud üleskutse ja praktiliste näpunäidete eest. Õnnitleme võitjaid ja nende juhendajat õp Lea Sokmanit!

*** 20. mai on rahvusvaheline mesilaste päev, mille auks korraldas meepealinn Karksi-Nuia koolilastele meeteemaliste luuletuste ja haikude võistluse. 4.-6. klassi õpilaste vanuserühmas, kus osales 283 õpilast, pälvis III koha 4.c klassi õpilane Emma Teele Oole luuletusega „Meeleping“. Emma Teelet juhendas õp Lea Sokman. Palju õnne ja nobedat sulge, Emma Teele!

*** Rahvusvahelisel eksliibriste loomise võistlusel pälvis Tartu Hansa Kooli 9.C õpilane Francesca Caputo auhinnalise koha. Võistluse teema oli sellel aastal “Meil on tiivad, me võime lennata”. Suur tänu õpilasele!

*** Mai lõpus toimus 7.-12. klassi õpilastele sõnaloominguvõistluse „Kiri peaministrile“. Hansa kooli 9.d klassi õpilane Rosann Oras võitis konkursil keskmises vanuserühmas III koha. Rosanni juhendas õpetaja Lea Sokman. Auhinnad pälvinud õpilased ning nende juhendajad on palutud tänuüritusele, mis toimub 21. juunil 2021 Stenbocki majas. Palju õnne Rosannile ning suur tänu juhendajale!

*** 11. mail toimus Jaan Poska gümnaasiumi kirjandusõpetajate eestvedamisel V Tartu linna ja maakonna põhikooliõpilaste kirjanduslik mälumäng. Lõbus veebipõhine viktoriin pani proovile õpilaste senised kirjanduslikud teadmised ning pakkus toreda võimaluse neid täiendada. Mälumängul osales kümme kolmeliikmelist võistkonda. Hansa kooli esindasid võistlusel  9.d klassi õpilased Laura-Lisete Kangur, Eliise Kaup ning Hanna-Stiina Miljukov, kes jäid mälumängu tulemusel jagama 6.-7. kohta.  Õpilasi juhendas Lea Sokman.

*** 5. veebruaril 2021 toimus ühiskonnaõpetuse Tartu piirkonna olümpiaad, kus 9.d klassi õpilane Dagmar Strohmann saavutas I koha ning pääses edasi vabariiklikule olümpiaadile. 19. märtsil toimunud lõppvoorus saavutas Dagmar 638 osaleja seas üldise punktisumma järgi 10. koha. Palju õnne õpilasele ja juhendajale õpetaja Riina Voltrile.

*** 7.b klass õpilane Uku Nael saavutas 9. veebruaril toimunud geograafiaolümpiaadi Tartu piirkonnavoorus 4. koha. 7. mail toimunud geograafiaolümpiaadi vabariiklikus lõppvoorus saavutas Uku 36 osaleja seas üldise punktisumma järgi 11. koha. Kuna välja anti 2 esimest, 2 teist ja 4 kolmandat kohta, siis ametlikult kuulub Ukule 6. koht vabariigis. Ukut juhendas õpetaja Sirje Peterson. Aitäh osalejale ja juhendajale!

***  Sarnaselt 7.-9. klasside õpilastele, said hiljuti 4.-6. klasside õpilased matemaatikas mõõtu võtta teiste õpilastega oma koolimaja seinte vahelt. 5. mail muutus meie neljanda korruse koolimajas avatud ala üks ruumidest olümpiaadi läbi viimise kohaks. 4.-6. klasside õpilased andsid endast parima, et ka linnavoorus silma paista. Tublima tulemuse saavutas 6.d klassi Kirke Prii, kes sai oma vanusegrupis koha esikümnes. Kirket juhendas õpetaja Kaare Jürgenson. Aitäh kõigile osalejatele ning võistlusesse panustanud õpetajatele.

*** 30. aprillil, Juhan Liivi 157. sünniaastapäeval kuulutati Liivi Muuseumis välja õpilaste 33. vabariikliku Liivi luule etlusvõistluse võitjad. Sel aastal korraldati etluskonkursi kõrval ka videovõistlus, kus osalejatel oli ülesandeks esitada peas üks Juhan Liivi luuletus ning saata oma esituse video võistlusele. Üleriigilisel Juhal Liivi luule videovõistlusel   osales edukalt 6.a klassi õpilane Lisell Väljak, kes pälvis Liivi Muuseumi eriauhinna. Liselli juhendas õp Lea Sokman, video valmistas õp Eno Pihla. Palju õnne ja edu Lisellile ning suur tänu õpetajatele!

*** Aprillikuus toimus üleriigiline laste etlusvõistlus "Ellen Niiduga Midrimaal". Sel korral toimus võistlus virtuaalselt ning iga osaleja pidi saatma video, milles esitab 2 luuletust. Osalejaid Pärnu-, Viljandi-, Võru-, Rapla- ja Lääne-Virumaalt ning Tartu linnast oli kokku 34. Nooremas vanuserühmas (1.-3.klass) saavutas meie kooli 1.A klassi õpilane Emma Dancis eripreemia armsa, siira, vaba ja päikselise esitluse eest. Video sai koos Emma ja õpetaja Kätlin Kuusega filmitud eriolukorra ajal koolis. Suur aitäh juhendajale ning õpilasele!

*** XXXIII Juhan ja Jakob Liivi ning Juhan Liivi luuleauhinna laureaatide loomingule keskendatud koolinoorte etlusvõistluse Tartu linna ja maakonna piirkonnavoor toimus sel aastal video vahendusel. Konkursil osales väga edukalt Hansa kooli 6.a klassi õpilane Lisell Väljak, kes võitis II koha ning eripreemia oskuse eest maalida lugedes pilte ning haarata kuulaja enda sisemaailma. Lisell esitas Juhan Liivi luuletuse „Talvine tihane“ ning katkendi Tõnu Õnnepalu romaanist „Aaker“. Liselli juhendas õp Lea Sokman, video filmis ning valmistas õp Eno Pihla. Palju õnne võitjale ning suur tänu juhendajatele!

*** Emakeelepäeva eel kuulutas Eesti Rahva Muuseum välja luulekonkursi „Elas kord ...“. Emakeelepäeva luulekonkursist võtsid edukalt osa ka Hansa kooli õpilased. Brenda Regina Reinaru (5.c klass) võitis oma luuletusega „ERMi võlumaa“ parima luuletuse auhinna õpilaste vanuserühmas. Adeele Juus (4.c klassist) võitis eripreemia luuletuse imelise illustratsiooni eest. Mõlemat õpilast juhendas õp Lea Sokman. Palju õnne ja jätkuvat loomeindu võitjatele!

*** 12. märtsil toimus 18. üleriigiline võistulugemine „Hansenist Tammsaareni“. Võistlusel osales 39 õpilast: nooremas vanuserühmas 12, keskmises 10 ja vanemas 17 õpilast. Tavapäratutes oludes toimunud konkursist võtsid väga edukalt osa Hansa kooli õpilased, tuues koju kaks esikohta. Lisell Väljak (6.a kl) võitis  I koha nooremas vanuserühmas ning  XXX (9.d kl) saavutas  I koha keskmises vanuserühmas. Mõlemat õpilast juhendas õpetaja Lea Sokman. Tundeküllaselt esinesid konkursil ka Harry Kurg (5.b kl, juhendaja Anett Pullerits) ning  Marko Olavi Prost (9.c kl, juhendaja Siim Karnö). Palju õnne võitjatele ja juhendajatele!

*** 15. veebruaril toimus Hansa kooli 8.-9. klasside õpilaste õigekirjaolümpiaad. Olümpiaadi eesmärgiks oli välja selgitada kooli paremad õigekirjatundjad ning õpilased, kes esindavad meie kooli Tartu linna ja maakonna 8.-9. klassi õpilaste õigekirjaolümpiaadil. Hansa kooli parimad õigekirjatundjad - 8. klass: 1. Karl Markus Saar (juhendaja Kerli Varusk), 2. Annabel Tiido (juhendaja Kerli Varusk), 3. Annaliisa Rebane (juhendaja Kerli Varusk). 9. klass: 1. Dagmar Strohmann (juhendaja Lea Sokman), 2. Marta Emili Teller (juhendaja Lea Sokman), 3. Iris Altmets (juhendaja Astrid Aus). Mõlema vanuserühma 9 paremat õpilast saavad õiguse esindada Hansa kooli Tartu linna õpilaste õigekirjaolümpiaadil. Palju õnne võitjatele ning  edu linna õigekirjaolümpiaadil! Suur aitäh kõigile olümpiaadil osalenud õpilastele!

*** 6. veebruaril toimus Tartu linna kunstiolümpiaadi piirkonnavoor, kus Hansa kooli esindas 8. c klassi õpilane Alice Tšekanova. 7.- 9 klasside vanuserühmas  saavutas õpilane 8. koha.  Omaloominguline kunstitöö "Kohtumine loomaga" tegi Alice enne olümpiaadi kodus. Aitäh õpilasele ja juhendajale!

*** 4. veebruaril toimus Tartu linna õpilaste etluskonkurss. Sel korral viidi konkurss läbi veebikeskkonnas. Konkursil osales 26 õpilast: 10 õpilast 4.-6. klassist, 14 õpilast 7.-9. klassist ning 2 õpilast gümnaasiumist. Hansa kooli esindasid konkursil 4.c klassi õpilane Timo Rebenits (juhendaja Lea Sokman) ning 8. klassi õpilased Rasmus Politanov  ja Kertu Nahksepp (mõlema juhendaja Kerli Varusk). Konkurss oli kõrgetasemeline ning Hansa kooli õpilastele edukas. Nooremas vanuserühmas (4.-6. klass) võitis ühe laureaaditiitli Timo Rebenits, kes esindab Tartu linna 12. veebruaril toimuval üleriigilisel õpilasetlejate konkursil. Keskmises vanuserühmas(7.-9. klass) tunnustati Rasmus Politanovit eripreemiaga. 
Palju õnne võitjatele ning aitäh kõigile osalejatele ja juhendajatele!

***  Reedel, 29. jaanuaril toimus 5. klasside inglise keele olümpiaadi linnavoor. Viktoriini korraldas Tartu Katoliku Hariduskeskus ning see toimus veebipõhiselt. Meie kooli esindas võistkond, kuhu kuulusid Leene Mirtel Oras (õp. Ene Punger), Elisabeth Jürisson (õp Keit Korbits) ja Uku Maasikmets (õp. Ene Punger), kes saavutasid tihendas konkurentsis 9.-10. koha. Palju õnne ja aitäh kõikidele osalejatele ja korraldajatele.

*** 27. jaanuaril toimus iga-aastane vabariikliku matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor. Sel aastal said kõik osalejad ülesandeid lahendada omas koolimajas, nii oli võistlustandriks terve Tartu linn. Olümpiaadil oli 7.-9. klassis osalejaid kokku 197, kellest meie kooli õpilased olid 12. Meie kooli tublimad tulemused tõid koju 7. klassi õpilased Uku Nael (5.koht) ja Mihkel Põldvere (11.koht), mõlema poisi juhendaja oli õp. Pille Masing. Suur aitäh kõigile olümpiaadil osalenud õpilastele ja juhendajatele.

*** 26. jaanuaril toimus iga-aastane vabariikliku emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor. Esmakordselt viidi olümpiaad läbi veebis. Olümpiaadil võisteldi kolmes vanuserühmas: 7.-8. klass, 9.-10. klass ning 11.-12. klass. Hansa kooli esindasid väga tublilt 7. ja 8. klassi õpilased Karl Markus Saar (8. koht, juhendaja õp Kerli Varusk), Krislin Paalits (10. koht, juhendaja Anett Pullerits), Robin Mäeots (13. koht, juhendaja Kerli Varusk). Suur aitäh kõigile olümpiaadil osalenud õpilastele ning juhendajatele!

*** 25. novembril oli pikk ja põnev kunstipäev Eesti Rahva Muuseumis. Erilistes oludes, kõigist reeglitest kinni pidades mahtus saalidesse 57 kunstilembelist õpilast 15 koolist üle Eesti, et võtta osa järjekorras juba 24. aastat toimunud võistujoonistamisest teemal „Minu oma muinasjutt“. Võistlejate ülesandeks oli joonistada pilt, millel on kujutatud üks ERMi näitustel leiduv ese, pilt vms. Kõik muu pildil kujutatu jäi võistlejate endi fantaasia hooleks. Meie koolist osalesid: Evert Neeme (2b klass) – töö sai ergutuspreemia. Palju õnne Evertile. Luisa Miia Kikas (6.d), Isabel Varep (8a), Triin Prii (8c). Oli väga vahva kunstipäev!!! Kõik meie õpilased olid väga tublid. Kõiki võistluse käigus valminud töid eksponeeritakse muuseumi sillal (A-sissepääs). Võistluspäeval saatis õpilasi kunstiõpetaja Elle Kaljuste. 

*** Kolmapäeval, 18.11 ja reedel, 20.11 toimus kahes voorus ülelinnaline saksa keele maiskonnalooline viktoriin. Meie koolist võttis sellest osa 5 üheksandate klasside õpilast: Iris Altmets, Emili Sarjas, Andreas Lõvi, Hanna-Stiina Miljukov ja Marta Emili Teller.
Tihedas konkurentsis, 44 osavõtja hulgast sai 1. koha 9.d klassi õpilane Marta Emili Teller, esikümnesse mahtusid ka Iris Altmets ja Hanna-Stiina Miljukov(6. ja 8. koht). Napilt jäi esikümnest välja Andreas Lõvi ja tublilt esines ka Emili Sarjas.
Palju õnne võitjatele ning õpetajale Eve Ploomipuule, kes õpilasi juhendas!

*** 14.–17. oktoobrini toimus Tartus laste- ja noortekirjanduse festival. Tänavu keskenduti festivalil tegevustele, mis võimaldasid osalemist suuremaid kogunemisi ja suletud ruume vältides. Festival kutsus õpilasi taas ka loometööle ning toimus õpilaste luulevõistlus. Osalejatel tuli kirjutada vabas vormis luuletus, milles kasutati vähemalt üht järgmistest sõnadest: päike, mõte, sõna, säde, vabadus. Põhikooliõpilaste luuletusi hindas gümnaasiumiõpilastest koosnev žürii. 
On suur rõõm teatada, et Hansa kooli õpilased esinesid konkursil edukalt. 4.c klassi õpilane Emma Teele Oole pälvis kolmanda koha nooremas vanuseastmes (4.-6. klass) ning 9.d klassi õpilane XXX jagas kolmandat ja neljandat kohta keskmises vanuseastmes (7.-9. klass). Mõlemat õpilast juhendas õp Lea Sokman. 
Auhinnalised kohad kuulutati välja 14. oktoobril festivali avasündmusel Kirjanduse Maja saalis. Palju õnne ning toredaid mõtteid võitjatele!

*** 13. oktoobril osales 4.c klassi õpilane Emma Teele Oole Tartu linnaraamatukogus toimunud 4. klassi õpilaste ettelugemisvõistlusel. Tegemist oli üleriigilise võistluse „Minu vanaisa nägi, kuidas kerkis Munamägi..." eelvooruga, kus osalejatel tuli esitada üks muistend.

Emma Teele luges konkursil Henno Käo muistendit „Lõhkine mokk“. Aitäh Emma Teelele kooli esindamise ning meeleoluka esituse eest! Emma Teelet juhendas õp Lea Sokman.

*** 4. juunil toimus Eesti Lastekirjanduse Keskuses pidulik auhinnatseremoonia, kus kuulutati välja Sten Roosi nimelise muinasjutuvõistluse võitjad. Võistlus toimus sel aastal juba 30. korda ning sellest võtsid osa 11–15-aastased õpilased üle kogu Eesti. Võistlusel anti välja 29 erinevat auhinda. Eesti Lastekirjanduse Keskuse auhinna pälvis Hansa kooli 6.c klassi õpilane  Dana Vassel oma muinasjutu eest „Lugu kriitidest ja tahvlist“. Danat juhendas õpetaja Lea Sokman. Palju õnne ja edu järgnevateks konkurssideks!

*** Kolmapäeval, 25. mail toimusid Tartu koolidevahelised karikavõistlused sulgpallis. Traditsiooniliselt võisteldi viis erinevas mänguliigis: nais- ja meesüksikmängus, nais- ja meespaarismängus ning segapaarismängus. Meie kooli võistkond saavutas tubli II koha. Kokkuvõtteks võib öelda, et finaalmängud olid väga võitluslikud ja geimid tasavägised, kus nii naisüksikmängus kui ka meespaarismängus pidime tunnistama vastase paremust tulemusega 2:1. Võistkonda kuulusid: Oliver Puhtla, 6.a; Romili Vakk, 6.b; Kaisa Liis Lepp, 6.b; Karolina Pintšuk, 7.b; Rasmus Roogsoo, 7.b; Lumikki Liias, 7.d. Õpilasi juhendas Kätrin Lepp.

*** 20. mail toimus Eesti meepealinnas Karksi-Nuias tänuüritus mesilaste päeva luulekonkursil osalenud õpilastele. Konkursile esitati kokku 410 luuletust. Žürii, kuhu kuulusid ajakirja Hea Laps peatoimetaja Kätlin Vainola, ajakirjanik ja mulgi keele ning kultuuri õpetaja Kristi Ilves, Karksi-Nuia raamatukogu direktor Mare Torim ning Karksi-Nuia kultuurikeskuse kollektiiv, hindas luuletusi neljas vanuserühmas. 4.-6. klassi õpilaste seas, kus oli osalejaid kõige arvukamalt, võitis 3. koha Hansa kooli 6.c klassi õpilane Brenda Regina Reinaru luuletusega „Mesi mu laual“. Brenda Reginat juhendas õp Lea Sokman. Palju õnne ja loomeindu edaspidiseks!

*** Teisipäeval, 17. mail toimus Veeriku Koolis Tartu linna 3. ja 4. klasside inglise keele Spelling Bee ehk häälimise võistlus. Meie kooli esindasid Helga Strohmann (3A, juhendaja õp. Marika Marimaa) ning Henrik Kadai (4C, juhendaja õp. Keit Korbits). Meie õpilased olid tublisti ette valmistunud ning esinesid väga julgelt -  Henrik saavutas oma vanuseastmes 14 õpilase seas väga hea 2. koha ning ka Helga jäi oma positiivse suhtumisega silma. Palju õnne ning aitäh kõikidele osalejatele, korraldajatele ja abilistele!

*** 6. mail 2022. a toimus Hansa koolis Tartu linna ja maakonna põhikooliõpilaste kõnevõistlus, kus osales 10  võistkonda. Võistluse esimeses voorus esitati kodus ette valmistatud kõne.  Teise vooru kõne teema loositi ning kõne valmistati meeskonnatööna ette kohapeal. Võistlejatele andis tagasisidet žürii, kuhu kuulusid Tartu Tamme Gümnaasiumi õpetaja Maiu Nurka, Jaan Poska Gümnaasiumi õpetaja Sandra Oksaar ja näitleja ning Tartu Rakendusliku Kolledži draamaõpetaja Anne-Mai Tevahi. Võistlejaid tunnustati nii meeskondlikult kui ka individuaalselt. Hansa kooli õpilane Andreas Valk (8.b klass) sai preemia filosoofilise lähenemise eest. Võistlejat juhendas õp Astrid Aus. Aitäh kõigile osalejatele!

*** Juba 20. korda toimus vabariiklik arvustuste kirjutamise võistlus Ulakass. Sellel aastal võttis võistlusest osa rekordarv õpilasi – 80. Tartu Hansa kooli 9.c klassi õpilane Merilin Kõster saavutas põhikooli arvestuses II auhinnalise koha, kirjutades arvustuse Kate Elizabeth Russeli raamatu „Minu sünge Vanessa“ kohta. 9.d klassi õpilast Rasmus Politanovit, kes arvustas Reeli Reinausi noorsooromaani „Vaevatud“, auhinnati eripreemiaga. Õpilasi juhendas õpetaja Kerli Varusk.

*** 20. aprillil toimus Tartu Maaülikooli Spordihoones Dumle rahvastepalli Lõuna piirkonnavõistluse finaal 1.-3. klassidele. Tartu Hansa kooli tüdrukute võistkond sai jõudu katsuda Melliste Kooli, Tartu Katoliku Hariduskeskuse, Holstre Kooli ja Lähte Ühisgümnaasiumi võistkondadega. Tüdrukud võitlesid vapralt ning andsid endast parima, preemiaks saavutati suurepärane II koht.  Võistkonda kuulusid: Keidi Kobzar 3.a, Helga Strohmann 3.a, Gerda Kaudne 3.b, Susanna Saul 3.b, Viktoria Jefremova 3.b, XXX 3.b, Kristel Tähiste 3.c ja Karola Uibo 3.d. Parimaks mängijaks valiti võistkonna kapten Susanna Saul. Õpilasi juhendas võistlustel Kätrin Lepp.

*** Kolmapäeval, 13. aprillil toimus Variku Koolis 7. klasside inglise keele olümpiaadi linnavoor. Küsimused puudutasid nii kuulamist, lugemist kui keelestruktuure. Meie koolist saavutas Martin Villiam Saar 6. koha (juhendaja õp. Marika Marimaa) ning Laura Kirk 11.-15. koha (juhendaja õp. Karin Mitt). Väga tublisti esinesid ka Luisa Miia Kikas (23.-26. koht) ning Anneli Politanova (35. koht, juhendaja õp. Karin Mitt). Suur aitäh kõikidele osalejatele, korraldajatele ja abilistele!

*** Reedel, 8. aprillil toimus Raatuse Koolis 9. klasside inglise keele olümpiaadi linnavoor. Küsimused puudutasid kõiki keele osaoskuseid. Meie koolist saavutas Annabel Tiido 7.-10. koha ning Rasmus Politanov 13.-14. koha (juhendaja õp. Keit Korbits). Väga tublisti esinesid ka Toivo Tulp (16. koht) ning Bogdan Kovalenko (24.-25. koht, juhendaja õp. Karin Mitt). Suur aitäh kõikidele osalejatele, korraldajatele ja abilistele!

*** 8. aprillil toimus Tartu linna õpilaste õigekirjaolümpiaad. Esimest korda viidi olümpiaad läbi veebipõhiselt. Hansa koolist osales olümpiaadil kokku 27 õpilast. 7. klassi õpilaste seas, kus oli kokku 83 osalejat, võitis 2. koha 7.d klassi õpilane Laura Kirk (juhendaja Merike Kütt). Esikümnesse pääses ja saavutas 8. koha 7.b klassi õpilane Katariina Pärli (juhendaja Siim Karnö). 6. klasside arvestuses, kus osales 86 õpilast, saavutas 4. koha 6.c klassi õpilane Brenda Regina Reinaru (juhendaja Lea Sokman). Palju õnne võitjatele ning aitäh kõigile osalemise eest! Hansa kooli õpilaste tulemused õigekirjaolümpiaadil: 4.klass (52 osalejat) Henrik Kadai (15.), Marta-Liisa Aave (22.), Grethel Hirmo (35.), Heliise Kadai (44.), Marcus Kala (48.), Liisi Abel (52.) 5. klass (74 osalejat) Aliise-Gea Vares (27.), Averiin Hummal (38.), Emma Teele Oole (41.), Hugo Felix Roodvee (49.), Eliis Johanson (58.),  Timo Rebenits (61.), Retti Kristiin Lemetti (65.) 6. klass (86 osalejat) Brenda Regina Reinaru (4.), Kaisi Halapuu (29.), Harry Kurg (67.), Eliise Kahar (69.) 7. klass (83 osalejat) Laura Kirk (2.), Katariina Pärli (8.), Mirtel Tooming (14.), Merli Rausalu (24.), Luisa Lotta Lumikki Liias (50.) 8. klass (73 osalejat) Tauri Ummik (23.) 9. klass (77 osalejat) Marta Selge (12.), Karl Markus Saar (26.),  Annabel Tiido (40.), Even Puusepp (48.).

*** 1. aprillil toimus Sõmeru keskusehoones 31. õpilasetlejate riigikonkurss. Konkursil osalesid Järvamaa, Lääne-Virumaa, Jõgevamaa, Saaremaa, Harjumaa, Võrumaa, Põlvamaa, Tartumaa ning Tartu ja Tallinna eelvoorude parimad etlejad. Konkursil võisteldi kolmes vanuserühmas: 4.-6. klass, 7.-9. klass ning gümnaasium. Osalejad esitasid vabalt valitud luuletuse ja proosateose katkendi. Žürii, kuhu kuulusid näitlejad Anneli Rahkema ja Silja Miks ning lavastaja Urmas Lennuk, andis igas vanuserühmas välja peaauhinna, nimetas kolm laureaati ning tunnustas paari õpilast eripreemiaga. Etluskonkursi Tartu eelvoorus pälvisid õiguse osaleda õpilasetlejate riigikonkursil Hansa kooli 5.c klassi õpilased Averiin Hummal ja Timo Rebenits. Averiini ja Timot  saatis edu ka vabariiklikus voorus. Averiin Hummal võitis noorema vanuserühma peaauhinna. Timo Rebenits pälvis nooremas vanuserühmas  eripreemia.  Õpilasi juhendas Lea Sokman. Palju õnne!

*** Tartu linna ja maakonna algklasside õpilased võtsid märtsikuus mõõtu juba kümnendat korda nukujoonistuskonkursil. Sellel aastal oli teemaks tulevikunukud. Kuna võistlus toimus sel aastal viimast korda, siis seekord võisid ka poisid võistlustest osa võtta ja oma töid esitada. Tehnika valis igaüks ise, ainult pildi suurus oli ette antud.  Välja valiti nii esimeste kui ka teiste ning kolmandate klasside tüdrukute tööde hulgast 5 parimat ja poiste tööde seast 2 parimat. Meie koolis jagus võiduõnne ja auhinnalisi kohti lausa igasse lendu. Viie parima sekka tüdrukutest tulid: 1.a klassist ANNA KAARESTE (juhendaja õp Mari – Liis Tosmin), 3.a klassist HELGA STROHMAN (juhendaja õp Kädi Krillo) Koht kahe parima poisi seas oli: 2. b klassist RASMUS LANGUS (juhendaja õp Merike Käis). Tulevikunukkude kaunimad joonistused on näituseks üles seatud Kvartali Keskuse 2. korrusele. Näitust saab vaadata maikuu lõpuni.

*** 31. märtsil toimus Tartu linnaraamatukogus vabariiklik noorte omaloominguvõistlus Noorte Luuleprõmm 2022. Võistlusel osalesid noored autorid, kes esitasid omaloomingulisi luuletusi. Võistlejaid hinnati kolmes vanusegrupis: 7-11 aastat, 12-15 aastat ning 16-19 aastat. Sel aastal said Tartu linna esindajatena konkursil osalemise õiguse  kaks Hansa kooli õpilast. Nooremas vanuserühmas  võitis I koha 5.c klassi õpilane Emma Teele Oole (juhendaja Lea Sokman) ning keskmises vanuserühmas pälvis III koha Rasmus Politanov (9.d klass, juhendaja Kerli Varusk). Palju õnne võitjatele!

*** 30. märtsil peeti Kõrvekülas Eesti Koolispordi Liidu Sportland 3x3 korvpallisarja Tartumaa koolide etapp, mis tõi kokku 63 erineva vanuseklassi võistkonda. Võistlustules oli ka kolm Hansa kooli võistkonda. Kõige edukamalt võistlesid meie 8.-9. klassi võistkond koosseisus: Renee Raiste,Tanel Lepp ja Daniel Plotanov, kellel õnnestus võita enda alagrupis kõik kolm mängu. Nii poolfinaalis kui ka kolmanda koha mängus tuli kahjuks vastu võtta lisaajal saadud napp kaotus. Kokkuvõttes saavutati 18 võistkonna hulgas tubli 4. koht.  Esimest korda oli võistlustules ning kogemusi hankimas ka meie 1.-5. klassi tüdrukute võistkond, koosseisus Averiin Hummal 5.c, Maria Mäeots 4.d, XXX 3.b ja Susanna Saul 3.b. Südika mänguga õnnestus neil alagrupis võita ka üks mäng. 

*** 29.-30. märtsil toimus Tartu Katoliku Hariduskeskuses koolidevahelised rahvastepallivõistlused 1.-3. klassidele. Tartu Hansa Kooli tüdrukute võistkond võistles südikalt ning saavutas suurepärase II koha. Võistkonda kuulusid: Keidi Kobzar 3.a, Laura Kõre 3.a, xxx 3.b, Susanna Saul 3.b, Viktoria Jefremova 3.b, Eileen Pärsim 3.b, Kristel Tähiste 3.c ja Karola Uibo 3.d. Vapralt võistles ja saavutas kokkuvõttes 5.-7. koha ka meie noormeeste võistkond. Võistkonda kuulusid: Raimond Rops 2.c, Rico Juus 2.c, Jan Evert Järv 3.a, Trevor Suur 3.a, Moyad Aldaher 3.c, Denis Arhipov 3.c, Patrick Laaber 3.d, Rodin Nikiforov 3.d. Kokku osales 10 kooli. Õpilasi juhendasid Kätrin Lepp ja Triinu Toomla!

*** 25. märtsil toimus bioloogiaolüpiaadi piirkonnavoor. Meie kooli õpilaste tulemused bioloogiaolümpiaadilt: 7.a Tani Liiv 11. koht ja 7.d Kirke Prii 18. koht. Osalejaid 7. klassis oli 35. 8.c Marin Emma Teller 19.koht. Osalejaid 8. klassis 32. 9.a Laura Luppa 15. koht, 9.c Triin Prii 26. koht, 9.d Annaliisa Rebane 14. koht, Marta Selge 22. koht. Osalejaid 9. klassis oli 53.

*** Reedel, 25. märtsil toimus veebipõhine 6. klasside inglise keele olümpiaadi linnavoor. Küsimused koosnesid erinevatest ingliskeelsetest nuputamisülesannetest. Meie kooli esindas meeskond koosseisus Marten Käärd, Leene Mirtel Oras ja Clara Costa (juhendaja õp. Ene Punger). Meie õpilased olid kenasti koostöised ning saavutasime 15 kooli seas tubli 10. koha. Aitäh kõikidele osalejatele, korraldajatele ja abilistele!

*** Reedel, 18. märtsil toimus ülelinnaline saksakeelsete luuletuste lugemise võistlus. Võisteldi kahes vanusegrupis. Esimeses osales 30 luulehuvilist. Meie kooli 6.b klassi õpilane Henri Marten Kelt saavutas selles vanusegrupis eripreemia väga meeleoluka ja väljendusrikka ning kõrge nätlejameisterlikkusega  esitatud luuletuse eest. 7.a klassi õpilane Martin Villiam Saar märgiti zürii poolt ära ilmeka ja teatraalse esituse eest. Aitäh esinejatele ja õpetaja Eve Ploomipuule!

*** Emakeelepäeva puhul korraldas Haridus- ja Teadusministeerium õpilaste luulevõistluse, kus osales 848 õpilaselt 168 koolist. Oma lemmikluuletused valisid välja ja lugesid emakeelepäeval ette peaminister Kaja Kallas ning haridus- ja teadusminister Liina Kersna, lisaks anti välja hulk eripreemiaid. Haridus- ja teadusminister Liina Kersna nelja lemmikluuletuse hulka kuulus ka Hansa Kooli 5.c klassi õpilase Emma Teele Oole luuletus „Saladus“. Palju õnne Emma Teelele ja tema juhendajale Lea Sokmanile!

*** Võru Kreutzwaldi kool ja Kreutzwaldi muuseum korraldasid veebruarikuus 5.-9. klassi õpilastele üleriigilise kirja kirjutamise võistluse "Kiri Kreutzwaldile". Võistluse eesmärk oli pöörata õpilaste tähelepanu kirja kirjutamise kultuurile ja äratada huvi Kreutzwaldi loomingu vastu. Võistluskiri tuli adresseerida kas lauluisa Kreutzwaldile või mõnele tema loomingust pärit tegelasele. Konkursist võtsid edukalt osa ka Hansa kooli 6.c klassi õpilased, kes enne võistlust olid tundides tutvunud Kalevipoja lugudega. 6. klassi õpilaste vanuserühmas võitis 1. koha Brenda Regina Reinaru (6.c klass). Žürii tunnustuse pälvis osalemise eest Lisandra Austa (6.c klass). Mõlemat õpilast juhendas õp Lea Sokman. Palju õnne võitjatele ja juhendajale!

*** ERMi üleriigiline koolidevaheline virtuaalne joonistuskonkurs 2021 “Kõige vanem asi minu kodus, mis võiks olla ka muuseumis”. Kokku osales noori joonistajaid 76 koolist ning töid kokku oli 1165. Igas klassis selgitas välja žürii viis laureaati. Meie koolist osalesid 5.klassid ( juh. õp.Mari Vaaderpall) ja  7.b, 7.d ja 8.c (õp. Elle Kaljuste). Meie koolist said laureaaditiitli 2 õpilase tööd: Emma Teele Oole (5.klass) "Politseikonstaabli ametirelv" ja Laura Kirk (78. klass9 "Riidekapp". Palju õnne osalejatele ja juhendajatele!

*** 19. veebruaril toimus III kooliastme piirkonna kunstiolümpiaad. Tartu Hansa Kooli esindas 9. c klassi õpilane Alice Tšekanova, kes saavutas 4. koha. Palju õnne!

*** 8. veebruaril toimus Tartu legendaarse kirjandusõpetaja Vello Saage mälestuseks õpilaste luulekonkurss. Luulekonkursi korraldasid Tartu Forseliuse kooli eesti keele õpetajad. Konkursil osalemiseks oli  vaja valida üks luuletus, õppida see pähe ning salvestada oma esitus videoformaadis.  Konkurss toimus neljas vanuserühmas: 1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass ning gümnaasium. Hansa kooli õpilased osalesid konkursil edukalt. 7.-9. klassi vanuserühmas võitis 2. koha 7.a klassi õpilane Lisell Väljak, kes esitas Anna Haava luuletuse „Mu süda usub“ (juhendaja Lea Sokman, video Eno Pihla). Samas vanuserühmas sai omaloomingulise luuletuse esitamise eest eripreemia Rasmus Politanov (9.d klass, juhendaja Kerli Varusk). Žürii tänu pälvisid Eliise Veiksalu (5.c klass, juhendaja Lea Sokman) ning Stella Ristioja (8.b klass, juhendaja Astrid Aus). Palju õnne võitjatele! Suur tänu juhendajatele ning õpetaja Eno Pihlale videote salvestamise eest. 

*** 1. veebruaril toimus 7.-12. klassi õpilastele emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor. Veebipõhise olümpiaadi põhiteema oli „Suuline keel kõnes ja kirja“. Osalejaid, kes olümpiaadi ajal lahendasid erinevaid keelealaseid ülesandeid, hinnati kolmes vanuserühmas: 7.-8. klass, 9.-10. klass ning 11.-12. klass. Hansa kooli õpilased osalesid olümpiaadil väga edukalt.  7.-8. klassi õpilaste vanuserühmas võitis 2. koha 8.c klassi õpilane Krislin Paalits (juhendaja Heili Hani). Samas vanuserühmas saavutas 75 osaleja hulgas Saara Normak 26. koha (juhendaja Heili Hani), Laura Kirk 33. koha (juhendaja Merike Kütt) ning Mirtel Tooming 55. koha (juhendaja Merike Kütt). 9.-10. klassi vanuserühmas võitis 72 osaleja hulgas  2. koha 9.d klassi õpilane Rasmus Politanov (juhendaja Kerli Varusk). Keskmises vanuserühmas osalesid olümpiaadil veel 9. klassi õpilased Annabel Tiido (38. koht), Marta Selge (61. koht), Annaliisa Rebane (70. koht) ning Karl Markus Saar (72. koht). Kõiki õpilasi juhendajas Kerli Varusk. 

*** Jaanuarikuus viisid emakeeleõpetajad 4.-9. klassi õpilaste seas läbi õigekirjaolümpiaadi. Olümpiaadil osales kokku 76 õpilast. Parimatel õigekirjatundjatel on võimalus esindada kooli aprillikuus toimuval Tartu linna õpilaste õigekirjaolümpiaadil. 4. klass: 1. koht Henrik Kadai (4.c), 2. koht Heliise Kadai (4.c), 3. koht Grethel Hirmo (4.d). 5. klass: 1. koht Emma Teele Oole (5.c), 2. koht Retti Kristiin Lemetti (5.c), 3. koht Hugo Felix Roodvee (5.b). 6. klass: 1. koht Brenda Regina Reinaru (6.c), 2. koht Johanna Jürisson (6.c), 3. koht Kaisi Halapuu (6.c). 7. klass: 1. koht Laura Kirk (7.d), 2. koht Luisa Lotta Lumikki Liias (7.d), 3. koht Merli Rausalu (7.c). 8. klass: 1. koht Uku Nael (8.b), 2. koht Tauri Ummik (8.d), 3. koht Linette Kook (8.d). 9. klass: 1. koht Annabel Tiido (9.c), 2. koht Karl Markus Saar (9.b), 3. koht Marta Selge (9.d). Palju õnne võitjatele ning suur aitäh kõigile osalejatele!

*** 28. jaanuaril toimus Albu põhikoolis 19. võistulugemine „Hansenist Tammsaareni“. Võistulugemisel osalesid 5.-12. klassi õpilased üle Eesti. Kõik osalejad esitasid peast ühe proosakatkendi Anton Hansen Tammsaare teostest. Esinejaid hinnati kolmes vanuserühmas: 5. – 6. klass, 7. – 9. klass ning 10. – 12. klass. Tartu Hansa Kooli õpilasi saatis konkursil suur edu: kõik osalejad pälvisid auhinna. I koht nooremas vanuserühmas  – Averiin Hummal (5.c klass, juhendaja Lea Sokman), Eripreemia nooremas vanuserühmas –  Karin Tintera ( 5.c klass, juhendaja Lea Sokman), II koht keskmises vanuserühmas  – Lisell Väljak (7.a klass, juhendaja Lea Sokman). Palju õnne kõigile võitjatele ning juhendajale! Suur aitäh peredele, kes tegid konkursil osalemise õpilastele võimalikuks!

*** 21. jaanuaril toimus Kirjandusmuuseumis selleaastane õpilaste etluskonkursi Tartu linna voor. Konkursil osales kolmes vanuserühmas (4.-6. klass, 7.-9. klass, 10.-12. klass) kokku 35 õpilast. Osalejatel tuli peast esitada üks vabalt valitud proosatekst ja üks luuletus. Žürii koosseisus Kärt Tammjärv (Vanemuine), Kristiina Metsanurk (harrastusnäitleja) ja Marge Tänava (LV haridusosakond) andis igas vanuserühmas välja kolm preemiat.  4.-6. klassi õpilaste seas pälvisid kaks auhinnalist kohta Hansa kooli õpilased. II koht - Averiin Hummal (5.c klass, juhendaja Lea Sokman), III koht - Timo Rebenits (5.c klass, juhendaja Lea Sokman). Averiin ja Timo  esindavad Tartu linna 11. veebruaril toimuval õpilasetlejate riigikonkursil. Toreda etlemiselamuse pakkusid ka konkursil osalenud 7.-9. klassi õpilased Lisell Väljak (7.a klass, juhendaja Lea Sokman), Laura Maria Liiv (8.b klass, juhendaja Astrid Aus) ning Rasmus Politanov (9.d klass, juhendaja Kerli Varusk).
Palju õnne võitjatele ning suur aitäh kõigile osalejatele ja juhendajatele!

 *** Reedel, 21. jaanuaril toimus 5. klasside inglise keele olümpiaadi linnavoor. Olümpiaad oli veebipõhine ning puudutas erinevaid nuputamisülesandeid. Meie kooli esindas võistkond koosseisus Hugo F. Roodvee, Kadri Raidsalu ning Ilona Roogsoo (juhendaja õp. Marika Marimaa). Meie õpilased olid väga usinad ja koostöised ning saavutasime 16 kooli seas tubli 9. koha. Aitäh kõikidele osalejatele, korraldajatele ja abilistele!

*** Kolmapäeval, 1. detsembril toimus 8. klasside inglise keele olümpiaadi linnavoor. Olümpiaad oli veebipõhine ning küsimused puudutasid keele erinevaid osaoskuseid. Meie kooli esindasid tublisti 4 õpilast: Uku Nael (10. koht), Marin Emma Teller (18. koht), samuti Pärt Luukas Leinart ning Estevao Xavier Costa. Juhendajateks olid õp. Karin Noorhanni ja Ene Punger. Aitäh kõikidele osalejatele, korraldajatele ja abilistele!

*** 26. novembril 2021 toimus Eesti Loodusteaduste piirkonnavooru olümpiaad, kus osalesid üle eesti 415 õpilast. Hansa kooli esindasid kolm õpilast, kus Uku Nael (8b) saavutas 7. koha, Triin Prii (9c) 61. koha ning XXX (8d) 331. koha. Uku Nael on kutsutud lõppvooru, mis toimub aprillis 2022. Palju õnne osalejatele ning suur aitäh õpilaste juhendajatele.

*** 26. novembril toimus koolis III kooliastme õpilaste etluskonkurss. Konkursil osales 18 etlejat 7.-9. klassidest. Žürii, kuhu kuulusid õpetajad Elli Tammiste, Heli Keiv, Merike Kütt, Siim Karnö ning mitmete õpilasvõistluste võitja Säde Einasto, valis välja kolm laureaati ning tunnustas kolme õpilast eriauhinnaga. Kõik kolm laureaati saavad õiguse esindada Hansa kooli 2022. aasta jaanuaris toimuval Tartu linna õpilaste etluskonkursil.

LAUREAADIDLISELL VÄLJAK (7.a klass, juhendaja Lea Sokman), LAURA-MARIA LIIV (8.b klass, juhendaja Astrid Aus), RASMUS POLITANOV (9.d klass, juhendaja Kerli Varusk).
ERIAUHINNADMARTA SELART (7.d klass, juhendaja Merike Kütt), STELLA RISTOJA (8.b klass, juhendaja Astrid Aus), EVEN PUUSEPP (9.c klass, juhendaja Kerli Varusk). Palju õnne ja edu võitjatele. Aitäh kõigile osalejatele ja juhendajatele!

*** 24. novembril toimus esimene Hansa Kooli koolisisene kunstiolümpiaad, kus osales 21 õpilast 7.-9. klassist. Olümpiaad algas teoreetilise osaga, kus õpilased vastasid küsimustele kunstiajaloo, kultuuri ja meedias kajastuvatele küsimustele. Teine osa oli praktilise loovtöö teostamine kollaažtehnikas teemal “Muusika”. Kolmas osa oli omaloominguline kunstitöö "Uus ja vana", mis teostati eelnevalt kodus ja tuli esitada kunstipäeva alguses. 
Töid hindas 10-liikmeline žürii, kuhu kuulusid  Hansa Kooli kunsti- ja tööõpetuse õpetajad, õppejuht Marika Vares, õpetajate esindajana Karin Mitt ning meie kooli  vilistlased Karmen-Ketter Kreegimäe ja Anna-Liisa Pihlap. Hoolimata pingelisest päevast olid õpilased väga rahul ja nautisid selliselt korraldatud võistluslikku kunstipäeva. Selgitati välja ka parimad nii teoorias kui praktilistes loovtöödes.
 Olümpiaadi üldarvestuse esikolmik on: Julia Evelin Vaht, 9.c, Alice Tšekanova, 9.c, Isabel Varep, 9.a.
Esikolmik teoorias: Laura Kirk, 7.d, Mihkel Ilves, 7.d, Julia Evelin Vaht, 9.c.
Kolm parimat omaloomingulises kunstitöös “Uus ja vana”: Alice Tšekanova, 9.c, Triin Prii, 9.c, Julia Evelin Vaht, 9.c.
Esikolmik kohapeal praktilise loovtöö teostamisel teemal “Muusika”: Merilen Mäll, 9.c, Isabel Varep, 9.a, Alice Tšekanova, 9.c.
Oli üks väga vahva ja loomingut täis päev!

*** 19. novembril toimus koolis 4.-6. klassi õpilaste etluskonkurss, kus osales 23 teise kooliastme paremat etlejat. Žürii, kuhu kuulusid õpetajad Astrid Aus, Elli Tammiste, Heli Keiv ja Kerli Varusk, valis välja kolm laureaati  ning  tunnustas kolme õpilast eripreemiaga. Laureaadid saavad õiguse esindada Hansa kooli õpilasi Tartu linna õpilaste etluskonkursil. 
LAUREAADID: AVERIIN HUMMAL (5.c kl, juhendaja Lea Sokman), TIMO REBENITS (5.c kl, juhendaja Lea Sokman), KARIN TINTERA (5.c kl, juhendaja Lea Sokman). 
ERIPREEMIAD: GRETHEL HIRMO (4.d kl, juhendaja Teele Liisi Szava-Kovats) – sõnamängulise esituse eest, ELISABETH JÜRISSON (6.c kl, juhendaja Lea Sokman) – loomuliku esituse eest, BRENDA REGINA REINARU (6.c kl, juhendaja Lea Sokman) – meeleoluka dialoogi esitamise eest.
Palju õnne võitjatele ning edu linna etluskonkursiks valmistumisel! Suur aitäh kõigile osalejatele!

*** Novembrikuus toimus Tartu linna ja maakonna õpilaste omaloominguliste lühijuttude konkurss "Võimaluste võimalikkus". Võistlusel, kuhu olid oodatud 5.-12. klassi õpilaste tööd,  hinnati osalejaid klasside kaupa. Žürii hinnangul võitis 5. klassi õpilaste vanuserühmas I koha Hansa kooli 5.c klassi õpilane Carmella Krislin Kruus oma jutuga "Udu-Juhan" (juhendaja Lea Sokman). Aitäh kõigile võistlusel osalenud õpilastele ning palju õnne võitjale!

*** Tartu laste- ja noortekirjanduse festivali raames toimus reedel, 22. oktoobril noorte luuleprõmm. Tegu on võistlusega, kus noored autorid esitavad oma loomingut. Tartu Hansa Kooli esindasid võistlusel Emma Teele Oole (5.c), Brenda Regina Reinaru (6.c) (õp Lea Sokman), Rasmus Politanov (9.d), Kätriin Randma (9.d), Triin Prii (9.c) (õp Kerli Varusk). Emma Teele Oole saavutas kuni 11aastaste vanusegrupis III koha ning 12-15aastaste seas võitis I koha Rasmus Politanov. Palju õnne võitjatele!

*** 21. oktoobril toimus Tartu laste- ja noortekirjanduse festivali raames veebipõhine kirjanduslik viktoriin 7. ja 8. klassi õpilastele. Võistlusel osalesid Tartu linna ja maakonna õpilaste 2—3-liikmelised rühmad. Viktoriinist osavõtuks tuli õpilastel eelnevalt läbi lugeda kaks raamatut: Reeli Reinausi „Morten, Emilie ja kadunud maailm“ ja David Almondi „Skellig“. Viktoriini käigus vastasid õpilased teoste kohta esitatud küsimustele. Võistluse korraldas Tartu linnaraamatukogu laste- ja noorteosakond.
Hansa kooli 7. klassi võistkonda kuulusid 7.a klassi õpilased Denis Einola ja Tani Liiv, kes saavutasid oma vanuserühma arvestuses 4. koha. Õpilasi innustas lugema ja võistlusel osalema eesti keele õpetaja  Lea Sokman. Aitäh osalejatele ning palju lugemiselamusi edaspidiseks!

*** 30. september toimus Laulupeomuuseumis joonistusvõistlus "Elamus teatrist". Tartu Hansa Koolist osales 11 õpilast. Eripreemia osaliseks said 1. C õpilane  Kert Erik Välbe  ja  5. A õpilane Gertrud Tammisto. Täname kõiki õpilasi ja juhendajaid!

*** 29. septembril Tamme staadionil toimunud Tartu koolide teatejooksude päeval saavutas Tartu Hansa Kooli 8.-9. klasside poiste võistkond 4x400 m jooksus üheksa kooli konkurentsis väga tubli II koha, ajaga 4.07,2. Võistkonda kuulusid Rain Kirsipuu (9.a), Rico Tobreluts (9.d), Richard Kõlves (9.c) ja Daniel Politanov (9.d).  Palju õnne võitjatele ning aitäh juhendajatele!

*** 14. mail toimus Tartu koolide 7.–9. klasside õpilaste kirjanduslik virtuaalne mälumäng. I koha võitis Hansa kooli 9.c klassi õpilaste võistkond, kuhu kuulusid Kelly Lääne, Katre Nael ja Greta Vind. Palju õnne võitjatele!

*** Reedel, 06.03 toimus Tartu Forseliuse Koolis 4.-6. klassi matemaatika olümpiaadi piirkonnavoor. 5. klassis osales 81 õpilast ja meie kooli õpilane XXX sai 2. koha.

6. klassis oli 71 osalejat ja meie kooli õpilane Uku Nael jagas Miina Härma gümnaasiumi, Annelinna gümnaasiumi ja Tamme kooli õpilasega 2. kohta. Suur aitäh osalejatele ja nende juhendajatele!

*** 4.03. toimus Tartus Maaülikooli spordihoones Tartumaa Rimi jalgpalli osavusfestival. 4.-5. klasside arvestus osales kokku 11 võistkonda. Meie kooli võistkond saavutas suurepärase I koha. See tagas ühtlasi edasipääsu 2.04 Tallinna Kalevi Spordihallis toimuvale finaalturniirile. Võiskonda kuulusid: Romili Vakk 4b, Kaisa Liis Lepp 4b, Timoti Kuusk 4b, Gren Hirmo 4c, Marcos Allekõrs 4d, Luisa Lotta Lumikki Liias 5d, Sander Rebane 5b, Rayan Raudsepp 5b. Suur aitäh osalejatele ja juhendajatele!

*** 8.veebruaril toimus Miina Härma Gümnaasiumis ajaloo olümpiaadi piirkonnavoor. 6. klasside olümpiaadi võitis Uku Nael (õp. Kari Kalk). 9. kl. olümpiaadil saavutas suurepärase 10. koha (41 osavõtja seas) Klaara Käämer (õp. Riina Voltri). Hästi esinesid ka Laura-Maria Liiv, Robin-Urmas Orula, Heleri Tammemägi, Hanna-Saara Hiir, Anna-Liisa Rebane ja Even Puusepp. Aitäh tublidele õpilastele ning õpetajatele Riina Voltri ja Kari Kalk!

*** 7. veebruaril toimus Mart Reiniku Koolis 8. klasside inglise keele olümpiaadi linnavoor. Meie koolist saavutas 48 võistleja hulgast 8.-12. koha Artur Jõgi (juhendaja Keit Korbits), Kriset Lisette Margareth Laiuste 14.-16. koha (juhendas Ene Punger). Edukalt esinesid ka Laura-Liisa Otsmaa (juhendas Ene Punger) ja Kaspar Pedaja (juhendas Keit Korbits). Aitäh ja palju õnne tublidele osalejatele!

*** Reedel, 7.02 toimus Hansa koolis Tartu linna põhikoolide "Võrkpalli Uusaastaturniir" (harrastajad).
Hansa kooli võistkond võitles välja suurepärase II koha. Võistkonda kuulusid: Iris Altmets 8a, Marta Emili Teller 8d, Katriin Jagomägi 8d, Kertu Roomere 8d, XXX 9a, XXX 9c, Martin Võsu 9c, XXX 9a. Aitäh osalejatele ja juhendajatele!

*** Neljapäeval, 6. veebruaril 2020 toimus Suure-Jaanis Eesti Koolispordi Liidu korraldatud üle-eestiline põhikoolide segavõistkondade võrkpalliturniir. Tartu Hansa Kooli võistkond saavutas tubli III koha. Võistkonda kuulusid: XXX 9b, XXX 9c, Martin Võsu 9c, XXX 9b, Iris Altmets 8a, Marta Emili Teller 8d, Kerttu Roomere 8d, Katriin Jagomägi 8d. Aitäh osalejatele ning juhendajatele!

*** 5. veebruaril toimus Miina Härma Gümnaasiumis Eesti Koolispordi Liidu korraldatud poeglaste võrkpalli kooliliiga piirkondlik võistlus. Tartu Hansa kool saavutas III koha. Võistkonda kuulusid: XXX 9b, XXX 9c, Martin Võsu 9c, Hendrik Pille 9c, Janar Kull 9c, Rasmus Sajale 9c, XXX 9a. Suur aitäh poistele ning juhendajatele!

*** 03. veebruaril toimus Turu tänava spordihoones "Tähelepanu, start" Tartu linna eelvoor. Meie kooli võistkond saavutas suurepärase II koha. See tagas ühtlasi ka edasipääsu 20. märtsil Viljandis toimuvale poolfinaali. Hoiame pöialt! Võistkonda kuulusid: Maribel Nääs, Anabel  Nääs,  Karl Markus Kasekamp,  Taavi Ehasalu, Grethel Hirmo, XXX, Anni Pavlov, Kristjan Ling, Joonatan Elvis Liias, XXX,  Carmella Krislin Kruus,  Karin Tintera,  Timoti Kuusk,  Romili Vakk, Kaisa Liis Lepp,   Mariella Härm,  Gren Hirmo, Marcos Allekõrs,   Sander Rebane, Ken Marten Saar, Rasmus Roogsoo, Karolina Pintšuk, Luisa Miia Kikas, Luisa Lotta Lumikki Liias.

*** 1. veebruaril toimus Tartus bioloogia olümpiaadi linnavoor. Meie kooli 9a klassi õpilane Ronja Jõgi saavutas 2. koha. Linna parimate bioloogia tundjate hulgas on ka Klaara Käämer (9a) , Angela Ikonen (9b) ja Stella Vesi (9c). Väga tublid olid ka 8. klasside esindajad Aleks Mattias Mäekivi, Dagmar Strohman, Marta Emili Teller ja Merit Ots, suur kiitus 6. klassi õpilasele Uku Naelale. Aitäh tublidele osalejatele ja õpetaja Merike Kilgile! Palju õnne!

*** 31. jaanuaril toimus Albu põhikoolis 17. üleriigiline võistulugemine „Hansenist Tammsaareni“. Konkursil osales 66 õpilast üle Eesti. Võisteldi neljas vanuserühmas: 5.-6. klass (15 osalejat),  7.-8. klass (12 osalejat), 9.-10. klass (22 osalejat) ning 11.-12. klass (17 osalejat). Võistulugemisel osalesid edukalt  ka Hansa kooli õpilased. Stella Vesi (9.c klass) võitis 9.-10. klassi vanuserühmas II koha ning Lisell Väljak (5.a klass) saavutas 5.-6. klassi vanuserühmas III koha. Õpilasi juhendas õp Lea Sokman. Õnnitleme võitjaid!

*** 28.-30.01.2020 toimusid Tartu linna koolide 4. klassi poiste rahvastepalli võistlused. Tartu Hansa Kooli esindus saavutas tubli 4. koha. Kokku osales võistlusel 13 kooli. Võistkonda kuulusid: Karl Gabriel Kikkas, Herman Mugu, Timoti Kuusk, Tauri Ehasalu, Andres Keernik, Robin Zivuv, Gren Hirmo, Märt Jaagup Peebo, Marcos Allekõrs, Magnar Maibach, Kaspar Kaasik, Karl-Eerik Ant. Aitäh poistele ning kehalise kasvatuse õpetajatele!

*** 24. jaanuaril toimus Tartu Karlova koolis emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor. Olümpiaadil osalesid Tartu linna koolide õpilased: 33 õpilast 7. klassidest, 35 õpilast 8. klassidest, 38 õpilast 9. klassidest. Hansa kooli õpilased saavutasid 7. klasside arvestuses häid tulemusi. Marta Selge 14.-15. koht. Hästi läks ka teistel õpilastel: Merilin Kõster , Annabel Tiido, Julia Evelin Vaht, Elise Võro. Õpilasi juhendas õp Kerli Varusk. 8. klasside arvestuses saavutas Simona Saaliste 17. koha (õp Kerli Varusk) ja Dagmar Strohmann 18.-19. koha (õp Lea Sokman). Edukalt osalesid veel Krisett Laiuste (õp Astrid Aus) ja Emili Puusepp (õp Kerli Varusk). 9. klasside arvestuses saavutas Maigret Kurvits 15. koha (õp Lea Sokman),  edukalt osalesid ka Klaara Käämer (õp Merike Kütt) ja  Greta Vind (õp Lea Sokman). Aitäh osalejatele ja juhendajatele.

*** Reedel, 24. jaanuaril toimus Tartu Tamme Koolis 5. klasside inglise keele linnaolümpiaad. Meie kooli esindas tublisti meeskond koosseisus XXX, Martin Villem Saar (õpetaja Marika Marimaa) ja Luisa Miia Kikas (õpetaja Karin Mitt), kes saavutasid 5.-7. koha. Palju õnne ning aitäh osalejatele ja juhendajatele!

*** 16. jaanuaril toimus Eesti Kirjandusmuuseumis Tartu linna 4.-12 klassi õpilaste etluskonkurss. Konkursil osalejad pidid peast esitama ühe vabalt valitud autori luuletuse ning ühe proosapala. Õpilasi hinnati kolmes vanuserühmas: 4.-6. klass, 7.-9. klass ja 10.-12. klass. Hansa kooli esindasid etluskonkursi kooli eelvoorus laureaatideks tunnistatud xxx (6.b, õp Astrid Aus), Kretlin Rosenberg (5.a, õp Lea Sokman), Rosann Oras (7.d, õp Lea Sokman) ning Anastasija Gartovanets (9.c, õp Lea Sokman). Aitäh osalejatele tubli esinemise eest kõrgetasemelisel võistlusel!

*** 11. detsembril peeti Tartus, Eesti Koolispordi Liidu Sportland 3×3 > sarja Tartumaa koolide etapp, mis tõi kokku 148 noort korvpallimängijat. 6.-7. klassi poiste arvestuses osales kokku 14 Tartu ja Tartumaa võistkonda. Meie kooli võistkond koosseisus Renee Raiste, Luukas Pastik, Tanel Lepp ja Robert Kirk saavutasid suurepärase II koha. Sellega kindlustasid nad edasipääsu 31.03.2020 Pärnus toimuvale finaalturniirile. 8.-9. Klasside tüdrukute võistkond saavutas III koha, koosseisus Kethlyn Siim, Elis Treial, Simona Saaliste  ja Marta Emili Teller. Aitäh osalejatele ja juhendajatele!

*** 5.12.2019 toimus Tartu Ülikooli Spordihoones Tartu Koolide Karikavõistlused kergejõustikus. 6.-7. klasside arvestuses  esindasid edukalt kooli: III koht XXX – kuulitõuge, II koht Robert Kirk – 600 m jooks 7d, II koht Karl Oskar Jürgenson – kuulitõuge 7b, 4. koht Daniel Politanov – kaugushüpe 7d, 4. koht kõrgushüpe – Even Puusepp 7c. 
Tartu Koolide üldarvestuses saavutas  6.-7. klasside poiste võistkond  4. koha. Võistoknda kuulusid Marko Uku Tõdu Madi, Robert Kirk, Daniel Politanov, Even Puusepp, Karl Oskar Jürgenson. 
8.-9. klasside arvestuses esindasid edukalt kooli: 4. koht XXX - 60 m jooks, 4. koht XXX – kaugushüpe, 4. koht Iris Altmets – kõrgushüpe 8a, 4. koht kuulitõuge – Marko Olavi Prost 8c.
Täname osalejaid ja nende juhendajaid. Aitäh!

*** 3. ja 4. detsembril leidsid meie koolis aset etluskonkursside koolivoorud. Esimesel päeval lugesid välja valitud luuletusi ja proosakatkendeid ette 7.–9. klasside õpilased (14) ning teisel päeval 4.–6 klasside õpilased (34). 7.–9. klasside arvestuse laureaadid on Rosann Oras (8.d), XXX (8.d) ja Anastasija Gartovanets (9.c). Eripreemiad pälvisid Rasmus Politanov (7.d), XXX (7.c) ja Kelly Lääne (9.c). 4.–6. klasside arvestuse laureaadid on Kretlin Rosenberg (5.a), Lisell Väljak (5.a) ja XXX (6.b). Eripreemiate vääriliseks tunnistati Kaisi Halapuu (4.c), XXX (5.d) ja Kirke Prii (5.d). Täname kõiki osalejaid, nende juhendajaid ja žüriiliikmeid! 

***Novembrikuus toimus Tartu linna ja maakonna õpilaste lühijutuvõistlus „Tuulemaa kajad“. Võistlusel osalesid 4.-12. klassi õpilased, kes pidid konkursile esitama kuni 400 sõna pikkuse omaloomingulise jutu ühel võistlusteemal. Osalejaid hindas žürii (Tõnis Hallaste, Triin Sepp, Ann Viisileht, Sirje Pütsep) kolmes erinevas vanuserühmas: 4.-6. klass, 7.-9. klass, 10.-12. klass. 
Tartu linna 7.-9. klassi õpilaste vanuserühmas võitis eripreemia 8.d klassi õpilane Artur Jõgi lühijutuga „Jälle seesama päev“ (juhendaja Lea Sokman). Samas vanuserühmas saavutas samateemalise looga III koha 9.c klassi õpilane Vahur Ilves  (juhendaja Lea Sokman). Õnnitleme!

*** 29. novembril toimus Tartu Descartes´i Koolis 9. klasside inglise keele olümpiaadi linnavoor. Meie koolist saavutas Helena Munck 2.-3 koha, Ronja Jõgi 9.-13. koha ja Kelly Lääne 21.-23. koha. õpilasi juhendas õpetaja Keit Korbits. Palju õnne tubli saavutuse eest!

*** 11.-16. novembril toimunud rahvusvahelise geograafianädala raames korraldatud Tartu linna koolide GIS-päeva võistlusest "Linnas on ajalugu" võttis meie koolist osa 20 õpilast. Põhikoolide arvestuses tulid esikohale 8.d klassi õpilased XXX, Hanna-Stiina Miljukov ja Helis Otsa.
Samal ajal toimus ka ülevabariigiline veebiviktoriin, kus 8.c klassi õpilane Kerttu Rootsi saavutas 2.-6. koha. Palju õnne!

*** 07. novembril 2019 toimus Tartu Kesklinna Koolis ülelinnaline 3. klasside ilusa käekirja konkurss. Igast koolist osales üks poiss ja üks tüdruk. Õpilased said oma oskused proovile panna mitmeti. Hinnati käekirja, õigekirja ja eripreemia anti kõige kaunimalt kaunistatud luuletusele. Iga õpilane kirjutas H. Vilepi neljasalmilise luuletuse „Kuidas issi telekat remontis“ ärakirjana valgele a4 paberile, millel oli all jooneline paber. Kogu töö tegemiseks oli aega 60 minutit. Välja valiti kolm parima käe- ja õigekirjaga tüdrukut ja kolm parima käe- ja õigekirjaga poissi.
Tartu Hansa Kooli 3.b klassi õpilane Eliise Pärsim tuli ülelinnalisel ilusa käekirja konkursil kolme kõige parema tüdrukutest kirjutaja hulka. Palju õnne!

*** 17. oktoobril 2019 toimus XXV Jüri Stabrovski mälestusvõistlus krossijooksus. Hansa kooli 6.b klassi õpilane Andreas Valk saavutas II koha. Palju õnne ja aitäh õpetaja Peep Nurmele!

*** Tartu linna lahtine koolidevaheline karikavõistlus saalihokis toimus 17.oktoobril Eesti Maaülikooli spordihoones millest võtsid osa seitsme kooli 8.-9.klasside tüdrukute võistkonnad. Turniiri võitsid Hansa kooli 9a klassi tüdrukud, mängude tulemused (5:0; 5:0, 3:0; 2:1). Finaalmängus oldi vastamisi Tartu Kesklinna Kooli võistkonnaga, pingeline mäng lõppes seisuga 1:1 ja võitja selgitati vabalöökide löömisega. Võiduvärava lõi Karoliina Salu, kes valiti turniiri parimaks mängijaks. Võistkonda kuulusid: Amina Rebane, Erle Lembinen, Klaara Käämer, Stella Arusoo ja Karoliina Salu. Palju õnne!

*** 9.-12. oktoobrini toimub Tartus laste- ja noortekirjanduse festival. Festivali eelüritusena korraldati septembrikuus õpilaste omaloominguvõistlus.  Konkursil  osalemiseks pidid õpilased kirjutama omaloomingulise luuletuse, milles kasutasid üht järgnevatest sõnadest: vikerkaar, luule, salakeel, peatus, tee. Luuletuse liik, vorm, pikkus oli autori valida. Iga autor võis konkursil osaleda ühe luuletusega. Võistluse tulemused tehti teatavaks 9. oktoobril  festivali avamisel Kirjandusmuuseumis. 
Omaloominguvõistlusel esines edukalt Hansa kooli 5.a klassi õpilane XXX, kes saavutas võistluse I koha (juhendas õp Lea Sokman). Õnnitleme!

*** 26. septembril toimus Tartu Laulupeomuuseumis Üritus sarjast „I üldlaulupidu 150“ 11. Tartu Laulupeomuuseumi joonistusvõistlus „MINU ARM“
Võistlesid 7.-12.aastased lapsed kolmeteistkümnest Tartu linna ja Tartumaa koolist. Kokku osales 65 õpilast. Toredad auhinnad panid välja Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA , Tartu Laulupeomuuseum ja Tiigi Seltsimaja. Maiustused  firmalt TRIDENS.
Töid hindasid: Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA  teabejuht Sten Weidebaum , arhitekt ja kunstnik Martti Ruus ja Maris Peebo Tiigi Seltsimajast.
Parimate joonistajate seas märgiti ära ka Tartu Hansa Kooli 5d klassi õpilane Luisa Miia Kikas, juhendajaks õpetaja Elle Kaljuste. Aitäh!