kitsed.png

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele võib esmaspäevast, 17. maist korraldada kontaktõpet nii üldhariduse õppijatele. Samast päevast leevenevad ka piirangud õues toimuvale huvitegevusele ja -haridusele, noorsootööle, täienduskoolitusele ja -õppele. 

1.-9. klassi õpilased on kooli oodatud alates 17. maist. Töö toimub tavapärase tunniplaani järgi.

Senisest enam võivad õpetajad kavandada oma tööd nii, et käiakse rohkem õues õppimas. Selleks palume jälgida e-koolis õpetaja sellekohast infot ja vajadusel võimaldada lapsele sobiv riietus (nt tuule- ja vihmakindel riietus/jalanõud ning müts – ka päikese kaitseks). Endiselt jätkuvad ka erisused kaugõppel hätta jäänud vanemate klasside õpilastele – nt konsultatsioonid õpetajate/vabatahtlike abistajate juhendamisel või õpilasele individuaalse iseseisva õppimiskoha võimaldamine koolimajas (viimasel juhul osaleb õpilane veebitunnis koolimajas olles).