lumikellukesed2.png

3.d klass käis täna Annelinna raamatukogu harukogus, et osaleda lugemisprogrammis "Lugemisisu". 

 Viis põhjust „Lugemisisu“ programmis osalemiseks: 

* Lugemisprogramm innustab lapsi raamatuid lugema. 

* Lugemine annab lastele uusi teadmisi ja elamusi ning rikastab fantaasiat. 

* Lapsed saavad ise valida uudiskirjanduse seast meelepäraseid raamatuid. 

* Lugemist kinnistavad raamatute kohta tehtud loomingulised ülesanded. 

* Lapsi tunnustatakse raamatute lugemise eest! 

Igale õpilasele anti  kaasa lugemispass. Läbiloetud raamat pannakse lugemispassi kirja ja täidetakse selle kohta loomingulised ülesanded. Ülesanded on koostatud selliselt, et need sobivad enamasti mis tahes raamatu juurde. Esimene raamat  lugemispassis on koomiks. Lastele tutvustati raamatukogus koomiksiriiuleid ning anti soovitusi, millist koomiksit tasub lugeda. Kui lapsed on läbi lugenud viis raamatut ja täitnud kõik ülesanded, oodatakse  lugemispasse raamatukokku.  Kõik viie raamatu lugejad saavad lugemisdiplomi. Kõik lugemisprogrammis osalevad klassid(1.-4. klassini) saavad registreeruda raamatukogu teematundidesse, kus tutvustatakse raamatu loomise teekonda, mängitakse lugemismänge, võisteldakse Kahoot-viktoriinis või õpitakse tähelepanu pöörama raamatuillustratsioonile. 

 „Lugemisisu“ programmiga on sel hooajal üle Eesti liitunud 140 raamatukogu. Lugemisprogramm toetub meie põhjanaabrite soomlaste kogemustel. Soomes sai üleriigiline lugemisdiplomi programm stardi 2000. aastate algul ja seda on pidevalt uuendatud ning viidud vastavusse riikliku õppekavaga.

„Lugemisisu“ programm kestab 12. oktoobrist 2020 kuni 15. maini 2021.