triibud.png

Hea koolipere!

Anname teada, et käesoleval õppeaastal jätkub õppetöö distantsõppel kooliaasta lõpuni.

Oluline teada:

* Õpikute (raamatukogu raamatute, ukulelede) tagastamisest:

Tagastatavad õpikud, raamatud, ukuleled palume varustada nimede ja klassinumbritega!
·        Kõik ühe õpilase õpikud/raamatud panna ühte paber- või kilekotti, millele on peale kirjutatud klassi number ja lapse nimi.
·        Kotid õpikute/raamatutega tuleb tuua kooli esimese korruse koridori, kus on märgitud kohad raamatute panemiseks.

Tagastamise ajagraafik on järgmine:

21. mai 1. klassid
22. mai 2. klassid
25. mai 3. klassid
26. mai 4. klassid ja 5. klassid
27. mai 6. klassid ja 7. klassid
28. mai 8. klassid
29. mai 9. klassid

- Kui mõnel lapsel ei ole võimalik õigel päeval asju tagastada, siis saab tuua ka muudel päevadel

 - Koolimaja uksed on avatud 9-18,  soovituslikult võiks toojaks olla lapsevanem, et vältida laste kogunemisi (see ei tähenda, et lapsed ei tohiks üldse ise õpikuid, raamatuid, ukulelesid tuua).

- Kui peres on mitu last, võib kõik tagastatavad materjalid  tuua ühel päeval.

 

* 15.mai koolipäeva lõpus teeme otsuse, kas ja kes tuleb maikuu teises pooles ja juunikuus erandkorras kooli kontaktõppesse kutsuda (õpilasele ja vanemale teatatakse sellest vajadusest personaalselt hiljemalt 19.mail). Kõigil teistel jätkub õppetöö distantsõppe vormis;

* 15.mail toimub 9.klasside virtuaalne tutiaktus;

* 18.mail toimuvad 9.klasside gümnaasiumikatsed (õpetajad arvestavad sellega ja ei anna tunniplaanijärgseid õppeülesandeid);

* õppetöö toimub KÕIKIDEL KLASSIDEL JA ÕPILASTEL eriolukorra tunniplaani järgi 29.maini;

* 1.-5.juunil on õpiprojektide nädal - õpilased saavad ülesandeid e-kooli kaudu;

* 8.juunil toimub 1.-8.klasside kooliaasta lõpu aktus e-keskkonnas;

* õpilastele, kes pole saanud oma hindeid korda, jätkub täiendav õppetöö kuni 19.juunini (õpilasele ja vanemale teatatakse sellest vajadusest personaalselt);

* 17.juunil  toimub 9.klasside lõpetamine (KUIDAS ja KUS, sellest anname teada esimesel võimalusel).

Jaksamist, positiivsust  ja vastupidamist kõigile!