Liblikad111.png

16. jaanuaril külastasid meie kooli 9. klassid soomusrongi nr 7 „Wabadus“. Rong on valminud Eesti Vabariigi ja Eesti Vabadussõja 100. aastapäeva puhul. Rongis on Vabadussõda ning soomusronge tutvustav näitus. Taasloodud soomusrong koosneb suurtükivagunist, kuulipildujavagunist, dessantvagunist, sanitaarvagunist ja katteplatvormil asuvast soomusautost „Estonia“. Vabadussõja ajalugu tutvustava näituse on koostanud Eesti Sõjamuuseum.