Liblikad111.png

8. märtsil toimus Tartu Hansa Kooli avatud õpperuumis järjekordne õpilasvõistlus Kahoot 1. klasside õpilastele tahvelarvutitega. Meeskonnad olid kaheliikmelised. Õpilased olid võistlema tulnud 11 erinevast Tartu linna koolist, kokku osales 18 võistkonda. Sel aastal mängiti esmakordselt Jumble varianti, kus oli vaja vastused õiges järjekorras reastada. Õpetajad said õpilastele kaasa elada. Tihedas konkuretsis kogus kõige rohkem punkte Tartu Karlova Kooli võistkond. Lugemisoskust, nutikust, probleemilahendamisoskust ning kiiret reageerimist nõudvad ülesanded baseerusid 1. klassis õpitule (eesti keel, matemaatika, loodusõpetus). Liiklusalased küsimused koostasid Maanteeameti Tartu piirkonna spetsialistid. Silmaringi arendavad küsimused koostati Teaduskeskuse AHHAA töötajate poolt, sest nemad panid välja võitjameeskonnale peaauhinna. Laste auhinnakotte aitasid täita Maanteeamet, OÜ Studium, AS Koolibri, OÜ Dada AD ja Eesti Hambaarstide Liit.

Ürituse korraldasid õpetajad Kädi Krillo ja Anu Jõgiaas